Alergije

Bolest savremenog čoveka. Sve više ljudi ima problema sa alergijama i sve više ljudi ima nespecifične simptome alergija. Pravim dijagnostičkim testovima moguće je odrediti tačno šta je uzročnik alergije i tako poboljšati kvalitet života. Testovi su brzi i daju detaljnu informaciju o uzročniku alergije.

Alergen inhalacioni - Acarus Siro D70 (Grinja Brašna) Acarus Siro D70 ( Grinja Brašna ) 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Allergoharma H4 Allergoharma H4 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Alternaria Alternata M6 Alternaria Alternata M6 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Ambrosia Elatior W1 Ambrosia Elatior W1 1050 - 2000
Alergen inhalacioni - Ambrosia trifida W3 Ambrosia trifida W3 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Ambrozija A1 W230 Ambrozija A1 W230 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Anhidrid ftalne kiseline K79 Anhidrid ftalne kiseline K79 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Askaris P1 Askaris P1 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Aspergillus Flavus M228 Aspergillus Flavus M228 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Aspergillus Fumigatus M3 Aspergillus Fumigatus M3 1500 - 2650
Alergen inhalacioni - Aspergillus mix MX4 Aspergillus mix MX4 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Boje za hranu (Cast) Boje za hranu (Cast) 3100 - 3500
Alergen inhalacioni - Boje za kosu (Cast) Boje za kosu (Cast) 3100 - 3500
Alergen inhalacioni - Bokvica W9 Bokvica W9 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Bor T16 Bor T16 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Botrytis Cinerea M7 Botrytis Cinerea M7 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Brest T8 Brest T8 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Breza T3 Breza T3 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Candida M5 Candida M5 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Chenopodium Album W10 Chenopodium Album W10 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Cladosporium Herbarum M2 Cladosporium Herbarum M2 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Dactylis Glomerata G3 Dactylis Glomerata G3 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Divlji hmelj Divlji hmelj 1950 - 1950
Alergen inhalacioni - Divlji pelin W6 Divlji pelin W6 1050 - 2800
Alergen inhalacioni - Duvan O201 Duvan O201 1500 - 2700
Alergen inhalacioni - E94 FEL D1 protein mačke E94 FEL D1 protein mačke 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Euroglyphus Maynei D74 Euroglyphus Maynei D74 1500 - 1500
Alergen inhalacioni - Formaldehid formalin K80 Formaldehid/formalin K80 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Fusarium moniliforme M9 Fusarium moniliforme M9 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Glycyphagus Destructor D71 Glycyphagus Destructor D71 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Glycyphagus Domesticus D73 Glycyphagus Domesticus D73 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Gornjačina W19 Gornjačina W19 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Grinje D1 (Dermatofagoides Pteronisinus) Grinje D1 (Dermatofagoides Pteronisinus) 1200 - 1900
Alergen inhalacioni - Grinje D2 (Dermatofagoides Far.) Grinje D2 (Dermatofagoides Far.) 1278 - 1620
Alergen inhalacioni - Helminthosporum Halodes M8 Helminthosporum Halodes M8 1500 - 2400
Alergen inhalacioni - Hrast T7 Hrast T7 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Izocijanat TDI K75 Izocijanat TDI K75 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Jablan Jablan 1950 - 1950
Alergen inhalacioni - Jasen T15 Jasen T15 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Javor platan T1 Javor platan T1 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Jela Jela 1500 - 2140
