Urin

Ova grupa obuhvata sve analize koje se mogu uraditi iz uzorka urina. Urin je ekskretorni produkt organizma preko koga se uklanjaju otpadne materije i toksini. Veliki broj oboljenja menja taj proces, tako da promenjene koncentracije analita u urinu mogu ukazivati na pojedina. Najčešće su to oboljenja bubrega ili infekcija urinarnog trakta, kao i dijabetes ili bojesti jetre.

Analiza urina Urin pregled 190 - 550
Indeks glomerularne filtracije eGFR 1 - 240
Klirens kreatinina Klirens kreatinina 1 - 1100
Klirens uree Klirens uree 1 - 720
Urin - 8-hidroksidezoksiguanozin U - OHDG 5000 - 6950
Urin - Adrenalin U - Adrenalin 390 - 1500
Urin - Alfa-1-mikroglobulin U - Alfa-1-mikroglobulin 1320 - 2000
Urin - Alkohol (Etanol) U - Alkohol (Etanol) 1200 - 1600
Urin - Aluminijum U - Al 1710 - 4200
Urin - Amilaza U - AMY 170 - 600
Urin - Bakteriološki pregled U - Bakteriološki pregled 400 - 400
Urin - Bence Jonce U - BJ 270 - 1200
Urin - Beta 2 mikroglobilin U - B2M 390 - 1200
Urin - Bilirubin U - Bilirubin 100 - 250
Urin - C-peptid U - C-peptid 390 - 1500
Urin - Chlamidiae trachomatis U - Chlamidiae trachomatis 1400 - 1400
Urin - Cink U - Zn 700 - 1100
Urin - Citološki uzorak U - Citološki uzorak 1300 - 1300
Urin - Dopamin U - Dopamin 400 - 2730
Urin - Fenoli U - Fenili 400 - 2310
Urin - Glukoza U - GLUC 60 - 500
Urin - Hipurna kiselina U - Hipurna kiselina 800 - 4000
Urin - Histamin U - Histamin 1500 - 1700
Urin - Hlor U - Cl 110 - 230
Urin - Jod U - Jod 2241 - 4500
Urin - Kalcijum U - Ca 90 - 500
Urin - Kalijum U - K 110 - 230
Urin - Ketoni U - Ketoni 30 - 250
Urin - Kreatinin U - CREA 90 - 300
Urin - Legionella pneumophila U - Legionella pneumophila 1500 - 1510
Urin - Leukociti U - Le 200 - 250
Urin - Magnezijum U - MG 110 - 250
Urin - Melanin U - Melanin 300 - 9000
Urin - Metanefrin U - Metanefrin 2500 - 5150
Urin - Metanefrin slobodni U - Metanefrin free 3000 - 4300
Urin - Mikološki U - Mikološki 200 - 519
Urin - Mikroalbumin U - Malb 50 - 1400
Urin - Mokraćna kiselina U - UA 120 - 500
Urin - Mycobacterium tuberculosis U - Tuberkuloza 2500 - 6302
Urin - Mycoplasma U - Mycoplasma 1200 - 1200
Urin - Myoglobin U - Myoglobin 1000 - 1100
Urin - Natrijum U - Na 110 - 230
Urin - Neorganski fosfor U - IP 110 - 250
Urin - Nitriti U - Nitriti 200 - 250
Urin - Noradrenalin U - Noradrenalin 390 - 1500
Urin - Olovo U - Pb 1700 - 12500
Urin - Osmolalnost U - Osmolalnost 400 - 1899
Urin - Pankreasna amilaza U - PAMY 400 - 600
Urin - Serotonin U - Serotonin 3300 - 4550
Urin - Slobodni radikali (Malondialdehid) U - Slobodni radikali (Malondialdehid) 500 - 500
Urin - Specifična težina U - Specifična težina 59 - 250
Urin - Totalni proteini U - TP 100 - 900
Urin - Urea U - UN 90 - 220
Urin - Ureaplazma U - Ureaplazma 1600 - 2200
