Prvi online servis za tumačenje laboratorijskih nalaza

od 490din.

Ukoliko ti je potrebna pomoć u tumačenju i boljem razumevanju rezultata tvojih laboratorijskih nalaza, na pravom si mestu!

Umesto da pitaš Google šta znači povišen CRP, koji od ona dva je "dobar" holesterol, da li sniženi broj limfocita ukazuje na virusnu ili bakterijsku infekciju, napravili smo servis za interpretaciju rezultata iza koga stoje biohemičari i lekari sa višegodišnjim iskustvom iz državnih i privatnih laboratorija.

Protumačićemo tvoje rezultate i odgovorićemo na sva pitanja, a daćemo ti i savet za sledeći korak.

Započni tumačenje

Cene tumačenja rezultata zavise od roka u kome želiš da dobiješ komentar na rezultate

Tumačenje u roku od 24 sata

490 din.
najpopularnije

Tumačenje u roku od 12 sati

590 din.

Tumačenje u roku od 6 sati

890 din.

Šta tačno podrazumeva i kako izgleda tumačenje rezultata?

Naše kolege će detaljno pogledati dobijene rezultate, uzeti u obzir podatke iz zdravstvenog profila i na osnovu toga napisati detaljan zaključak u kome će se osvrnuti na svaki parametar koji zahteva pažnju. Predložiće ti i da ponoviš neke analize ukoliko je potrebno ili da uradiš dodatne, uputiće te ka specijalisti ako za to ima potrebe. Znamo da se ovo dobija besplatno u laboratoriji ali mi ćemo se detaljnije posvetiti svakom pacijentu i još će sve ostati zapisano tako da možeš pročitati naš zaključak više puta. Osim toga, svi tvoji rezultati su hronološki sortirani i na jednom mestu, nema više traženja po inboxu.

Primeri zaključaka na dobijene rezultate

J, 1986.

U krvnoj slici pacijenta uočava se poremećaj u leukocitarnoj formuli u korist limfocitoze. Ovo ukazuje na aktuelnu blagu virusnu infekciju ili nedavno završenu virusnu infekciju u organizmu, što se može zaključiti i po ukupnom broju leukocita koji se približava donjoj referentnoj granici, iako nije pao ispod nje. Preporuka uraditi CRP i sedimentaciju za potvrdu aktuelne infekcije. Ostali parametri krvne slike su zadovoljavajući. Biohemijske analize su zadovoljavajuće i u skladu sa popunjenim zdravstvenim profilom pacijenta. Rezultati hormonskih analiza su zadovoljavajući i u referentnom opsegu.

Rezultati oralnog testa opterećenja glukozom sa insulinemijama u ukupnom skoru ne ukazuju na insulinsku rezistenciju, ali je zbog postepenog pada insulina i zaravnjenja krive glukoze tokom testa potrebno ove rezultate tumačiti od strane ordinirajućeg lekara u skladu sa medicinskom istorijom pacijenta i kliničkim pregledom. Kao dodatni parametar preporuka je uraditi HbA1c.

M, 1935.

Iz laboratorijskih nalaza se da zaključiti da je pacijent imao ili ima (virusnu) infekciju koja prolazi.

U prilog tome nam govori i vrednost CRP-a koja je u opadanju: u nalazu od 25.01.2022. bila 40,3 mg/L a u nalazu od 31.01.2022. vrednost CRP- a je 16,5 mg/L. CRP je protein akutne faze, povišen u slučaju upalnog procesa u organizmu i radi se kao analiza kada postoji sumnja na prisustvo infekcije. Vrednost raste za 6 do 9 sati od početka infekcije, a maksimum dostiže za 48 sati. Vrednosti između 10-40 mg/L su blago povišene vrednosti i ukazuju na blagu upalu te se mogu videti kod (virusnih) infekcija.

Sedimentacija je takođe parametar zapaljenja tj. merilo zapaljenske reakcije u organizmu, ali i jedan opšti faktor na koji utiču godine, uzimanje lekova... Za razliku od CRP-a porast sedimentacije se dešava najmanje 24 časa nakon početka zapaljenske reakcije i traje 4 do 6 dana. U prilog tome nam govori blago povišena vrednost sedimentacije u nalazu od 31.01.2022. koja je 19mm/1h u odnosu na vrednost ovog parametra u nalazu od 25.01.2022. koja je bila 10mm/1h. Svi ostali parametri su u granicama normalnih referentnih vrednosti.

