Hipofiza

Hipofiza ili pituitarna žlezda je endokrina žlezda, veličine graška, koja je smeštena iza očiju, odnosno ispod prednjeg dela mozga. Hipofiza luči hormone pod uticajem hipotalamusa i preko njih deluje na druge endokrine žlezde u organizmu. Hipofiza reguliše rast, krvni pritisak, rad bubrega i kada dođe do poremećaja u radu hipofize posledice se odražavaju na celokupni endokrini sistem, što može biti okidač mnogih oboljenja.

ACTH - Adrenokortikotropni hormon ACTH 828 - 1800
Antitela na Eritropoetin Antitela na Eritropoetin 5400 - 5400
Antitela na p450c 21 hidroksilazu Antitela na p450c 21 hidroksilazu 2070 - 2070
Antitela na tumor supresor protein p53 Antitela na tumor supresor protein p53 3420 - 3420
Dopamin 800 - 3600
Grelin Grelin 3150 - 4000
HGH - Hormon rasta hGH 864 - 1700
IGFBP-3 1078 - 3900
Leptin 1100 - 7389
Oksitocin Oxytocin 1800 - 6950
Serotonin 5-hidroksi-triptamin 1600 - 5500
Vazopresin ADH 1590 - 5000