AST - Aspartat aminotransferaza

AST - Aspartat aminotransferaza

 • AST
 • GOT
Cena u privatnim laboratorijama za AST - Aspartat aminotransferaza je od 90 - 240 din.
 • O analizi

  Određivanje AST je indikovano prilikom dijagnoze, diferencijacije i praćenja hepatobilijarnih oboljenja, srčanog infarkta ili oštećenja skeletnih mišića.

 • Uzorak

  • Serum,
  • Li, Na-heparin,
  • K2-EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje AST je indikovano prilikom dijagnoze, diferencijacije i praćenja hepatobilijarnih oboljenja, srčanog infarkta ili oštećenja skeletnih mišića.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Aspartat aminotransferaza (AST) je enzim koji je prisutan u mnogo ćelija u organizmu, ali je najzastupljeniji u srcu i jetri i, donekle, u bubrezima i mišićima. Kod zdravih osoba nivo AST-a u krvi je nizak. Povišeni serumski nivo ustanovljen je kod bolesti koje uključuju ova tkiva. Kada jetra ili mišići pretrpe traumu, oslobađaju AST u krvotok. Ovo čini AST odličnim markerom za procenu oštećenja jetre.

  Jetra je vitalni organ, smeštena na gornjoj desnoj strani abdominalne regije, ispod rebarnog luka. Uključena je u mnogo važnih funkcija u organizmu. Jetra je organ koji metaboliše nutriente u organizmu, stvara žuč, kako bi se svarile masti, produkuje veliki broj funkcionalno bitnih proteina kao što su faktori koagulacije i metaboliše potencijalno toksične supstance u bezopasne, koje organizam može da koristi ili ekskretuje.

  Brojna su stanja koja mogu da dovedu do povećanja nivoa AST-a u krvi. Ispitivanje AST je najkorisnije kod: detekcije oštećenja jetre, kao posledice hepatitisa, toksičnog uticaja lekova na jetru, ciroze ili alkoholizma. Hepatobilijarna obolenja, kao što su ciroza, metastatični karcinom i virusni hepatitis takođe povećavaju nivo serumske AST. AST nije specifičan samo za jetru i može biti povišen i u stanjima koja utiču i na druge organe. Nakon infarkta miokarda, serumska AST je povišena i dostiže najviši nivo dva dana nakon napada.

  AST se najčešće određuje zajedno sa analitom ALT (alanin aminotransferaza). Oba enzima su prisutna u jetri i njihov porast je povezan sa oštećenjem jetre. Izračunati odnos AST/ALT – De Ritis koeficijent je korisna alatka u diferencijaciji uzroka oštećenja jetre, kao i za potvrdu da li povišeni nivoi potiču iz nekog drugog žarišta (srce, skeletni mišići). De Ritisov koeficijent < 0,1 govori o umerenom oštećenju i vezuje se uglavnom za inflamatorna oboljenja, dok De Ritisov koeficijent > 0,1 govori o teškom oštećenju jetre i potencijalno o nekrozi.

  Detektovana su dva izoenzima AST, citoplazmatični i mitohondrijalni. U normalnom serumu javlja se samo citoplazmatični izoenzim, dok je mitohondrijalni, zajedno sa citoplazmatičnim izoenzimom, detektovan u serumu pacijenata sa koronarnim i hepatobilijarnim obolenjima.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  AST - Aspartat aminotransferaza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije AST određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti AST je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Nagy B. Muscle disease. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical Chemistry, theory, analysis, and correlation.St. Louis: Mosby 1984:514.
  2. Moss DW, Henderson AR, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1987:346-421.
  3. Bergmeyer HU, Hørder M, Rej R. Approved recommendation (1985) on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 2. IFCC method for aspartateaminotransferase. J Clin Chem Clin Biochem1986;24:497-510.
  4. ECCLS. Determination of the catalytic activity concentrationin serum of L-aspartate aminotransferase (EC 2.6.1.1,ASAT) Klin Chem Mitt 1989;20:198-204.
  5. Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders 1995:76-77.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.