Ostali hormoni

Analize koje pokazuju status svih ostalih hormona u ljudskom organizmu.

Adiponektin ADN 2900 - 5500
Cistatin C Cys C 1590 - 5280
Gastrin Gast, Gas 1300 - 3640
Glukagon 2100 - 5000
Hipokretin (Oreksin) Hipokretin (Oreksin) 2070 - 2070
Melatonin 4000 - 10500
p Tau - t Tau odnos u CSF p Tau t Tau odnos u CSF 10800 - 10800