Alergen inhalacioni - Jova T2 Jova T2 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Kalina T210 Kalina T210 1950 - 2140
Alergen inhalacioni - Kopriva W20 Kopriva W20 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Kukuruz G20 Kukuruz G20 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Kućna prašina H1 Kućna prašina H1 1050 - 2000
Alergen inhalacioni - Kućna prašina H2 Kućna prašina H2 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Latex K82 Latex K82 1500 - 2900
Alergen inhalacioni - Leska T4 Leska T4 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Lipa Lipa 1500 - 2200
Alergen inhalacioni - Lisičiji repak G16 Lisičiji repak G16 1950 - 2140
Alergen inhalacioni - Livadarka G8 Livadarka G8 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Livadski vijuk G4 Livadski vijuk G4 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Ljulj, Engleska trava G5 Ljulj, Engleska trava G5 1728 - 2800
Alergen inhalacioni - Loboda W15 Loboda W15 1950 - 2640
Alergen inhalacioni - Maslačak W8 Maslacak W8 1500 - 2400
Alergen inhalacioni - Maslina T9 Maslina T9 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Mačji repak G6 Mačji repak G6 1500 - 1800
Alergen inhalacioni - Mešavina ambrozija W209 Mešavina ambrozija W209 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Mirisavka G1 Mirisavka G1 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Mix polena korova Wx1 Mix polena korova Wx1 1500 - 2530
Alergen inhalacioni - Mucor Recemosus M4 Mucor Recemosus M4 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Niski korov W1 Niski korov W1 1150 - 2800
Alergen inhalacioni - Pirevina G2 Pirevina G2 1050 - 2000
Alergen inhalacioni - Pityrisporum Orbicularis Pityrisporum Orbicularis 1760 - 2140
Alergen inhalacioni - Platan T11 Platan T11 1500 - 2400
Alergen inhalacioni - Polen MIX1 RX3 Polen MIX1 RX3 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Popino Prase G6 Popino Prase G6 1050 - 2600
Alergen inhalacioni - Posteljna prašina H3 Posteljna prašina H3 1200 - 2400
Alergen inhalacioni - Pšenica G15 Pšenica G15 1500 - 1500
Alergen inhalacioni - Solnjača W11 (Salsola Kali) Solnjača W11 (Salsola Kali) 2090 - 2300
Alergen inhalacioni - Staphylococcal Enterotoxin A Staphylococcal Enterotoxin A 2090 - 2860
Alergen inhalacioni - Staphylococcal Enterotoxin B Staphylococcal Enterotoxin B 2090 - 2860
Alergen inhalacioni - Timothy trava G213 Timothy trava G213 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Topola T14 Topola T14 1500 - 2400
Alergen inhalacioni - Tyrophagus Putrescentaie D72 Tyrophagus Putrescentaie D72 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Visoki kiseljak Visoki kiseljak 2090 - 2300
Alergen inhalacioni - Visoki korov W3 Visoki korov W3 1500 - 1750
Alergen inhalacioni - Vrba T12 Vrba T12 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Zob G14 Zob G14 1500 - 1760
Alergen inhalacioni - Zova Zova 2090 - 2400
Alergen inhalacioni - Zubača (Pirevina) G2 Zubača (Pirevina) G2 1500 - 2500
Alergen inhalacioni - bosiljak (f269) 1620 - 1620
Alergen inhalacioni - Čempres T23 Čempres T23 1500 - 1760
Alergen lek - Alfa laktalbumin F76 Alfa laktalbumin F76 1620 - 1620
Alergen lek - Aminophyllin Aminophyllin 3800 - 5100
Alergen lek - Amoxicilin Amoxicilin 1300 - 4050
Alergen lek - Ampicilin Ampicilin 1050 - 4050
Alergen lek - Askorbinska kiselina Askorbinska kiselina 1700 - 3800
Alergen lek - Aspirin Aspirin 1500 - 3680
Alergen lek - Baktrim Baktrim 1500 - 4050
Alergen lek - Benzodiazepini Benzodiazepini 1500 - 3630
Alergen lek - Beta laktoglobulin F77 Beta laktoglobulin F77 1620 - 1620
Alergen lek - Cefaclor Cefaclor 1550 - 1728
Alergen lek - Cefalosporini Cefalosporini 1500 - 3550
Alergen lek - Cefalosporini mix (c201) (Cefahlor, Cefotaksim, Cefuroksim, Cefaksin) 4320 - 4320
Alergen lek - Ceftriakson (Longaceph) Ceftriakson (Longaceph) 1710 - 1710
Alergen lek - Cephalosporini Cephalosporini 1500 - 3600
