Virusi

Virusi su mali infektivni agensi koji žive i replikuju se u ćelijama domaćina. Povećanjem koncentracije virusa u krvi domaćina dolazi do upalnog procesa koji prati karakteristično povećanje biohemijskih parametara. Virusi mogu inficirati sve ćelije u organizmu i tako izazvati veliki broj oboljenja. Analizama se može utvrditi koji je virus u pitanju i tako primeniti optimalna terapija.

Adeno virus, detekcija antitela IgA Adenovirus IgA 950 - 1800
Adeno virus, detekcija antitela IgG Adenovirus IgG 700 - 1800
Adeno virus, detekcija antitela IgM Adenovirus IgM 1000 - 2000
Coxackie virus, detekcija antitela IgG Coxsackie IgG 1000 - 1800
Coxackie virus, detekcija antitela IgM Coxsackie IgM 1000 - 1800
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgA EBV IgA 1200 - 1200
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG EBV IgG 1100 - 2400
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG Western blot metodom EBV IgG Western blot 1320 - 3630
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG aviditet EBV IgG aviditet 1000 - 4000
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgM EBV IgM 1100 - 1300
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgM Western blot metodom EBV IgM Western blot 1320 - 3630
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija heterofilnih antitela (Paul Bunnell) Paul-Brunell 1008 - 1800
Echo virus, detekcija antitela IgG ECHO IgG 1000 - 1900
Echo virus, detekcija antitela IgM ECHO IgM 1000 - 2400
HIV 1-2 detekcija antigena i antitela combo test HIV Combo Ag,At 900 - 1990
HIV 1-2 detekcija ukupnih antitela HIV 1/2 At 550 - 1490
HIV 1-2 detekcija ukupnih antitela Western Blot metodom HIV 1/2 - Western Blot 3500 - 13000
Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG HTLV 1+2 At 980 - 21300
Influenza tip A virus (H1, H3) Influenza A IgG (H1, H3) 2800 - 7500
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgA Influenza A IgA 1100 - 1370
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgG Influenza A IgG 1000 - 2500
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgM Influenza A IgM 1000 - 2500
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgA Influenza B IgA 1300 - 1350
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgG Influenza B IgG 1000 - 1900
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgM Influenza B IgM 1000 - 2500
Morbilla virus, detekcija antitela IgG Morbilli IgG 790 - 2000
Morbilla virus, detekcija antitela IgM Morbilli IgM 790 - 2000
Mumps virus, detekcija antitela IgG Mumps IgG 790 - 1800
Mumps virus, detekcija antitela IgM Mumps IgM 790 - 1800
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgA Parainfluenza 1 IgA At 1176 - 1400
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgG Parainfluenza 1 IgG At 1100 - 2500
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgM Parainfluenza 1 IgM At 1100 - 2500
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgA Parainfluenza 2 IgA At 1176 - 1350
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgG Parainfluenza 2 IgG At 1176 - 2500
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgM Parainfluenza 2 IgM At 1300 - 2500
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgA Parainfluenza 3 IgA At 1176 - 1350
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgG Parainfluenza 3 IgG At 1100 - 2500
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgM Parainfluenza 3 IgM At 1100 - 2500
Parvo virus B19 detekcija antitela IgG Parvo B19 IgG 1000 - 1800
Parvo virus B19 detekcija antitela IgG aviditet Parvo B19 IgG aviditet 2400 - 3500
Parvo virus B19 detekcija antitela IgM Parvo B19 IgM 1000 - 2196
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antigena RSV AG 1219 - 1320
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela RSV At total 1219 - 1219
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgA RSV IgA At 1100 - 2000
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgG RSV IgG At 1100 - 2300
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgM RSV IgM At 1200 - 2300
Varicella zoster virus (VZV), detekcija antitela IgG Varicella zoster IgG 1000 - 2000
Varicella zoster virus (VZV), detekcija antitela IgG aviditet Varicella zoster IgG aviditet 1200 - 3430
Varicella zoster virus (VZV), detekcija antitela IgM Varicella zoster IgM 1000 - 2000
Virus Zapadnog Nila, detekcija antitela IgG West Nile IgG 1650 - 6264
Virus Zapadnog Nila, detekcija antitela IgM West Nile IgM 1760 - 6264