Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je hronično sistemsko autoimuno oboljenje vezivnog tkiva. Zahvata ceo organizam, a pre svega zglobove šake i stopala. Uzrok bolesti je nepoznat, ali najčešće je to genetska predispozicija ka oboljenju. Bolest se javlja kod 1% populacije i započinje najčešće između 25. i 50. godine života, a 2 do 3 puta je češća kod žena nego muškaraca. Laboratorijskim analizama se potvrđuje prisustvo bolesti.

Anti-streptolizin o antitela ASTO 300 - 1000
Antitela na ciklični citrulinisani peptid Anti CCP 1100 - 7200
Reumatoidni faktor RF 300 - 1200
Waaler-rose test WR 200 - 1000