Polni hormoni

Ovi hormoni su osnova polne funkcije žena i muškaraca. Kod žena najveći deo hormona luče jajnici, kod muškaraca testisi, a pod uticajem hipotalamusa i hipofize. Polni hormoni utiču na velki broj funkcija u telu, a takođe i na rast i razvoj. Analiziraju se kada postoje problemi sa plodnošću, kako kod žena tako i kod muškaraca, problemi sa menstrualnim ciklusima, itd.

17 hidroksi pregnenolon 17 hidroksi pregnenolon 3420 - 3420
17-OH progesteron 17-OHP 890 - 1700
AMH - Anti-Milerov hormon AMH 1590 - 3800
Androstandiol glukuronid Androstandiol glukuronid 4950 - 4950
Androstendion AD 870 - 1700
DHEA - Dehidroepiandrosteron DHEA-DHEAS 950 - 2350
DHEAS - Dehidroepiandrosteron sulfat DHEAS 790 - 1300
DHT - Dihidrotestosteron DHT 1390 - 3420
E2 - Estradiol E2 600 - 900
Estron (E1) Estron (E1) 4950 - 4950
FSH - Folikulostimulirajući hormon FSH 594 - 900
HPL - Humani placentalni laktogen hPL 780 - 3100
Hijaluronska kiselina Hijaluronska kiselina 3420 - 3420
Inhibin A 1500 - 3600
Inhibin B 1590 - 7000
LH - Luteinizirajući hormon LH 594 - 900
Makroprolaktin MCPRL 900 - 3300
Obrada rezultata double testa Obrada rezultata double testa 450 - 450
PAPP-A - Plazma protein A povezan sa trudnoćom PAPP-A 800 - 1650
PRL - Prolaktin PRL 600 - 900
Pregnenolon sulfat Pregnenolon sulfat 11250 - 11250
Profil preeklampsija Profil preeklampsija 14500 - 14500
Progesteron PGSN, PRGE 600 - 900
SHBG - Seks-hormon vezujući globulin SHBG 770 - 1400
Skrining novorođenčadi Skrining novorođenčadi 27500 - 27500
Skrining preeklampsija Skrining preeklampsija 10000 - 10000
Slobodni testosteron Free T, FRTST 800 - 1600
Testosteron Testo 600 - 900
uE3 - Slobodni estriol uE3 650 - 1500