Aminokiseline

Aminokiseline su organski molekuli koji predstavljaju osnovne gradivne elemente proteina, a samim tim i mišića u ljudskom telu. U organizam se unose putem hrane, najčešće mesa, ili ih organizam sam produkuje. Postoje aminokiseline koje organizam ne može da stvori, ukupno ih ima devet i one se moraju unositi putem hrane. Skup analiza pokazuje status prisustva aminokiselina u organizmu.

Karnitin Karnitin 1725 - 12500
Tripsin Tripsin 1176 - 5900