Virusi

Virusi su mali infektivni agensi koji žive i replikuju se u ćelijama domaćina. Povećanjem koncentracije virusa u krvi domaćina dolazi do upalnog procesa koji prati karakteristično povećanje biohemijskih parametara. Virusi mogu inficirati sve ćelije u organizmu i tako izazvati veliki broj oboljenja. Analizama se može utvrditi koji je virus u pitanju i tako primeniti optimalna terapija.

Adeno virus, detekcija antitela IgA Adenovirus IgA 950 - 1800
Adeno virus, detekcija antitela IgG Adenovirus IgG 700 - 1800
Adeno virus, detekcija antitela IgM Adenovirus IgM 1000 - 1800
Amoeba, detekcija IgG antitela Amoeba detekcija IgG antitela 3150 - 3150
Anaplasmosis, detekcija antitela IgM (Ehrlichiosis) Anaplasmosis detekcija antitela IgM (Ehrlichiosis) 2430 - 2430
Anti Staphylolisin ASTA Anti Staphylolisin ASTA 2250 - 2250
Babesia, detekcija antitela IgG Babesia detekcija antitela IgG 2700 - 2700
Babesia, detekcija antitela IgM Babesia detekcija antitela IgM 2700 - 2700
Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgA Campylobacter jejuni detekcija antitela IgA 2250 - 2250
Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgG Campylobacter jejuni detekcija antitela IgG 2250 - 2250
Coxackie virus, detekcija antitela IgG Coxsackie IgG 1000 - 1800
Coxackie virus, detekcija antitela IgM Coxsackie IgM 1000 - 1800
Dengue groznica virus ,detekcija Dengue groznica virus detekcija 2970 - 2970
Dengue groznica virus, detekcija antitela IgG Dengue groznica virus detekcija antitela IgG 2520 - 2520
Dengue groznica virus, detekcija antitela IgM Dengue groznica virus detekcija antitela IgM 2520 - 2520
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgA EBV IgA 1200 - 1200
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG EBV IgG 1080 - 2400
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG Western blot metodom EBV IgG Western blot 1320 - 3630
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG aviditet EBV IgG aviditet 1000 - 4230
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgM EBV IgM 1080 - 1450
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgM Western blot metodom EBV IgM Western blot 1320 - 3630
Ebstein Barr virus (EBV VCA), detekcija heterofilnih antitela (Paul Bunnell) Paul-Brunell 900 - 1800
Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG, Western Blot Echinococcus granulosus detekcija antitela IgG Western Blot 4140 - 4140
Echinococcus, detekcija antitela (skrining test) Echinococcus detekcija antitela (skrining test) 3060 - 3060
Echo virus, detekcija antitela IgG ECHO IgG 1000 - 2520
Echo virus, detekcija antitela IgM ECHO IgM 1000 - 2520
Enterovirus, detekcija antitela IgG Enterovirus detekcija antitela IgG 1620 - 1620
Enterovirus, detekcija antitela IgM Enterovirusdetekcija antitela IgM 1620 - 1620
Fasciola hepatica, detekcija antitela Fasciola hepatica detekcija antitela 2430 - 2430
Filaria detekcija antitela 2700 - 2700
Francisella tularensis, detekcija antitela IgG Francisella tularensis detekcija antitela IgG 2430 - 2430
Francisella tularensis, detekcija antitela IgM Francisella tularensis detekcija antitela IgM 2430 - 2430
HIV 1-2 detekcija antigena i antitela combo test HIV Combo Ag,At 900 - 1990
HIV 1-2 detekcija ukupnih antitela HIV 1/2 At 550 - 11700
HIV 1-2 detekcija ukupnih antitela Western Blot metodom HIV 1/2 - Western Blot 3500 - 13000
HTLV I, detekcija, Western Blot HTLV I detekcija Western Blot 4140 - 4140
HTLV II, detekcija, Western Blot HTLV II detekcija Western Blot 4140 - 4140
Haemophilus influenza tip B, detekcija antitela IgG Haemophilus influenza tip B detekcija antitela IgG 2700 - 2700
Hanta virus, detekcija antitela IgG Hanta virus detekcija antitela IgG 2430 - 2430
Hanta virus, detekcija antitela IgM Hanta virus detekcija antitela IgM 2430 - 2430
Hantavirus, detekcija antitela IgG, Western Blot Hantavirus detekcija antitela IgG Western Blot 4140 - 4140
Hantavirus, detekcija antitela IgM, Western Blot Hantavirus detekcija antitela IgM Western Blot 4140 - 4140
Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG HTLV 1+2 At 980 - 21300
Influenza A detekcija RNK 4950 - 4950
Influenza tip A virus (H1, H3) Influenza A IgG (H1, H3) 2800 - 7500
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgA Influenza A IgA 1100 - 1370
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgG Influenza A IgG 1000 - 1710
Influenza tip A virus, detekcija antitela IgM Influenza A IgM 1000 - 1600
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgA Influenza B IgA 1300 - 1350
