Covid dijagnostika

Set testova koji detektuju prisustvo SARS-COV-2 virusnog antigena, kao i antitela u serumu pacijenata kojima se može pratiti tok infekcije (akutna ili hronična) ili pratiti efikasnost vakcinacije. COVID-19 je bolest čiji je uzročnik novi soj koronavirusa nazvan SARS-CoV-2. Novi soj se pojavio 2019. u Kini i raširio celim svetom velikom brzinom, pa je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju 11.03.2020. Još uvek nema specifičnog tretmana za infekciju SARS-CoV-2. Za prevenciju i potencijalno iskorenjivanje ove infekcije (ili makar stavljanje pod kontrolu) razvijeno je nekoliko vakcina. Ključni simptomi COVID-19 infekcije su kašalj, otežano disanje ili povišena telesna temperatura. Dodatni simptomi mogu da uključuju groznicu, drhtavicu, bolove u mišićima, glavobolju, bol u grlu i gubitak mirisa ili ukusa.

COVID-19 brzi antigen test COVID-19 Ag, SARS-CoV-2 Ag, SARS-CoV-2 antigen 1200 - 2900
SARS-CoV-2 IgG antitela na Nukleokapsid protein ("nucleus" ili "N" protein) COVID-19 IgG(N), SARS-CoV-2 IgG(N) 1570 - 2200
SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein ("spike" ili "S" protein) COVID-19 IgG(S), SARS-CoV-2 IgG(S) 1570 - 2500
SARS-CoV-2 IgM antitela COVID-19 IgM, SARS-CoV-2 IgM 1535 - 3100
SARS-CoV-2 ukupna antitela COVID-19 antitela, SARS-CoV-2 antitela 1200 - 2500