Dijabetes

Dijabetes melitus je oboljenje koje dovodi do povećanja nivoa šećera (glukoze) u krvi. Dugoročno, dijabetes dovodi do teških komplikacija (kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega, oštećenje očiju). Zato je potrebno na vreme postaviti dijagnozu i bolest držati pod kontrolom. Od dijabetesa se najčešće ne umire, umire se od komplikacija koje se mogu sprečiti. Grupa testova sadrži sve parametre potrebne za postavljanje dijagnoze i praćenje komplikacija dijabetesa.

Antitela na insulinske receptore IgA Antitela na insulinske receptore IgA 11250 - 11250
Antitela na insulinske receptore IgG Antitela na insulinske receptore IgG 11250 - 11250
At-GAD - Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline Anti GAD 1730 - 3000
C-peptid CpS 790 - 2000
Cink transporter 8 At Cink transporter 8 At 2700 - 2700
Fruktozamin FRUC 350 - 2000
Galaktokinaza Galaktozemija tip 2 Galaktokinaza Galaktozemija tip 2 22500 - 22500
Galaktoza-1-fosfat Galaktoza 1 fosfat 3600 - 3600
Galaktozo-1-PUT Galaktozemija tip 1 Galaktozo 1 PUT Galaktozemija tip 1 22500 - 22500
Galaktozo-Epimeraza Galaktozemija tip 3 Galaktozo Epimeraza Galaktozemija tip 3 34200 - 34200
Glukoza GLU 50 - 900
Glukoza iz prsta (kapilarna glukoza) GLU 50 - 250
Glukoza u likvoru (CSF) Glukoza u likvoru (CSF) 90 - 90
HOMA index - Test insulinske rezistencije HOMA (Homeostasis Model Assessment) 0.9 - 3000
HbA1c (Glikozilirani hemoglobin A1c) Hemoglobin A1c 500 - 1200
IA2 - Antitela na tirozin fosfatazu IA2 1200 - 2500
IAA - Insulinska autoantitela IAA 950 - 2590
ICA - Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca ICA 1590 - 10000
IGF-1 - Faktor rasta sličan insulinu-1 IGF-1 981 - 2610
Insulin INS 800 - 1600
Laktat Laktat 270 - 270
OGTT - Test opterećenja glukozom (oralni glukoza tolerans test) OGTT 160 - 3600
OGTT sa insulinemijom (0,120) OGTT sa insulinemijom (0 120) 1890 - 1890
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120 ) OGTT sa insulinemijom (0 30 60 120) 3780 - 3780
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120,180) OGTT sa insulinemijom (0 30 60 120 180) 4725 - 4725
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,90,120) OGTT sa insulinemijom (0 30 60 90 120) 4725 - 4725
OGTT sa insulinemijom (0,60,120 ) OGTT sa insulinemijom (0 60 120) 2835 - 4200
OGTT sa insulinemijom (0,60,120,180) OGTT sa insulinemijom (0 60 120 180) 3780 - 3780
OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120) OGTT sa insulinemijom (0 60 90 120) 3780 - 3780
OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120,180) OGTT sa insulinemijom (0 60 90 120 180) 4725 - 4725
Odnos glukoze u serumu i CSF Odnos glukoze u serumu i CSF 0.9 - 0.9
Piruvat Piruvat 3150 - 3150
Proinsulin Proinsulin 2520 - 2520
QUICKI index QUICKI index 0.9 - 0.9
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 100g glukoze Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 100g glukoze 765 - 765
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 100g glukoze (0,60,90,120,180) Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 100g glukoze (0 60 90 120 180) 810 - 810
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 50g glukoze Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 50g glukoze 540 - 540
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze 810 - 810
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0,120 min.) Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0 120) 540 - 540
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0,30,60) Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0 30 60) 585 - 585
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0,60,120) Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) sa 75g glukoze (0 60 120) 585 - 585
Transketolaza u eritrocitima Transketolaza u eritrocitima 6570 - 6570