Elektroforeza

Elektroforeza je metoda kojom se, uz pomoć električne struje, vrši razdvajanje supstanci rastvorenih u određenom medijumu. U medicini se elektroforeza koristi za analiziranje proteina i pomoću nje se dobija tačan uvid u procentualni sastav frakcija proteina. Mogu se analizirati proteini seruma, urina, likvora itd. Koristi se kod bolesti povezanih sa povećanom ili sniženom produkcijom proteina, ili kod poremećaja nepravilne sinteze proteina.

Elektroforeza hemoglobina Elektroforeza Hgb 2000 - 4680
Elektroforeza lipoproteina Elektroforeza lipoproteina 4680 - 4680
Elektroforeza proteina u serumu Elektroforeza 500 - 9900
Elektroforeza proteina u urinu Elekrtoforeza proteina urina 882 - 2390
Imunoelektroforeza proteina u serumu Imunoelektroforeza proteina 2390 - 5200
Imunoelektroforeza proteina u urinu Imunoelekrtoforeza proteina urina, UPEP, IEP - urin 1200 - 5000
Imunoelektroforeza u serumu Imunoelektroforeza u serumu 4320 - 4320