PCR

PCR (Polymerase chain reaction) su analize genetskog materijala. Ovo je metodologija kojom se uzima izolovani deo DNK i pravi veliki broj kopija, koje se mogu lakše dalje analizirati i identifikovati. Najčešće se analizira genetski materijal mikroorganizama i tako detektuje njihovo prisustvo u uzetom materijalu. Druga primena je analiziranje genetskog materijala čoveka i dokazivanje DNK anomalija, a značajna je primena i u forenzičke svrhe.