labcube logo

Online tumačenje Vaših laboratorijskih nalaza

od 890din.
od 890din.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u tumačenju i boljem razumevanju rezultata Vaših laboratorijskih nalaza, na pravom ste mestu!

Umesto da pitate Google šta znači povišen CRP, koji od ona dva je "dobar" holesterol, da li sniženi broj limfocita ukazuje na virusnu ili bakterijsku infekciju, napravili smo servis za interpretaciju rezultata iza koga stoje biohemičari sa višegodišnjim iskustvom iz državnih i privatnih laboratorija.

Protumačićemo Vaše rezultate i odgovorićemo na sva pitanja, a daćemo Vam i savet za sledeći korak.

Kako izgleda tumačenje rezultata?

ATG 28 IU/ml

Uz Anti - TPO antitela se koristi za dijagnozu i diferencijaciju Hashimoto sindroma.

<115
>115

Rezultat je u referentnom opsegu.

Anti - TPO antitela 38 IU/ml

Najosetljivi je parameter za dijagnozu Hashimoto sindroma.

< 34
>34

rezultat je izvan referentnog opsega (<34), titar antitela na tireoidnu peroksidazu je blago povišen što može ukazivati na probleme u funkciji štitne žlezde (hipertireoidizam ili hipotireoidizam)

Progesteron 2.2 nmol/L

Test se koristi za ispitivanje funkcionalnog corpusa luteuma, praćenja ovulacije, trudnoće, supstitucione terapije progesteronom i u cilju otkrivanja uzroka neplodnosti.

< 0.6
0.6 - 4.7
> 4.7

rezultat je u referentnom opsegu za interval folikularne faze.

Folikulostimulirajući hormon 6.4 mIU/ml

Test se koristi za procenu funkcije jajnika i testisa, utvrđivanje uzroka neplodnosti, utvrđivanje poremećaja menstrualnog ciklusa i puberteta, za dijagnostiku i praćenje bolesti povezanih sa poremećajem rada hipofize i hipotalamusa.

< 3.5
3.5 - 12.5
> 12.5

rezultat je u referentnom opsegu za interval folikularne faze.

Estradiol 45.1 pg/ml

Test se koristi za procenu rada jajnika, za utvrđivanje poremećaja menstrualnog ciklusa i puberteta, za dijagnostiku i praćenje bolesti kod poremećaja rada nadbubrežne žlezde i hormonskih poremećaja kod muškaraca.

< 20
19.5 - 144.2
> 144.2

Rezultat je u referentnom opsegu za interval folikularne faze.

Luteinizirajući hormon 8.9 mIU/ml

Test se koristi za procenu funkcije jajnika i testisa, za predviđanje nastupanja ovulacije, utvrđivanje poremećaja menstrualnog ciklusa i puberteta, za dijagnostiku i praćenje bolesti povezanih sa poremećajem rada hipofize i hipotalamusa.

< 20
1 - 11.4
> 11.4

rezultat je u referentnom opsegu za interval folikularne faze.

Anti-Milerov hormon 6,73ng/ml

Ovaj test se koristi za procenu plodnosti kod žena, za predviđanje nastupanja menopauze, za dijagnostikovanje poremećaja povezanih sa pojavom cističnih jajnika i kod oba pola za procenu nerazvijenosti polnih organa.

< 3.03
3.03 - 3.89
> 3.89

rezultat je izvan referentnog opsega (3.03 - 3.89), povišena vrednost može ukazivati na sindrom policističnih jajnika.

Tireostimulišući hormon TSH 2.304 uIU/ml

Test se koristi za procenu statusa funkcije štitne žlezde.

< 0.35
0.35 - 4.78
> 4.78

rezultat je u referentnom opsegu.

Slobodni trijodtironin FT3 5 pmol/L

Test se koristi za proveru statusa funkcije štitne žlezde.

< 3.1
3.1 - 6.5
> 6.5

rezultat je u referentnom opsegu.

Slobodni tiroksin FT4 13.4 pmol/L

Test se koristi za proveru statusa funkcije štitne žlezde.

< 12
12 - 22
> 22

Rezultat je u referentnom opsegu (12 - 22), vrednost je bliža donjoj referentnoj granici.

Prolaktin PRL 179.49 mIU/L

Test se koristi u dijagnostici uzroka neplodnosti kod oba pola, dijagnostici i praćenju prolaktinoma (tumora na hipofizi) i pojave lučenja mleka koje nije u vezi sa dojenjem.

< 127
127 - 637
> 637

Rezultat je u referentnom opsegu.

Zaključak

Pod pretpostavkom da je uzorak dat na analizu u periodu 1-5 dana ciklusa, vrednosti hormonskih analiza govore sledeće: Vrednosti polnih hormona su u referentnom opsegu gde se ne vidi poremećaj u njihovom odnosu. Vrednosti hormona štitne žlezde su zadovoljavajući, takođe u referentnom opsegu, ali sa primetnim primicanjem vrednosti FT4 hormona donjoj referentnoj granici. Preporuka je ponoviti testiranje ovih hormona, kako bi se ispratio trend kretanja vrednosti i eventualni skriveni pad FT4. Titar antitela na tireoglobulin je snižen, dok je titar antitela na tireoidnu peroksidazu blago uvećan, što može ukazivati na poremećaj u procesu stvaranja hormona štitne žlezde. Vrednosti AMH su značajno uvećane, što može ukazivati na sindrom policističnih jajnika, povezano sa uzrastom pacijenta. Vrednosti AMH parametra poželjno je tumačiti uz kliničku sliku, nalaz na ultrazvuku i laboratorijske testove DHEA, FSH i LH od strane endokrinologa.

Kreirajte nalog ili se prijavite. Odaberite rezultate koje Vam je poslala laboratorija i mi ćemo ih protumačiti i prikazati kao u primeru na ovoj stranici. Vaši rezultati su na jednom mestu, hronološki sortirani, uvek dostupni, sigurni.