Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a)

 • Lp (a)
Cena u privatnim laboratorijama za Lipoprotein (a) je od 120 - 1200 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje lipoproteina (a) u serumu ili plazmi. Test se koristi za dijagnozu i praćenje terapije metaboličkih poremećaja lipida.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod određivanja proširenog lipidnog statusa.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije Lp(a) u sklopu lipidnog statusa, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Lp(a) predstavlja klasu lipoproteina strukturno povezanih sa LDL lipoproteinskom česticom. Sastoji se od apoliproteina “malo a” (a) i apo B-100 koji su vezani disulfidnom vezom. Sintetiše se u jetri, bogat je holesterolom, njegov metabolizam nije u potpunosti razjašnjen i ne učestvuje ni u jednoj fazi metabolizma lipoproteina.

  Struktura Lp(a) pokazuje homologiju sa plazminogenom, ali za razliku od njega nije aktivna proteaza, pa ipak ta sličnost ukazuje na vezu između metabolizma lipida sa vaskularnom trombozom i fibrinolizom. Ispitivanja su pokazala da se Lp(a) deponuje u intimi arterija i aterosklerotskim plakovima. Ova sposobnost da se deponuje u ekstracelularnom matriksu ukazuje na njegovu direktnu ulogu u aterogenezi.

  Visoka koncentracija Lp(a), zajedno sa visokom koncentracijom LDL-holesterola povećava šest puta rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

  Povećane koncentracije Lp(a) predstavljaju najosetljiviji marker razvoja koronarne bolesti. Treba ga određivati zajedno sa LDL-holesterolom, HDL-holesterolom, ukupnim holesterolom i trigliceridima i to kod:

  • osoba sa porodičnom predispozicijom za rani rizik od koronarne bolesti,
  • dislipidemija,
  • dijabetes melitusa,
  • kardiovaskularnih oboljenja,
  • cerebrovaskularnih oboljenja.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Lipoprotein (a)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije Lp(a) određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp. 786-787, 2012.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. McConnell JP, Baudhuin LM, Berger PB, et al: Lipoprotein (a) cholesterol, but not Lp(a) mass, is an independent predictor of angiographic coronary artery disease and subsequent cardiovascular events in patients referred for coronary angiography. Circulation 2007;116: 818
  4. Baudhuin L, Bryant S, Spears G, et al: Lipoprotein(a) cholesterol but not Lipoprotein(a) mass is significantly correlated with angiographic coronary artery disease and major adverse events. Atherosclerosis. 2018; (32):46

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.