Alergen lek - Ciprocinal Ciprocinal 1500 - 3640
Alergen lek - Ciprofloxacin Ciprofloxacin 1500 - 4050
Alergen lek - Cliacil Cliacil 3240 - 3900
Alergen lek - Clindamycin Clindamycin 1500 - 2100
Alergen lek - Diklofenak Diklofenak 1500 - 4680
Alergen lek - Doksiciklin Doksiciklin 1500 - 3600
Alergen lek - Eritromicin Eritromicin 1500 - 4050
Alergen lek - Gentamicin Gentamicin 1500 - 3900
Alergen lek - Hemomycin (Azitromycin) Hemomycin (Azitromycin) 1500 - 4050
Alergen lek - Ibuprofen Ibuprofen 1500 - 4050
Alergen lek - Infliximab Infliximab 3100 - 3850
Alergen lek - Kodein Kodein 4680 - 4680
Alergen lek - Lidocaine Lidocaine 1790 - 8600
Alergen lek - Lidocaine/Xylocaine Lidocaine/Xylocaine 1500 - 5850
Alergen lek - Metronidazol (Orvagil) Metronidazol (Orvagil) 4050 - 4050
Alergen lek - Na Benzoat Na Benzoat 3240 - 3500
Alergen lek - Novalgetol Novalgetol 3200 - 4510
Alergen lek - Novocaine Novocaine 3800 - 5100
Alergen lek - Paracetamol Paracetamol 1500 - 4320
Alergen lek - Penicilin G Penicilin G 1050 - 2800
Alergen lek - Penicilin G/V Penicilin G/V 2700 - 3000
Alergen lek - Penicilin V Penicilin V 1050 - 2600
Alergen lek - Penicillium Notatum Penicillium Notatum 1500 - 1500
Alergen lek - Streptomycin Streptomycin 3240 - 3800
Alergen lek - Sulfamethoxazol Sulfamethoxazol 1689 - 1689
Alergen lek - Sulfonamid Sulfonamid 3190 - 3800
Alergen lek - Suxamethonium C202 Suxamethonium C202 1620 - 1620
Alergen lek - Tetraciklini Tetraciklini 1500 - 4050
Alergen lek - Tiopenton C306 Tiopenton C306 1710 - 1710
Alergen lek - Trimethoprim Trimethoprim 1500 - 1750
Alergen lek - Vitamin B1 Vitamin B1 2200 - 3800
Alergen lek - Želatin Želatin 1950 - 2640
Alergen nutritivni - Ananas F210 Ananas F210 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Anis S1 Anis S1 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Badem F20 Badem F20 1500 - 1900
Alergen nutritivni - Bakalar F3 Bakalar F3 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Banana F92 Banana F92 1200 - 1760
Alergen nutritivni - Belance F1 Belance F1 1050 - 2800
Alergen nutritivni - Beli luk F47 Beli luk F47 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Boranija F132 Boranija F132 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Borovnica F229 Borovnica F229 1500 - 1900
Alergen nutritivni - Breskva F95 Breskva F95 1200 - 1900
Alergen nutritivni - Celer F85 Celer F85 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Cimet F220 Cimet F220 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Crni luk F48 Crni luk F48 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Dagnje F37 Dagnje F37 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Dinja F78 Dinja F78 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Gluten F79 Gluten F79 954 - 1800
Alergen nutritivni - Goveđe meso F27 Goveđe meso F27 1300 - 1760
Alergen nutritivni - Grašak F287 Grašak F287 1200 - 1760
Alergen nutritivni - Grožđe F50 Grožđe F50 1950 - 2140
Alergen nutritivni - Haringa F205 Haringa F205 2300 - 2530
Alergen nutritivni - Heljda F11 Heljda F11 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Hmelj ( Humulus Lupulus ) Hmelj ( Humulus Lupulus ) 2400 - 2640
Alergen nutritivni - Hobotnica F59 Hobotnica F59 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Indijski orah F158 Indijski orah F158 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Jabuka F49 Jabuka F49 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Jagoda F44 Jagoda F44 1200 - 2800
Alergen nutritivni - Jaje Mix Rf245 Jaje Mix Rf245 1300 - 1760
Alergen nutritivni - Jastog F80 Jastog F80 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Ječam G18 Ječam G18 1620 - 2300
Alergen nutritivni - Kafa F221 Kafa F221 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Kajsija F94 Kajsija F94 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Kakao F73 Kakao F73 1485 - 2800
