Elektroforeza

Elektroforeza je metoda kojom se, uz pomoć električne struje, vrši razdvajanje supstanci rastvorenih u određenom medijumu. U medicini se elektroforeza koristi za analiziranje proteina i pomoću nje se dobija tačan uvid u procentualni sastav frakcija proteina. Mogu se analizirati proteini seruma, urina, likvora itd. Koristi se kod bolesti povezanih sa povećanom ili sniženom produkcijom proteina, ili kod poremećaja nepravilne sinteze proteina.

Elekrtoforeza proteina u urinu Elekrtoforeza proteina urina 882 - 4800
Elektroforeza hemoglobina Elektroforeza Hgb 2000 - 5200
Elektroforeza lipoproteina Elektroforeza lipoproteina 4680 - 4680
Elektroforeza proteina u serumu Elektroforeza 450 - 9900
Imunoelekrtoforeza proteina u urinu Imunoelekrtoforeza proteina urina 1200 - 5000
Imunoelektroforeza proteina u serumu Imunoelektroforeza proteina 2390 - 5200
Imunoelektroforeza u serumu Imunoelektroforeza u serumu 4320 - 4320