Dijabetes

Dijabetes melitus je oboljenje koje dovodi do povećanja nivoa šećera (glukoze) u krvi. Dugoročno, dijabetes dovodi do teških komplikacija (kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega, oštećenje očiju). Zato je potrebno na vreme postaviti dijagnozu i bolest držati pod kontrolom. Od dijabetesa se najčešće ne umire, umire se od komplikacija koje se mogu sprečiti. Grupa testova sadrži sve parametre potrebne za postavljanje dijagnoze i praćenje komplikacija dijabetesa.

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline Anti GAD 1730 - 3000
Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca ICA 1590 - 10000
C-peptid CpS 790 - 2000
Faktor rasta sličan insulinu-1 IGF-1 981 - 2900
Fruktozamin FRUC 350 - 2000
Glukoza GLU 50 - 900
Glukoza iz prsta GLU 50 - 250
Hemoglobin A1c HbA1c 500 - 1200
IA2 autoantitela IA2 1200 - 4600
Insulin INS 800 - 1600
Insulinska autoantitela IAA 950 - 2590
Oralni glukoza tolerans test OGTT 600 - 3600
Procena modela homeostaze odnosa glukoza - insulin HOMA (Homeostasis Model Assessment) 1 - 3000