Biohemija

Skup najosnovnijih biohemijskih parametara se nalazi u ovoj grupi. Testiranje doprinosi pregledu opšteg stanja organizma, a u zavisnosti od rezultata može ukazivati i na neka oboljenja.

Albumin S-ALB 90 - 360
Amonijak Amonijak 2250 - 2250
BUN BUN 0.9 - 0.9
Bilirubin direktni DBIL, BILD 90 - 360
Bilirubin indirektni indBIL 99 - 360
Bilirubin ukupni TBIL, BILT 90 - 360
Kreatin Kreatin 3600 - 3600
Kreatinin Crea, Krea, Cre 90 - 360
Mokraćna kiselina UA, Uric Acid 90 - 360
Osmolalnost Osmolalnost 500 - 1350
Prealbumin Prealbumin 1980 - 1980
Ukupne žučne kiseline Žučne kiseline 550 - 4000
Ukupni proteini TP 90 - 360
Urea UN, Urea Nitrogen 90 - 360