Lekovi

Testovi koji detektuju prisustvo i pokazuju nivo leka u serumu ili urinu. Koriste se kod praćenja terapije, da bi se obezbedilo optimalno doziranje leka, odnosno kako bi se sprečilo davanje prevelike doze i time izazvali neželjeni efekti. Takođe se koriste i za detekciju prisustva leka kod osoba kod kojih se sumnja na zloupotrebu.

Aspirin (Acetilsalicilna kiselina) 2392 - 2700
Barbiturati 460 - 1200
Benzodiazepini 460 - 9500
Bromazepam 5980 - 12500
Cyclosporin 1764 - 2530
Digoksin 1100 - 3900
Fenitoin 1050 - 4200
Fenobarbiton PHO 1015 - 1700
Infliximab (REMICADE) 4487 - 5700
Karbamazepin CARB 900 - 2640
Lamictal 2450 - 5000
Levetiracetam (KEPPRA) 4200 - 6960
Litijum Li, Lith 230 - 900
Sirolimus (Rapamycin) 5141 - 6380
Valproična kiselina VPK, VPA 1000 - 1700