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgG Influenza B IgG 1000 - 1710
Influenza tip B virus, detekcija antitela IgM Influenza B IgM 1000 - 1600
Morbilla virus, detekcija antitela IgG Morbilli IgG 790 - 2000
Morbilla virus, detekcija antitela IgM Morbilli IgM 790 - 2000
Mumps virus, detekcija antitela IgG Mumps IgG 790 - 1800
Mumps virus, detekcija antitela IgM Mumps IgM 790 - 1800
Naplasmosis, detekcija antitela IgG (Ehrlichiosis) Naplasmosis detekcija antitela IgG (Ehrlichiosis) 2430 - 2430
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgA Parainfluenza 1 IgA At 1176 - 1400
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgG Parainfluenza 1 IgG At 1100 - 2250
Parainfluenza virus 1 detekcija antitela IgM Parainfluenza 1 IgM At 1100 - 2250
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgA Parainfluenza 2 IgA At 1176 - 1350
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgG Parainfluenza 2 IgG At 1176 - 1600
Parainfluenza virus 2 detekcija antitela IgM Parainfluenza 2 IgM At 1300 - 1600
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgA Parainfluenza 3 IgA At 1176 - 1350
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgG Parainfluenza 3 IgG At 1100 - 2250
Parainfluenza virus 3 detekcija antitela IgM Parainfluenza 3 IgM At 1100 - 2250
Parvo virus B19 detekcija antitela IgG Parvo B19 IgG 1000 - 1800
Parvo virus B19 detekcija antitela IgG aviditet Parvo B19 IgG aviditet 2400 - 3500
Parvo virus B19 detekcija antitela IgM Parvo B19 IgM 1000 - 2196
Parvo virus B19, detekcija antitela IgM, Western Blot Parvo virus B19 detekcija antitela IgM Western Blot 1600 - 4140
Parvovirus B19, detekcija antitela IgG, Western Blot Parvovirus B19 detekcija antitela IgG Western Blot 1600 - 4140
Paul Bunell Davidson Paul Bunell Davidson 2250 - 2250
Poliovirus tip 1, detekcija antitela Poliovirus tip 1detekcija antitela 3150 - 3150
Poliovirus tip 3, detekcija antitela Poliovirus tip 3 detekcija antitela 3150 - 3150
Polyoma JCV virus, detekcija DNK Polyoma JCV virus detekcija DNK 5400 - 5400
Rabies, detekcija antitela Rabies, detekcija antitela 2700 - 2700
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antigena RSV AG 1219 - 1320
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela RSV At total 1219 - 1219
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgA RSV IgA At 1100 - 1430
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgG RSV IgG At 1100 - 2300
Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgM RSV IgM At 1200 - 2300
Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgG Rickettsia conori/rickettsii detekcija antitela IgG 2700 - 2700
Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgM Rickettsia conori/rickettsii detekcija antitela IgM 2700 - 2700
Salmonella, detekcija antitela IgG/M/A, skrining Salmonella detekcija antitela IgG/M/A skrining 2430 - 2430
Schistosoma serology Schistosoma serology 11880 - 11880
Tick-borne encephalitis, detekcija antitela IgG Tick borne encephalitis detekcija antitela IgG 2430 - 2430
Tick-borne encephalitis, detekcija antitela IgM Tick borne encephalitis detekcija antitela IgM 2430 - 2430
Trypanosoma cruzi, detekcija antitela Trypanosoma cruzi detekcija antitela 2520 - 2520
Trypanosoma cruzi,detekcija antitela IgG Trypanosoma cruzidetekcija antitela IgG 2520 - 2520
Trypanosoma cruzi,detekcija antitela IgM Trypanosoma cruzidetekcija antitela IgM 2520 - 2520
VZV, detekcija antitela IgA VZV detekcija antitela IgA 2520 - 2520
Varicella zoster virus (VZV) detekcija antitela IgG Varicella zoster IgG 1000 - 2000
Varicella zoster virus (VZV) detekcija antitela IgG aviditet Varicella zoster IgG aviditet 1200 - 3430
Varicella zoster virus (VZV) detekcija antitela IgM Varicella zoster IgM 1000 - 2000
Virus Zapadnog Nila, detekcija antitela IgG West Nile IgG 1650 - 6264
Virus Zapadnog Nila, detekcija antitela IgM West Nile IgM 1760 - 6264
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG u likvoru Zapadni Nil virus detekcija antitela IgG u likvoru 2520 - 2520
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM u likvoru Zapadni Nil virus detekcija antitela IgM u likvoru 2520 - 2520
Zika virus, detekcija antitela IgG Zika virus detekcija antitela IgG 4320 - 4320
Zika virus, detekcija antitela IgM Zika virus detekcija antitela IgM 5400 - 5400
Žuta groznica virus, detekcija antitela IgG Žuta groznica virus detekcija antitela IgG 2520 - 2520
Žuta groznica virus, detekcija antitela IgM Žuta groznica virus detekcija antitela IgM 2520 - 2520