Alergen nutritivni - Kakao F93 Kakao F93 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Kazein F78 Kazein F78 1300 - 2900
Alergen nutritivni - Kačkavalj Ige At Kačkavalj Ige At 2100 - 2310
Alergen nutritivni - Kikiriki F13 Kikiriki F13 1200 - 3100
Alergen nutritivni - Kivi F84 Kivi F84 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Konjsko meso F321 Konjsko meso F321 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Krastavac F244 Krastavac F244 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Krompir F35 Krompir F35 1500 - 2800
Alergen nutritivni - Kruška F271 Kruška F271 1200 - 2200
Alergen nutritivni - Kukuruzno brašno F8 Kukuruzno brašno F8 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Kultivisana raž G12 Kultivisana raž G12 1747 - 2200
Alergen nutritivni - Kupina F211 Kupina F211 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Kupus F216 Kupus F216 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Kuvano mleko F231 Kuvano mleko F231 1620 - 2500
Alergen nutritivni - Kvasac F45 Kvasac F45 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Lan F333 Lan F333 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Lešnik F17 Lešnik F17 1300 - 1900
Alergen nutritivni - Lignje F258 Lignje F258 1620 - 2420
Alergen nutritivni - Limun F208 Limun F208 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Losos F41 Losos F41 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Lovor F275 Lovor F275 1950 - 2140
Alergen nutritivni - Lubenica F239 Lubenica F239 1620 - 2420
Alergen nutritivni - Lychee F348 Lychee F348 1950 - 2420
Alergen nutritivni - Mak F224 Mak F224 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Malina F156 Malina F156 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Malina F44 Malina F44 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Mango F91 Mango F91 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Maslina F342 Maslina F342 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Med F247 Med F247 1500 - 2700
Alergen nutritivni - Mleko F2 Mleko F2 1050 - 2200
Alergen nutritivni - Mleko kozije F300 Mleko kozije F300 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Mleko ovčije F325 Mleko ovčije F325 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Mleko u prahu F228 Mleko u prahu F228 2400 - 2800
Alergen nutritivni - Orah F16 Orah F16 1500 - 1900
Alergen nutritivni - Oslić F307 Oslić F307 1500 - 2050
Alergen nutritivni - Ovas F7 Ovas F7 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Pamuk O1 biljna vlakna Pamuk O1biljna vlakna 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Paprika F218 Paprika F218 1500 - 2410
Alergen nutritivni - Paradajz F25 Paradajz F25 1200 - 1760
Alergen nutritivni - Pastrmka F204 Pastrmka F204 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Pax 5 Pax 5 2800 - 2800
Alergen nutritivni - Peršun F86 Peršun F86 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Pečurke F212 Pečurke F212 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Pileće meso F83 Pileće meso F83 1200 - 2500
Alergen nutritivni - Pirinac F9 Pirinac F9 1500 - 2800
Alergen nutritivni - Pomorandža F49 Pomorandža F49 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Prokelj F217 Prokelj F217 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Proso F55 Proso F55 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Pšenica,Pšenično Brašno F4 Pšenica, Pšenično Brašno F4 1050 - 2500
Alergen nutritivni - Rakovi F23 (Crab) Rakovi F23 (Crab) 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Rakovi F24 (Shrimp) Rakovi F24 (Shrimp) 1500 - 2200
Alergen nutritivni - Ražano brašno F5 Ražano brašno F5 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Riba Iverak F303 Riba Iverak F303 2300 - 2530
Alergen nutritivni - Riba Mix Fx2 Riba Mix Fx2 1728 - 5000
