HE4 - Human epididymis protein

HE4 - Human epididymis protein

 • HE4
Cena u privatnim laboratorijama za HE4 - Human epididymis protein je od 1323 - 3000 din.
 • O analizi

  Humani protein epididimisa 4 (HE4) je protein koji proizvodi većina epitelnih ćelija karcinoma jajnika. Značajno povišene koncentracije HE4 često su prisutne u krvi žene koja ima epitelni rak jajnika. Kada se rak jajnika dijagnostikuje drugim standardnim kliničkim metodama, test HE4 se koristiti za praćenje efikasnosti lečenja, za praćenje pojave recidiva (ponovna pojava bolesti, nakon perioda mirovanja ili privremenog uklanjanja tumora) ili napredovanja karcinoma.

  Dodatna upotreba HE4 je deo algoritma za procenu rizik od maligniteta jajnika (engl. risk of ovarian malignancy algorithm, ROMA skor). Ovaj proračun kombinuje koncentracije dva tumorska markera: HE4, CA-125 i menopauzalnog statusa žene u numerički rezultat. Rezultat ROMA skora može koristiti lekar pre operacije kako bi utvrdio sa određenom verovatnoćom da li je tumor maligni ili ne.

 • Uzorak

  Serum

 • Kada se ispituje?

  HE4 se određuje zajedno sa CA-125 i drugim kliničkim testovima kada je ženi dijagnostikovan epitelni kancer jajnika da bi se uspostavila osnova za poređenje sa vrednostima nakon primenjene terapije. Ako su koncentracije povišene pre tretmana, tada se HE4 i CA-125 mogu periodično određivati nakon tretmana kako bi se utvrdila promena rezultata i time predvideo recidiv bolesti ili pratilo napredovanje bolesti.

  Računanjem ROMA skora procenjuje se verovatnoća da se radi o malignom tumoru.

 • Priprema

  12 sati pre uzimanja uzoraka ne uzimati multivitamine ili dijetetske suplemente koji sadrže biotin (vitamin B7), koji se obično nalazi u dodacima za kosu, kožu i nokte i multivitamine.

 • Detaljan opis

  Epitelni karcinom jajnika je najčešća vrsta raka jajnika. Nastaje u ćelijama koje pokrivaju spoljnu stranu jajnika i čini 85% do 90% karcinoma jajnika. Postoji nekoliko različitih podtipova epitelnog karcinoma jajnika, uključujući: serozne (najčešći), endometrioidne, mucinozne i karcinom bistrih ćelija. Neke studije su pokazale da je HE4 povišen u više od 90% seroznih i endometrioidnih epitelnih karcinoma jajnika i oko 50% bistroćelijskih tumora, ali obično nije povišen kod mucinoznih karcinoma. Stoga se HE4 ne koristi za praćenje pacijenata sa drugim vrstama karcinoma jajnika, poput mucinoznih tumora.

  Humani protein epididimisa 4 (HE4) pripada porodici proteina kiselog jezgra surutke sa četiri disulfidne veze. Biološka funkcija HE4 proteina nije potpuno poznata. Utvrđeno je da je HE4 prekomerno eksprimiran u 93% seroznih, 100% endometrioidnih i 50% bistrih karcinoma jajnika. U studiji koja je obuhvatila 233 pacijenta sa tumorskom masom u predelu karlice (kod 67 pacijentkinja je dijagnostikovan epitelni karcinom jajnika), HE4 je imao veću osetljivost za dijagnostikovanje kancera jajnika od CA 125 (72,9% prema 43,3%, sa specifičnošću od 95%). Otkriveno je da je HE4 povišen kod više od polovine pacijenata sa karcinomom jajnika koji nisu imali povišeni nivo CA 125 čime je kombinacija ova dva tumorska markera obezbedila neznatno poboljšanu dijagnostičku osetljivost za pravovremeno otkrivanje kancera jajnika.

  HE4 se koristi zajedno sa CA-125 za praćenje žena koje su lečene od epitelnog karcinoma jajnika. Da bi HE4 bio koristan kao tumorski marker, mora biti povišen pre lečenja. CA-125 je primarni tumor marker koji se koristi za praćenje karcinoma jajnika, ali nije povišen kod svih karcinoma, postoji mogućnost da ovaj tumorski marker nije značajno povišen u ranom stadijumu, ali može biti povećan kod nekanceroznih stanja. Iz ovih razloga, istraživači rade na pronalaženju tumorskih markera koji su osetljiviji i specifičniji.

  Određivanje koncentracije HE4 i CA-125 zajedno pruža komplementarne informacije i kreira bolji sistem za praćenje kako bi se otkrilo da li je lečenje bilo efikasno ili se vratio epitelni rak jajnika. Ovi markeri se određuju pre lečenja kako bi se utvrdila bazalna vrednost, a zatim periodično nakon lečenja. Serija testova HE4 i CA-125 koji pokazuju porast ili pad koncentracija često je korisnija od određivanja u jednoj tački. Serijsko ispitivanje HE4 treba koristiti zajedno sa ostalim kliničkim nalazima za praćenje kancera jajnika.

  HE4 test nije namenjen za praćenje mucinoznih epitelnih karcinoma jajnika ili tumora polnih ćelija, jer je retko povišen kod ovih karcinoma.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HE4 - Human epididymis protein?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Različite laboratorije mogu koristiti različite vrste testova za određivanje HE4, pa rezultati različitih laboratorija možda neće biti uporedivi. Poželjno je da kada se radi serija određivanja HE4 da se svi testovi izvode pomoću iste vrste testa, obično u istoj laboratoriji. Ovo osigurava da se rezultati iz niza testova mogu upoređivati i pravilno tumačiti.

  Određeni histološki tipovi karcinoma jajnika (mucinozni ili tumori zametnih ćelija) retko eksprimiraju HE4, pa se upotreba HE4 ne preporučuje za praćenje pacijenata sa ovim vrstama karcinoma jajnika.

  Rezultati se ne mogu tumačiti kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva maligne bolesti jajnika, jer bi blago povišenje humanog proteina epididimisa 4 (HE4) moglo biti prisutno i kod osoba sa benignim ginekološkim stanjima (ciste na jajnicima, cistadenomi, miomi, fibromi, i endometrioza), hipertenzijom, kongestivnom srčanom insuficijencijom, bolestima jetre i bubrega.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2018; 436-478
  2. Ortiz-Munoz B, Aznar-Oroval E, Garcia AG et al. HE4, CA125 and ROMA algorithm for differential diagnosis between benign gynaecological diseases and ovarian cancer. Tumor Biol. 2014 35:7249–7258
  3. https://labtestsonline.org/tests/human-epididymis-protein-4-he4
  4. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/62137

Tamara Milošević, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1985. godine u Trebinju. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2009. godine na smeru medicinska biohemija. Trenutno student doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u SLD KBC Zvezdara na poslovima magistra farmacije-medicinskog biohemičara.