Paraziti

Parazitima se nazivaju organizmi koji žive i hrane se na račun svog domaćina. Posledično, paraziti svom domaćinu nanose štetu, što se manifestuje na različite načine, zavisno od parazita. Testovi služe za detekciju prisustva parazita u telu čoveka. Neki od najpoznatijih parazita su Malarija, Trihinela, Ehinokokus...

Ascaris lumbricoides IgG Ascaris IgG 2326 - 3400
Cysticercosis (Taenia solium) - detekcija antitela IgG Cysticercosis IgG At 1278 - 4595
Cysticercosis, detekcija antitela iz likvora (screening) Cysticercosis detekcija antitela iz likvora (screening) 4500 - 4500
Cysticercosis, detekcija ukupnih antitela, Western Blot Cysticercosis detekcija ukupnih antitela Western Blot 4140 - 4140
Echinococcus - detekcija antigena Echinoccocus Ag 1590 - 3410
Echinococcus - detekcija antitela IgG Echinococus IgG 1170 - 2300
Echinococcus - detekcija ukupnih antitela Echinococcus At 1200 - 3500
Echinococcus granulosus IgG 3150 - 3150
Echinococcus multilocularis IgG 3150 - 3150
Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG, Western Blot Echinococcus multilocularis detekcija antitela IgG Western Blot 4140 - 4140
Leishmania donovani - detekcija ukupnih antitela Leischmania At 1680 - 4140
Plasmodium falciparum (Malaria) detekcija antitela IgG Malaria detekcija antitela IgG 3240 - 3240
Plasmodium falciparum - detekcija antigena Malarija Ag 3790 - 3790
Toxocara canis - detekcija ukupnih antitela Toxocara canis At 1593 - 3600
Toxocara canis, detekcija antitela IgG Toxocara canis detekcija antitela IgG 2880 - 2880
Toxocara canis, detekcija antitela IgG, Western Blot Toxocara canis detekcija antitela IgG Western Blot 4140 - 4140
Toxocara canis, detekcija antitela IgM, Western Blot Toxocara canis detekcija antitela IgM Western Blot 4140 - 4140
Trichinella spiralis - detekcija antitela IgG Trichinella IgG 1017 - 4140
Trichinella spiralis - detekcija antitela IgM Trichinella IgM 4140 - 4140
Trichinella spiralis - detekcija ukupnih antitela Trichinella At 1000 - 13500
Trichomonas vaginalis Trihomonas 200 - 3600