Urin - Urinokultura bakteriološki i mikološki pregled U - Urinokultura bakteriološki i mikološki pregled 550 - 550
Urin - Urinokultura bakteriološki pregled U - Urinokultura bakteriološki pregled 450 - 450
Urin - Urinokultura mikološki pregled U - Urinokultura mikološki pregled 250 - 300
Urin - Vitamin C U - Vitamin C 250 - 3400
Urin - pH U - pH 200 - 250
Urin - Živa U - Hg 2352 - 3141
Urin 24h - 17 Kortikosteroidi U24h - 17 Kortikosteroidi 1190 - 3000
Urin 24h - 17 OH Kortikosteroidi U24h - 17 OH Kortikosteroidi 1190 - 2200
Urin 24h - 5-hidroskiindol sircetna kiselina U24h - 5HIAA 390 - 5200
Urin 24h - Adrenalin U24h - Adrenalin 1250 - 6500
Urin 24h - Aldosteron U24h - ALD 1300 - 3195
Urin 24h - Amilaza U24h - AMY 190 - 500
Urin 24h - Bakar U24h - Cu 390 - 12500
Urin 24h - Cink U24h - Zn 390 - 1000
Urin 24h - Cistin U24h - Cistin 1725 - 2500
Urin 24h - Citrati U24h - Citrati 1035 - 2300
Urin 24h - Delta-aminolevulinska kiselina U24h - DALA 1150 - 6000
Urin 24h - Dopamin U24h - Dopamin 1250 - 6500
Urin 24h - Glukoza U24h - GLUC 80 - 500
Urin 24h - Hidroksiprolin U24h - Hidroksiprolin 1400 - 1700
Urin 24h - Hlor U24h - Cl 90 - 450
Urin 24h - Homovanilična kiselina U24h - HVA 1600 - 3900
Urin 24h - Jod U24h - I 3350 - 4290
Urin 24h - Kalcijum U24h - Ca 90 - 450
Urin 24h - Kalijum U24h - K 90 - 500
Urin 24h - Kateholamini U24h - Kateholamini 1200 - 7000
Urin 24h - Koproporfirini U24h - Koproporfirini 390 - 1500
Urin 24h - Kortizol U24h - CORT 390 - 1100
Urin 24h - Kortizol slobodni U24h - Kortizol free 4400 - 4840
Urin 24h - Kreatinin U24h - CREA 90 - 720
Urin 24h - Magnezijum U24h - MG 110 - 500
Urin 24h - Melatonin U24h - Melatonin 5100 - 9000
Urin 24h - Metanefrin U24h - Metanefrin 390 - 6500
Urin 24h - Metanefrin slobodni U24h - Metanefrin free 3800 - 4720
Urin 24h - Mikroalbumin U24h - MALB 230 - 1320
Urin 24h - Mokraćna kiselina U24h - UA 90 - 720
Urin 24h - Natrijum U24h - Na 90 - 450
Urin 24h - Neorganski fosfor U24h - IP 90 - 500
Urin 24h - Noradrenalin U24h - Noradrenalin 1250 - 6500
Urin 24h - Normetanefrin U24h - Normetanefrin 390 - 5000
Urin 24h - Normetanefrin slobodni U24h - Normetanefrin free 3600 - 4500
Urin 24h - Oksalati U24h - Oxl 1035 - 2500
Urin 24h - Porfirini U24h - Porfirini 1150 - 5050
Urin 24h - Porfobilinogen U24h - Porfobilinogen 390 - 5600
Urin 24h - Selen U24h - Se 2200 - 2400
Urin 24h - Serotonin U24h - Serotonin 3300 - 5300
Urin 24h - Totalni proteini U24h - TP 100 - 700
Urin 24h - Urea U24h - UN 90 - 720
Urin 24h - Uroporfirini U24h - Uroporfirini 390 - 7100
Urin 24h - Uroporfobilinogen U24h - Uroporfobilinogen 1150 - 1520
Urin 24h - Vanilmandelična kiselina U24h - VMA 1190 - 6500
Urin 24h - Živa U24h - Hg 1980 - 4000
Urinokultura UK 300 - 800