Hematologija

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem krvi. Ime potiče od grčkih reči hema što znači krv i logos - nauka. Predstavljena je skupom parametara koji doprinose poznavanju i praćenju funkcija krvi. Analizom hematoloških parametara se mogu pratiti neka od oboljenja kao što su poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, bolesti limfnog tkiva.

CD4+ T limfociti CD4+ 1950 - 5000
Eozinofili EOS 147 - 900
Eritrociti RBC 80 - 200
Hematokrit Hct 80 - 180
Hemoglobin Hgb 55 - 180
Kompletna krvna slika KKS 200 - 500
Leukocitarna formula LE form 120 - 320
Leukociti WBC 55 - 220
NK ćelije 3920 - 5200
Razmaz periferne krvi Periferni razmaz 126 - 1600
Retikulociti RTC 90 - 400
Trombociti PLT 80 - 350