Alergen nutritivni - Ribizla F171 Ribizla F171 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Seme lupine F335 Seme lupine F335 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Senf F89 Senf F89 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Skuša F206 Skuša F206 1620 - 2800
Alergen nutritivni - Smokva F328 Smokva F328 2400 - 2640
Alergen nutritivni - Smudj F415 Smudj F415 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Soja F14 Soja F14 1500 - 2500
Alergen nutritivni - Som F369 Som F369 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Sočivo F235 Sočivo F235 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Sočivo F65 Sočivo F65 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Spanać F214 Spanać F214 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Suncokret seme K84 Suncokretseme K84 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Surutka F236 Surutka F236 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Susam Susam 1500 - 2200
Alergen nutritivni - Svinjetina F26 Svinjetina F26 1200 - 2000
Alergen nutritivni - Trešnja Trešnja 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Tuna F40 Tuna F40 1500 - 2310
Alergen nutritivni - Vanila Vanila 2200 - 2420
Alergen nutritivni - Zelena salata F215 Zelena salata F215 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Zečije meso F213 Zečije meso F213 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Ćureće meso F284 Ćureće meso F284 1500 - 1760
Alergen nutritivni - Čaj F222 Čaj F222 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Čokolada F52 Čokolada F52 1500 - 1900
Alergen nutritivni - Šampinjoni F212 Šampinjoni F212 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Šaran Šaran 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Šargarepa F31 Šargarepa F31 1500 - 2400
Alergen nutritivni - Šećerna trska (seme) F227 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Škampi F24 Škampi F24 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Školjke F207 Školjke F207 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Šljiva F255 Šljiva F255 1620 - 1620
Alergen nutritivni - Žumance F75 Žumance F75 1300 - 3000
Alergen panel - Inhalacioni alergeni 20 Htch Inhalacioni alergeni 20 Htch 2300 - 6000
Alergen panel - Inhalacioni alergeni mediteranski Tip Inhalacioni alergeni mediteranski Tip 4500 - 6000
Alergen panel - Inhalacioni i nutritivni 10+10 Htch Inhalacioni i nutritivni 10+10 Htch 5000 - 6000
Alergen panel - Inhalacioni i nutritivni 54 Alergena Inhalacioni i nutritivni 54 Alergena 7800 - 14000
Alergen panel - Inhalatorni panel buđ Mix 1 Inhalatorni panel buđ Mix 1 1760 - 2200
Alergen panel - Inhalatorni panel buđ Mix 2 Inhalatorni panel buđ Mix 2 1950 - 5000
Alergen panel - Inhalatorni panel buđ Mix 3 Inhalatorni panel buđ Mix 3 1950 - 2150
Alergen panel - Inhalatorni panel buđ Mix 4 Inhalatorni panel buđ Mix 4 1950 - 5000
Alergen panel - Inhalatorni panel buđ Mix 8 Inhalatorni panel buđ Mix 8 1950 - 2150
Alergen panel - Inhalatorni panel dlaka Mix Ex1 Inhalatorni panel dlaka Mix Ex1 1950 - 2420
Alergen panel - Inhalatorni panel kućna prašina Mix Hx2 Inhalatorni panel kućna prašina Mix Hx2 1500 - 2800
Alergen panel - Inhalatorni panel kućni ljubimci Ex2 Inhalatorni panel kućni ljubimci Ex2 1950 - 2300
Alergen panel - Inhalatorni panel perje Mix Ex73 Inhalatorni panel perje Mix Ex73 2400 - 2800
Alergen panel - Inhalatorni panel polen drveća Mix Tx1 Inhalatorni panel polen drveća Mix Tx1 1620 - 2800
Alergen panel - Inhalatorni panel polen drveća Mix Tx9 Inhalatorni panel polen drveća Mix Tx9 1500 - 2400
Alergen panel - Inhalatorni panel polen korova Mix Wx1 Inhalatorni panel polen korova Mix Wx1 1620 - 2150
Alergen panel - Inhalatorni panel polen korova Mix Wx2 Inhalatorni panel polen korova Mix Wx2 2300 - 2600
Alergen panel - Inhalatorni panel polen korova Mix Wx5 Inhalatorni panel polen korova Mix Wx5 1760 - 2800
