Hematologija

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem krvi. Ime potiče od grčkih reči hema što znači krv i logos - nauka. Predstavljena je skupom parametara koji doprinose poznavanju i praćenju funkcija krvi. Analizom hematoloških parametara se mogu pratiti neka od oboljenja kao što su poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, bolesti limfnog tkiva.

CD4+ T limfociti CD4+ 1950 - 5000
EOS - Eozinofili EOS 147 - 1350
HCT - Hematokrit Hct 80 - 180
HGB - Hemoglobin Hgb 55 - 180
Hladni aglutinini Hladni aglutinini 1350 - 1350
KKS - Kompletna krvna slika KKS 200 - 500
KKS - Kompletna krvna slika 3 part diff KKS Kompletna krvna slika 3 part diff 270 - 270
Leukocitarna formula LE form 0.9 - 320
Leukociti WBC 55 - 220
NK ćelije 3920 - 5200
PLT - Trombociti PLT 80 - 350
RBC - Eritrociti RBC 80 - 200
RTC - Retikulociti RTC 90 - 400
Razmaz periferne krvi Periferni razmaz 126 - 1600