Cistatin C

Cistatin C

 • Cys C
Cena u privatnim laboratorijama za Cistatin C je od 1590 - 5280 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje cistatina C. Služi za procenu funkcije bubrega kada postoji sumnja na bubrežno oboljenje, ukoliko se tradicionalni testovi procene ne mogu upotrebiti. Cistatin C je protein koji se filtrira kroz bubrežne glomerule, a zatim reapsorbuje u proksimalne tubule gde se potpuno metaboliše, tako da ga normalno nema u urinu. Njegove povišene vrednosti u krvi su pokazatelj oštećene bubrežne funkcije.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod rane procene hronične bubrežne bolesti, naročito kod pacijenata kod kojih merenje klirensa kreatinina nije pouzdano.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Cistatin C je protein male molekulske težine (13.4 kDa), član familije inhibitora cistein proteaze. Produkuju ga sve nukleusne ćelije konstantom brzinom. Kod zdravih osoba cistatin C iz plazme se eliminiše glomerularnom filtracijom i kompletno se metaboliše u proksimalnim tubulima. Cistatin C se ne sekretuje u tubulima, stoga ga normalno nema u urinu. Prisustvo cistatina C u urinu reflektuje oštećenje tubula. Skorašnje meta-analize su pokazale da je cistatin C senzitivniji u detekciji malih smanjenja i akutnih promena u brzini glomerularne filtracije nego serumski kreatinin (serumski kreatinin se najčešće koristi za procenu brzine glomerularne filtracije i do danas je ostao zlatni standard za procenu bubrežne funkcije, iako i sam parametar i metoda za njegovo određivanje imaju dosta mana).

  Brzina kojom se filtriraju supstance iz krvi u jedinici vremena se naziva brzina glomerularne filtracije (engl. glomerular filtration rate, GFR). Kada je funkcija bubrega očuvana, koncentracija cistatina C u krvi je stabilna. Smanjivanje bubrežne funkcije vodi smanjivanju GFR i povećavanju koncentracije cistatina C kao i drugih metabolita u krvi kojima se meri funkcija bubrega (kreatinin i urea). Povećanje nivoa ovih supstanci u krvi se dešava zato što bubrezi ne mogu da ih filtriraju potrebnom brzinom, što dovodi do njihove akumulacije u krvi.

  Zbog toga što nivo cistatina C fluktuira sa promenama u GFR, određivanje cistatina C se koristi za evaluaciju bubrežne funkcije. Testovi koji se danas najčešče koriste uključuju kreatinin i eGFR (procenjenu brzinu glomerularne filtracije, računa se pomoću formule koja uključuje koncentraciju kreatinina u krvi, pol i godine). Za razliku od kreatinina, nivo cistatina C u krvi ne zavisi od:

  • pola
  • mišićne mase
  • starosti
  • rase
  • dijetetskog režima

  Cistatin C predstavlja mnogo pouzdaniji marker procene bubrežne funkcije od kreatinina i eGFR.

  Cistatin C kao marker bubrežne funkcije još uvek nije naišao na široku primenu u praksi. Predstavlja alternativu kreatininu i klirensu kreatinina kod :

  • pacijenata kod kojih se sumnja na bolest bubrega i kod kojih merenje koncentracije kreatinina nije pouzdano (pacijenti sa cirozom jetre, malnuticijom, osobe koje se bave bodi-bildingom zbog povećane mišićne mase)
  • pacijenata kod kojih su testovi eGFR, kreatinina ili albumina u urinu normalni ili granično povećani

  Novija istraživanja pokazuju da je merenje brzine glomerularne filtracije tačnije kada se koriste jednačine za procenu eGFR koja uključuje i kreatinin i cistatin C kod pacijenata koji imaju eGFR veći od 60 ml/min.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Cistatin C?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije cistatina C određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti cistatina C je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Ebert N, Delanaye P, Shlipak M, Jakob O, Martus P, Bartel J, Gaedeke J, van der Giet M, Schuchardt M, Cavalier E, Schaeffner E. Cystatin C standardization decreases assay variation and improves assessment of glomerular filtration rate. Clin Chim Acta 2016;456:115-121.
  2. Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Available online at http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf. Accessed April 2017.
  3. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, Eckfeldt JH, Feldman HI, Greene T, Kusek JW, Manzi J, Van Lente F, Zhang YL, Coresh J, Levey AS.; CKD-EPI Investigators Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med 2012;367(1):20-29.
  4. Waheed S, Matsushita K, Sang Y, Hoogeveen R, Ballantyne C, Coresh J, Astor BC. Combined association of albuminuria and cystatin C-based estimated GFR with mortality, coronary heart disease, and heart failure outcomes: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am J Kidney Dis 2012;60(2):207-216.
  5. Dalcomune DM, Terrão J, Porto ML, Vasquez EC, Baldo MP, Pereira TM. Predictive value of cystatin C for the identification of illness severity in adult patients in a mixed intensive care unit. Clin Biochem 2016;49(10-11):762-767.
  6. Brown CS, Kashani KB, Clain JM, Frazee EN. Cystatin C Falsely Underestimated GFR in a Critically Ill Patient with a New Diagnosis of AIDS. Case Rep Nephrol 2016;2016:9349280.
  7. 2014 National Kidney Foundation. Frequently asked questions about GFR estimates. Available online at https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/12-10-4004_abe_faqs_aboutgfrrev1b_singleb.pdf. Accessed 26/04/2017.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.