IA2 - Antitela na tirozin fosfatazu

IA2 - Antitela na tirozin fosfatazu

 • IA2
Cena u privatnim laboratorijama za IA2 - Antitela na tirozin fosfatazu je od 1200 - 2500 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje IA2 autoantitela. Služi kao pomoć pri dijagnozi dijabetes melitusa tipa 1 kod pacijenata sa već razvijenim simptomima (nije rutinski test). Ovaj test je koristan za novodijagnostikovane dijabetičare, da bi se potvrdila razlika između dijabetesa tipa 1 i ostalih oblika dijabetesa.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod novodijagnostikovanih dijabetičara, da bi se napravila razlika između dijabetesa tipa 1 i ostalih oblika dijabetesa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Dijabetes melitus tipa 1 (insulin-zavisni) prouzrokovan je destrukcijom beta-ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa koja vodi do potpune insulinske deficijencije. Kliničke manifestacije ove bolesti se javljaju kada je 80-90% beta-ćelija uništeno i u vreme postavljanja dijagnoze pacijenti već imaju izražene simptome bolesti (povećan osećaj žeđi, povećano izlučivanje urina, gubitak težine, usporeno zarastanje rana) i povećanu koncentraciju glukoze u krvi. Davanje insulina je jedini vid terapije kod ovih bolesnika.

  Pre pojave simptoma bolesti, pacijenti sa tipom 1 dijabetesa imaju prisutna cirkulišuća autoantitela na različite antigene beta-ćelija i to na:

  • insulin (IAA),
  • dekarboksilazu glutaminske kiseline (At-GAD),
  • dve tirozin-fosfataze (IA-2A i IA-2βA),
  • citoplazmu ćelijskih ostrvaca (ICA).

  Prisustvo ovih autoantitela omogućava rani dokaz autoimunske aktivnosti bolesti i njihovo određivanje u krvi može biti korisno lekarima u predviđanju, dijagnozi i lečenju pacijenata sa dijabetesom tipa 1.

  IA2 autoantitela su tirozin-fosfatazi slični proteini, koji su nađeni kod 50-70% pacijenta sa dijabetes melitusom tipa 1 pre uspostavljanja dijagnoze. Ova antitela imaju veću prevalencu kod mlađih pacijenata. Rizik za pojavu dijabetesa raste sa pojavom svakog od ovih antitela, te je pozitivna prediktivna vrednost IA2 autoantitela veća kada se određuju zajedno sa antitelima na GAD i insulin.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  IA2 - Antitela na tirozin fosfatazu?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije IA2 antitela određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti IA2 antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Testiranje pacijenata koji nisu dijabetičari nije preporučljivo.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 1415-1456, 2012.
  2. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20(7):1183-1197. 
  3. Bonifacio E, Bingley PJ. Islet autoantibodies and their use in predicting insulin-dependent diabetes. Acta Diabetol 1997; 34(3):185-193.
  4. Bingley PJ, Bonifacio E, Williams AJ, Genovese S, Bottazzo GF, Gale EA. Prediction of IDDM in the general population: Strategies based on combinations of autoantibody markers. Diabetes. 1997; 46(11):1701-1710. 
  5. Pietropaolo M, Hutton JC, Eisenbarth GS, et al. Protein tyrosine phosphatase-like proteins: Link with IDDM. Diabetes Care 1997; 20(2):208-214. 
  6. Pietropaolo M, Peakman M, Pietropaolo SL, et al. Combined analysis of GAD65 and ICA512 (IA02) autoantibodies in organ and nonorgan-specific autoimmune diseases confers high specificity for insulin-dependent diabetes mellitus. J Autoimmun 1998; 11(1):1-10.
  7. Borg H, Fernlund P, Sundkvist G, et al. Protein tyrosine phosphatase-like protein IA2-antibodies plus glutamic acid decarboxylase 65 antibodies (GADA) indicates autoimmunity as frequently as islet cell antibodies assay in children with recently diagnosed diabetes mellitus. Clin Chem 1997 Dec; 43(12):2358-2363. 

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.