Opšti rezultati mogu da ukazuju na nedavno preležanu infekciju nekim virusom, kao i na postepeni stabilni oporavak. Preporuka za pacijenta je da se eventualno ponove analize sedimentacije i crp-a nakon izvesnog vremena da bi se utvrdilo da li je zapaljenski proces i dalje prisutan ili je završen.

N, 1988.

Citomegalovirus (CMV) spada u grupu herpes virusa. IgM antitela ukazuju na trenutno postojanje infekcije u organizmu, dok IgG antitela ukazuju na to da li je infekcija preležana u prošlosti. Rezultati testa na oba antitela se gledaju zajedno i na osnovu njih i specifične kliničke slike lekar donosi konačni zaključak o infekciji. Konkretno u ovom slučaju rezultat znači da je do CMV infekcije došlo u prošlosti. Trenutno pacijent nije u infekciji CMV virusom i razvijen je delimični imunitet na ovaj tip virusa. Aviditet koji nam označava starost infekcije je na gornjoj granici vrednosti što bi značilo da se infekcija nije dešavala unazad par meseci ili duže.

M, 1979.

U krvnoj slici pacijenta uočava se poremećaj u leukocitarnoj formuli u korist limfocitoze (blago povišena vrednost limfocita). Ovo ukazuje na blagu virusnu infekciju ili nedavno završenu virusnu infekciju u organizmu, što se može zaključiti i po ukupnom broju leukocita koji je na donjoj granici referentnih vrednosti. Apsolutni broj neutrofila (Neu 1,85) kao i broj neutrofila u procentima (45,1) prati leukocitarnu formulu i ide u prilog zaključku da je u pitanju blaga virusna infekcija.

MCH znači srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitima (crvena krvna zrnca), kod Vas je blago povišena vrednost i u ovom slučaju zbog ostalih parametara crvene loze krvnih zrnaca koji su u referentnom opsegu nema veći dijagnostički značaj. Vrednost kreatinina je blago povišena i to može značiti da ne uzimate dovoljno tečnosti, konzumirate puno mesnih proizvoda ili ste imali veću fizičku aktivnost pre vađenja krvi. Svakako bi bilo dobro ponoviti kroz određeni vremenski period (npr. mesec dana) ovu analizu.

Vrednosti holesterola i LDL ("loš holesterol") su povišene što upućuje na to da bi trebalo sprovesti odgovarajući higijensko dijetetski režim tj. dijetu i pratiti ovaj parametar zajedno sa parametrom glukoze (šećer) s obzirom na to da je vrednost za Vaše godine blago povišena, a sve to u dogovoru sa Vašim izabranim lekarom. Nalaz urina je uredan, parametri koji su prisutni u sedimentu urina su deo normalnog nalaza. Fob test (test na okultno krvarenje) je negativan što znači da nije detektovano prisustvo krvi u stolici, odnosno u pitanju je normalan nalaz.

Po ovim rezultatima, ne bi trebalo da bude razloga za brigu. Naravno, savetujemo konsultacije sa izabranim lekarom.

Ko tumači rezultate?

Sanja Jakšić

Medicinski biohemičar

Jelena Đuran

Medicinski biohemičar

Branko Subošić

Medicinski biohemičar

Vanja Vlaisavljević

Medicinski biohemičar

Milica Milić

Medicinski biohemičar

Dragana Kovačević

Medicinski biohemičar

Jelena Janković

Medicinski biohemičar

Valentina Mandić

Medicinski biohemičar

Dr Vesna Marković

Specijalista kliničke biohemije

Aleksandra Joksović

Medicinski biohemičar

Ne postavljamo dijagnozu, ne određujemo terapiju i ne lečimo!

Ukoliko imaš bilo kakvo pitanje u vezi tumačenja rezultata ili nečeg drugog javi se na zdravo@labcube.rs