Polni hormoni

Ovi hormoni su osnova polne funkcije žena i muškaraca. Kod žena najveći deo hormona luče jajnici, kod muškaraca testisi, a pod uticajem hipotalamusa i hipofize. Polni hormoni utiču na velki broj funkcija u telu, a takođe i na rast i razvoj. Analiziraju se kada postoje problemi sa plodnošću, kako kod žena tako i kod muškaraca, problemi sa menstrualnim ciklusima, itd.

17-OH progesteron 17-OHP 890 - 1700
Androstendion AD 870 - 1700
Anti-Milerov hormon AMH 1590 - 3800
Dehidroepiandrosteron DHEA-DHEAS 950 - 2450
Dehidroepiandrosteron sulfat DHEAS 790 - 1200
Dihidrotestosteron DHT 1390 - 3800
Estradiol E2 600 - 900
Folikulostimulirajući hormon FSH 594 - 900
Humani placentalni laktogen hPL 780 - 3100
Inhibin A 1500 - 4000
Inhibin B 1590 - 7000
Luteinizirajući hormon LH 594 - 900
Makroprolaktin MCPRL 900 - 3300
Plazma protein A povezan sa trudnoćom PAPP-A 800 - 1650
Progesteron PGSN, PRGE 600 - 900
Prolaktin PRL 600 - 900
Seks-hormon vezujući globulin (SHBG) SHBG 770 - 1400
Slobodni estriol uE3 650 - 1500
Slobodni testosteron Free T, FRTST 800 - 1500
Testosteron Testo 600 - 900