Alergen panel - Inhalatorni panel polen korova Mix Wx7 Inhalatorni panel polen korova Mix Wx7 3000 - 3300
Alergen panel - Inhalatorni panel polen trava Mix Gx1 Inhalatorni panel polen trava Mix Gx1 1500 - 2500
Alergen panel - Inhalatorni panel polen trava Mix Gx2 Inhalatorni panel polen trava Mix Gx2 1800 - 2420
Alergen panel - Inhalatorni panel polen trava Mix Gx3 Inhalatorni panel polen trava Mix Gx3 1500 - 2000
Alergen panel - Inhalatorni panel polen trava Mix Gx4 Inhalatorni panel polen trava Mix Gx4 1500 - 1750
Alergen panel - Nutritivni alergeni 20 Htch Nutritivni alergeni 20 Htch 4500 - 6000
Alergen panel - Nutritivni panel Fx5 Nutritivni panel Fx5 1300 - 6000
Alergen panel - Panel buđ Mx1 Buđ Mx1 1620 - 1620
Alergen panel - Panel gljivica Mx2 Gljivica Mx2 1620 - 1620
Alergen panel - Panel od 107 alergena mešoviti Panel 107 alergena mešoviti 13950 - 13950
Alergen panel - Panel od 18 alergena autoimuni paket Panel 18 alergena autoimuni paket 4950 - 4950
Alergen panel - Panel od 20 alergena - kombinovani Panel od 20 alergena - kombinovani 5000 - 5000
Alergen panel - Panel od 20 alergena - pedijatrijski Panel od 20 alergena - pedijatrijski 6000 - 6000
Alergen panel - Panel od 20 alergena kombinovani Panel 20 alergena kombinovani 4500 - 4500
Alergen panel - Panel od 20 alergena nutritivni Panel 20 alergena nutritivni 4500 - 4500
Alergen panel - Panel od 20 alergena pedijatrijski Panel 20 alergena pedijatrijski 4500 - 4500
Alergen panel - Panel od 20 alergena respiratorni Panel 20 alergena respiratorni 4500 - 4500
Alergen panel - Panel od 30 I alergena nutritivni Panel 30 I alergena nutritivni 5850 - 5850
Alergen panel - Panel od 30 II alergena nutritivni Panel 30 II alergena nutritivni 5850 - 5850
Alergen panel - Panel od 30 alergena respiratorni Panel 30 alergena respiratorni 5850 - 5850
Alergen panel - Panel od 6 alergena mleko+gluten Panel 6 alergena mleko+gluten 2700 - 2700
Alergen panel - Panel od 63 alergena mešoviti Panel 63 alergena mešoviti 8550 - 8550
Alergen panel - Panel od 64 alergena respiratorni Panel 64 alergena respiratorni 8100 - 8100
Alergen panel - Panel od 72 alergena nutritivni Panel 72 alergena nutritivni 8550 - 8550
Alergen panel - Phadiatop Alatop Phadiatop Alatop 1500 - 1800
Alergen panel - Phadiatop Infant Phadiatop Infant 2400 - 2900
Alergen životinjski - Bizon E8 Bizon E8 2090 - 2090
Alergen životinjski - Bubašvaba I6 Bubašvaba I6 1500 - 2400
Alergen životinjski - Golub E11 Golub E11 1500 - 1760
Alergen životinjski - Hrčak E84 Hrčak E84 1728 - 2300
Alergen životinjski - Insekti/venomi Insekti/venomi 1300 - 2700
Alergen životinjski - Kanarinac E9 Kanarinac E9 1620 - 2300
Alergen životinjski - Komarac I71 Komarac I71 1500 - 2300
Alergen životinjski - Konjska dlaka E3 Konjska dlaka E3 1500 - 2400
Alergen životinjski - Kravlja dlaka E4 Kravlja dlaka E4 1500 - 1750
Alergen životinjski - Mačka E1 Mačka E1 1200 - 2500
Alergen životinjski - Mačka epitel Mačka epitel 1200 - 2450
Alergen životinjski - Osa I3 Osa I3 1300 - 2800
Alergen životinjski - Ovca E81 Ovca E81 1500 - 1750
Alergen životinjski - Papagaj E196 Papagaj E196 1620 - 2300
Alergen životinjski - Pas dlaka E2 Pas dlaka E2 1500 - 2600
Alergen životinjski - Pas epitel E5 Pas epitel E5 1300 - 2450
Alergen životinjski - Pauk I76 Pauk I76 1950 - 4950
Alergen životinjski - Pčela I1 Pčela I1 1300 - 2800
Alergen životinjski - Stršljen I75 Stršljen I75 1500 - 2600
Alergen životinjski - Svinja E83 Svinja E83 2090 - 2900
Alergen životinjski - Zamorac E6 Zamorac E6 1500 - 1750
Alergen životinjski - Zec E82 Zec E82 1500 - 2100
Skrining test netolerancije na hranu 349 Skrining test netolerancije na hranu 349 2700 - 2700
Test netolerancije na hranu 108 (IgG) Test netolerancije na hranu 108 (IgG) 23400 - 23400
Test netolerancije na hranu 57 (IgG4), semikvantitativni Test netolerancije na hranu 57 (IgG4) semikvantitativni 13500 - 13500