Tumor markeri

Tumor markeri su supstance koje proizvodi sam karcinom, ili organizam kao odgovor na karcinom, ili neko drugo benigno oboljenje. Većinu tumor markera luče i zdrave ćelije, samo se u malignim stanjima koncentracije povećavaju više puta. Povišene koncentracije mogu ukazivati na maligno oboljenje, i tumor markeri zajedno sa drugim dijagnostičkim procedurama pomažu lekarima u postavljanju dijagnoze.

AFP - Alfa fetoprotein AFP 700 - 1200
Alkalna fosfataza placentalna (PLAP) Alkalna fosfataza placentalna (PLAP) 4680 - 4680
B2M - Beta-2-mikroglobulin B2M 790 - 1400
CA 125 - Karcinoma antigen CA 125 800 - 2000
CA 15-3 - Karcinoma antigen CA 15-3 800 - 2000
CA 19-9 - Karcinoma antigen CA 19-9 800 - 2000
CA 50 - Karcinoma antigen 50 CA 50 1590 - 5400
CA 72-4 - Karcinoma antigen 72-4 CA 72-4 1050 - 2000
CEA - Karcinoembrionski antigen CEA 693 - 1200
CYFRA 21-1 Cyfra 21-1 1134 - 2000
CgA - Hromogranin A 1800 - 7800
EGF (Epidermalni faktor rasta) EGF (Epidermalni faktor rasta) 5400 - 5400
Free PSA - Slobodni prostata specifični antigen Free PSA, FPSA, TPSA 800 - 2000
HE4 - Human epididymis protein HE4 1323 - 3000
HER 2/n protein HER 2/n protein 5400 - 5400
Indeks PSA (Free PSA-PSA) 0.9 - 1500
Karcinoma antigen 242 (CA 242) Karcinoma antigen 242 (CA 242) 4950 - 4950
Melanin 5900 - 15800
NSE - Neuron specifična enolaza NSE 1062 - 1700
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) Nagalase (alfa N acetilgalaktozaminidaza) 16200 - 16200
Neopterin (limfom,leukemija) Neopterin (limfomleukemija) 4050 - 4050
PIVKA II PIVKA II 2250 - 2250
PSA - Prostata specifični protein PSA, fPSA, TPSA 684 - 1200
Protein S-100 S-100 1590 - 6000
Roma index (CA 125 + HE4) 0.9 - 3700
SCC - Antigen karcinoma skvamoznih celija SCC 1665 - 4000
Sijalinska kiselina Sijalinska kiselina 4680 - 4680
TATI - Tumoru pridruženi tripsin inhibitor TATI 2400 - 3800
TH1 TH2 imunitet TH1 TH2 imunitet 13500 - 13500
TPA - Tkivni polipeptidni antigen TPA 2300 - 6000
Timidin kinaza Timidin kinaza 4950 - 4950
UBC - Tumor marker karcinoma mokraćne bešike 2300 - 4950
VIP - Vazointestini polipeptid VIP 1590 - 7500