Hipofiza

Hipofiza ili pituitarna žlezda je endokrina žlezda, veličine graška, koja je smeštena iza očiju, odnosno ispod prednjeg dela mozga. Hipofiza luči hormone pod uticajem hipotalamusa i preko njih deluje na druge endokrine žlezde u organizmu. Hipofiza reguliše rast, krvni pritisak, rad bubrega i kada dođe do poremećaja u radu hipofize posledice se odražavaju na celokupni endokrini sistem, što može biti okidač mnogih oboljenja.

Adrenokortikotropni hormon ACTH 828 - 1800
Dopamin 800 - 3200
Hormon rasta hGH 864 - 1700
IGFBP-3 1078 - 3900
Leptin 1100 - 7389
Oksitocin Oxytocin 2800 - 6950
Serotonin 1600 - 5500
Vazopresin ADH 1590 - 5000