Lipidni status

Grupa analiza koja prati i ukazuje na poremećaj metabolizma masti (lipida) u organizmu. Poremećaj u metabolizmu lipida može da vodi do pojave ateroskleroze kao i posledičnog razvoja kardiovaskularnih oboljenja. Rezultati testova iz ove grupe mogu ukazati i na neke nasledne bolesti metabolizma lipida, a mogu ukazati i na poremećaje u radu pankreasa.

Apolipoprotein A-I Apo AI 120 - 1600
Apolipoprotein B Apo B 120 - 800
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja Non-HDL-holesterol Faktori rizika 1 - 150
HDL-holesterol HDL-h 100 - 470
Indeks ateroskleroze IA 10 - 1100
LDL-holesterol LDL 50 - 360
Lipidni status 1 - 850
Lipoprotein (a) Lp (a) 120 - 1200
Trigliceridi TRIG, TG 100 - 360
Ukupni holesterol CHOL, HOL 100 - 360