Aminokiseline

Aminokiseline su organski molekuli koji predstavljaju osnovne gradivne elemente proteina, a samim tim i mišića u ljudskom telu. U organizam se unose putem hrane, najčešće mesa, ili ih organizam sam produkuje. Postoje aminokiseline koje organizam ne može da stvori, ukupno ih ima devet i one se moraju unositi putem hrane. Skup analiza pokazuje status prisustva aminokiselina u organizmu.

Alanin Alanin 4500 - 4500
Asparagin Asparagin 4500 - 4500
Fenilalanin Fenilalanin 3420 - 3420
Fosfoetanolamin Fosfoetanolamin 4500 - 4500
Homogentizinska kiselina Homogentizinska kiselina 4770 - 4770
Karnitin Karnitin 1725 - 11250
Serin Serin 4500 - 4500
Tirozin Tirozin 3150 - 3150
Treonin Treonin 4500 - 4500
Tripsin Tripsin 1176 - 5310
Triptaza Triptaza 3420 - 3420
Triptofan Triptofan 4590 - 4590