Lekovi

Testovi koji detektuju prisustvo i pokazuju nivo leka u serumu ili urinu. Koriste se kod praćenja terapije, da bi se obezbedilo optimalno doziranje leka, odnosno kako bi se sprečilo davanje prevelike doze i time izazvali neželjeni efekti. Takođe se koriste i za detekciju prisustva leka kod osoba kod kojih se sumnja na zloupotrebu.

Adalimumab Adalimumab 10350 - 10350
Adalimumab at (ADA) Adalimumab at (ADA) 6300 - 6300
Aloprazolam Aloprazolam 11250 - 11250
Amikacin Amikacin 4050 - 4050
Amiodaron Amiodaron 4050 - 4050
Amitriptilin+metaboliti Amitriptilin+metaboliti 11250 - 11250
Amoksicilin Amoksicilin 4050 - 4050
Ampicilin Ampicilin 4050 - 4050
Aspirin (Acetilsalicilna kiselina) 2392 - 2700
Barbiturati 460 - 3870
Benzodiazepini 460 - 9500
Bromazepam 5980 - 11250
Ceftazidim Ceftazidim 4050 - 4050
Ceftriakson Ceftriakson 11250 - 11250
Ciprofloksacin Ciprofloksacin 4050 - 4050
Citalopram Citalopram 11250 - 11250
Cyclosporin 1764 - 6300
Deksametazon Deksametazon 11250 - 11250
Diazepam Diazepam 11250 - 11250
Dibenzepin Dibenzepin 11250 - 11250
Digitoksin Digitoksin 1800 - 1800
Digoksin 1100 - 3900
Doksiciklin Doksiciklin 4050 - 4050
Eritromicin Eritromicin 11250 - 11250
Etosuksimid Etosuksimid 4050 - 4050
Everolimus Everolimus 11250 - 11250
Fenitoin 1050 - 4050
Fenobarbital (HPLC) Fenobarbital (HPLC) 1300 - 4050
Fenobarbiton PHO 1015 - 1700
Gentamicin Gentamicin 4050 - 4050
Golimumab Golimumab 5400 - 5400
Golimumab at( ADA) Golimumab at( ADA) 5400 - 5400
Hloramfenikol Hloramfenikol 4050 - 4050
Imipramin Imipramin 11250 - 11250
Infliximab (REMICADE) 4487 - 10350
Infliximab at (ADA) Infliximab at (ADA) 6300 - 6300
Karbamazepin CARB 900 - 2640
Karbamazepin (HPLC) Karbamazepin (HPLC) 3780 - 3780
Klindamicin Klindamicin 11250 - 11250
Klobazam Klobazam 11250 - 11250
Klonazepam Klonazepam 11250 - 11250
Lakozamid Lakozamid 3780 - 3780
Lamictal 2450 - 5000
Lamotrigin Lamotrigin 3780 - 3780
Levetiracetam (KEPPRA) 5000 - 11250
Lidokain Lidokain 4050 - 4050
Litijum Li, Lith 230 - 900
Lorazepam Lorazepam 11250 - 11250
Maprotilin Maprotilin 4050 - 4050
Midazolam Midazolam 11250 - 11250
Nitrazepam Nitrazepam 11250 - 11250
Oksakarbazepin Oksakarbazepin 3780 - 3780
Oksazepam Oksazepam 11250 - 11250
Olanzapin Olanzapin 11250 - 11250
Opipramol Opipramol 4050 - 4050
Paroksetin Paroksetin 11250 - 11250
Prednizolon Prednizolon 4050 - 4050
Prednizon Prednizon 4050 - 4050
Prokainamid Prokainamid 4050 - 4050
Propafenon Propafenon 4050 - 4050
Propranolol Propranolol 4050 - 4050
Sertralin Sertralin 11250 - 11250
Sirolimus (Rapamycin) 5141 - 11250
Sotalol Sotalol 4050 - 4050
Tacrolimus Tacrolimus 11250 - 11250
Tetraciklin Tetraciklin 4050 - 4050
Topiramat Topiramat 10800 - 10800
Tramadol Tramadol 10800 - 10800
Trazodon Trazodon 4050 - 4050
Trimetoprim Trimetoprim 4050 - 4050
Valproična kiselina VPK, VPA 1015 - 1800
Vankomicin Vankomicin 4050 - 4050
Venlafaksin+metaboliti Venlafaksin+metaboliti 10800 - 10800
Verapamil Verapamil 4050 - 4050
Vigabatrin (Sabril) Vigabatrin (Sabril) 11250 - 11250
Zolpidem Zolpidem 10800 - 10800