Covid dijagnostika

Set testova koji detektuju prisustvo SARS-COV-2 virusnog antigena, kao i antitela u serumu pacijenata kojima se može pratiti tok infekcije (akutna ili hronična) ili pratiti efikasnost vakcinacije. COVID-19 je bolest čiji je uzročnik novi soj koronavirusa nazvan SARS-CoV-2. Novi soj se pojavio 2019. u Kini i raširio celim svetom velikom brzinom, pa je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju 11.03.2020. Još uvek nema specifičnog tretmana za infekciju SARS-CoV-2. Za prevenciju i potencijalno iskorenjivanje ove infekcije (ili makar stavljanje pod kontrolu) razvijeno je nekoliko vakcina. Ključni simptomi COVID-19 infekcije su kašalj, otežano disanje ili povišena telesna temperatura. Dodatni simptomi mogu da uključuju groznicu, drhtavicu, bolove u mišićima, glavobolju, bol u grlu i gubitak mirisa ili ukusa.

COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG antitela na Nukleokapsid protein ("nucleus" ili "N" protein) COVID-19 IgG(N), SARS-CoV-2 IgG(N) 1570 - 2200
COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG antitela na Spajk protein ("spike" ili "S" protein) COVID-19 IgG(S), SARS-CoV-2 IgG(S) 1570 - 2500
COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM antitela COVID-19 IgM, SARS-CoV-2 IgM 1535 - 3100
COVID-19 (SARS-CoV-2) brzi antigen test COVID-19 Ag, SARS-CoV-2 Ag, SARS-CoV-2 antigen 810 - 2900
COVID-19 (SARS-CoV-2) detekcija IgG i IgM antitela(brzi test) COVID 19 (SARS CoV 2) detekcija IgG i IgM antitela(brzi test) 1350 - 1350
COVID-19 (SARS-CoV-2) ukupna antitela COVID-19 antitela, SARS-CoV-2 antitela 1080 - 2500
SARS CoV 2 - detekcija antitela IgG 1800 - 2000