Likvor

Likvor (cerebrospinalna tečnost) je tečnost koja sa svih strana okružuje mozak i kičmenu moždinu unutar njihovog koštanog oklopa i služi im kao mehanička i imunološka zaštita. Uzorak likvora je moguće dobiti lumbalnom punkcijom i moguće ga je analizirati biohemijskim, citološkim i mikrobiološkim testovima da bi se detektovalo prisustvo neuroloških oboljenja.