Waaler-rose test

Waaler-rose test

 • WR
Cena u privatnim laboratorijama za Waaler-rose test je od 200 - 1000 din.
 • O analizi

  Ovaj test indirektne hemaglutinacije se koristi za postavljanje dijagnoze reumatodinog artritisa.

 • Uzorak

  Serum. LI-, Na-heparin/EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze i klasifikacije reumatoidnog artritisa (RA).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Waaler-Rose predstavlja test indirektne hemaglutinacije koji je jedan od upotrebljavanijih testova za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa. U velikom broju laboratorija se ovaj test izvodi paralelno sa analizom Reuma-Test (imunoturbidimetrija).

  Brojnim ispitivanjima cut off vrednosti obe metode, kako testovima koji se koriste kao dijagnostičko sredstvo, tako i kombinovanjem podataka korišćenjem K-testa, došlo se do zaključka da nijedan test ne treba koristiti kao samostalno dijagnostičko sredstvo i da jedan test ne isključuje potrebu da se analizira i drugi.

  Waaler-Rose test je test indirektne hemaglutinacije za brzu kvalitativnu i semikvantitativnu detekciju reuma faktor antitela IgM klase sa visokom osetljivošću i specifičnošću.

  Reumatoidne faktore su prvobitno opisali Waaler i Rose, kao imunoglobuline koji se nalaze u serumu osoba koje pate od reumatoidnog artritisa. Stoga je i ovaj test po njima dobio ime. Ovi reumatoidni faktori su auto-antitela usmerena na delove imunoglobulina IgG, a sama pripadaju klasi IgM imunoglobulina. Određivanje RF važno je za dijagnozu reumatoidnog artritisa, ali oni nisu specifični za reumatoidni artritis. Naime, oni nisu prisutni u svim slučajevima RA a mogu biti prisutni i kod zdravih osoba, kao i kod onih koji boluju od drugih bolesti.

  Reumatoidni faktor pripada heterogenoj grupi autoantitela protiv antigena lociranih na Fc regionu IgG molekula. Ovakav, izgrađeni kompleks doprinosi razvoju zapaljenskog procesa. Reumatoidni faktor test se koristi za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa (RA), ali se povišene vrednosti vezuju i za druga reumatska i neareumatska inflamatorna stanja. Povećan nivo reumatoidnog faktora je nađen i kod klinički zdravih ljudi, preko 60 godina starosti. Prema Američkom koledžu za reumatologiju, ovaj parametar predstavlja ključni faktor za klasifikaciju reumatoidnog artritisa.

  Reumatoidni artritis je hronična, sistemska autoimuna bolest koja izaziva inflamaciju, bol, ukočenost i destruktivne promene na zglobovima na šakama, nogama i drugim zglobovima na telu. Oboljenje može pogoditi osobe bilo koje starosne dobi, ali se najčešće razvija između 40. i 60. godine života i u 75% slučajeva pogađa žene. Tok i prognoza bolesti variraju od slučaja do slučaja. Bolest se može se javiti i napredovati brzo ili sporo. Kod nekih ljudi je zabeleženo da se nakon remisije od nekoliko godina, bolest potpuno povukla. Nelečena bolest brzo napreduje, skraćuje životni vek čoveka i može potpuno onesposobiti osobu za normalno funkcionisanje.

  Waaler-Rose test za određivanje RF-IgM antitela može biti negativan kod osoba koje imaju RA, kao i da bude pozitivan kod osoba koje nemaju RA. Kako RF-IgM antitela mogu biti povišena i u drugim inflamatornim stanjima, uz ovaj test se koriste i drugi parametri (antitela protiv citrulinisanog peptida –CCP, antinuklearna antitela), koji imaju mnogo višu dijagnostičku specifičnost od Waaler-Rose-a.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Waaler-rose test?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Nivoi RF-IgM određeni testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti RF-IgM je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva maligniteta. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Bablok W et al. General Regression Procedure for Method Transformation. Clin Chem Biochem 1988; 26:783-790.
  2. Bampton JL, Cawston TE, Kyle MV, Hateleman BL. Ann Rheum Dis 1985;44:379-383.
  3. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31:315-324.
  4. Bartfied H. Distribution of rheumatoid factor activity in non-rheumatoid states. Ann NY Acad Sci 1969;168:30-40.
  5. Borque L, Barozzi D, Ferrari L et al. The determination of Rheumatoid Factors by an immunoturbidimetric assay on Boehringer Mannheim/Hitachi analysis Systems. Klin Lab 1994;40:445-453.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.