Inhibin B

Inhibin B

Cena u privatnim laboratorijama za Inhibin B je od 1590 - 7000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije hormona inhibina B.

  Inhibin B je koristan parametar u proceni rada polnih žlezdi kod oba pola, pre svega kao marker spermatogeneze kod muškaraca i ovarijalne rezerve kod žena.

 • Uzorak

  Serum, EDTA ili heparinizirana plazma

  Uzorke seruma poželjno je odvojiti i čuvati do testiranja na hladnom, za odloženo testiranje moguće je zamrznuti uzorke.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa inhibina B (zajedno sa drugim hormonima i parametrima) je u sledećem:

  1. Procena rezerve jajnika: Inhibin B je direktno proporcionalan količini raspoloživih folikula u jajnicima. Pošto ga oslobađaju antralni folikuli i dominantni folikul kao posledica stimulacije FSH-om, nivo inhibina B može pokazati efikasnost stimulacije jajnika gonadotropinima u procesu veštačke oplodnje.
  2. Skrining na PCOS: Kod žena sa sindromom policističnih jajnika, koncentracije inhibina B značajno su povišene u poređenju sa zdravom populacijom. Posledica PCOS su anovulatorni ciklusi, praćeni viškom androgenih hormona i poremećenim regulatornim mehanizmom hipotalamus-hipofiza-jajnici. Povećana sinteza inhibina B u granuloznim ćelijama folikula doprinosi supresiji FSH koji u normalnom ciklusu stimuliše izdvajanje i razvoj funkcionalnih folikula pre početka ovulacijske faze. S druge strane, povećana aktivnost LH iz hipofize doprinosi povećanoj sintezi inhibina B u jajnicima. Žene sa PCOS imaju povećani rizik za prenaglašeni odgovor na stimulaciju jajnika egzogenim gonadotropinima, te je veća verovatnoća za stimulaciju velikog broja folikula, multiple trudnoće ili pojave sindroma hiperstimulacije jajnika.
  3. Dijagnostika uzroka neplodnosti kod muškaraca: Niske vrednosti inhibina B direktno su proporcionalne veličini testisa i količini i kvalitetu sperme, tj. pokazatelj su neplodnosti kod muškaraca. Vrednosti inhibina B u krvi zajedno sa FSH koriste se u diferencijalnoj dijagnostici uzroka neplodnosti i različitih poremećaja funkcije testisa.
  4. Potencijalni tumor marker za kancere jajnika: Pošto se inhibin B sintetiše i oslobađa iz granuloznih ćelija jajnika, može biti koristan marker za dijagnostiku i praćenje uspešnosti terapije retkog tipa kancera jajnika- kancera granuloznih ćelija.
  5. Marker prevremenog otkazivanja jajnika: Ovo je stanje koje pogađa žene mlađe od 40 godina i karakteriše se gubitkom menstruacije i funkcije jajnika, neplodnošću i visokim vrednostima FSH i polnih hormona, a niskim vrednostima inhibina.
  6. Pomoćni parametar u dijagnostici uzroka prevremenog puberteta kod dečaka i devojčica: u kombinaciji sa androgenim hormonima.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Inhibin B podleže cikličnim varijacijama zavisno od faze menstrualnog ciklusa. Na nivo inhibina utiče suplementacija biotinom. Kod pušača, nivo inhibina je povišen, a u gojaznosti snižen.

 • Detaljan opis

  Inhibin B zajedno sa Inhibinom A pripada grupi beta-transformišućih fatora rasta molekulske mase 32 kD sa hormonskom aktivnošću kako u krvi tako i parakrino, tj. blizu mesta nastanka. Inhibine sintetišu i oslobađaju polne žlezde: u jajnicima nastaju u ćelijama granuloza i dominantnom folikulu/corpus luteum-u, a u testisima u Sertolijevim ćelijama. Inhibine sintetiše i placenta. Uloga inhibina ogleda se u inhibiciji sinteze i oslobađanja FSH iz hipofize i GnRH iz hipotalamusa, tj. u negativnom uticaju na povratnu hormonsku spregu između hipofize i polnih žlezdi. Sinteza inhibina regulisana je upravo samim FSH hormonom. Inhibini su dimeri, sastoje se iz dve podjedinice: α i β.

  Inhibin B je αβB dimer. Sintetiše se i oslobađa iz antralnih folikula jajnika kod žena. Kod muškaraca se inhibin B sintetiše u Sertolijevim ćelijama testisa.

  Rast inhibina B kod devojčica počinje u pubertetu kada je proporcionalan sazrevanju jajnika, te se zato može koristi kao pomoć u praćenju reproduktivnog razvoja deteta i dijagnostici preuranjenog puberteta. Kod žena, nivo inhibina B zavisi od faze menstrualnog ciklusa: rast počinje u folikularnoj fazi, maksimum dostiže sredinom folikularne faze, s tim da postoji manji pik u ovulaciji pre pada koncentracije u lutealnoj fazi ciklusa. Rast inhibina B prati sazrevanje folikula. Ukoliko ne dođe do oplodnje, nivo inhibina B opada, a raste nivo FSH. Kod žena u menopauzi, nivo inhibina B je nizak. Razlog tome je gubitak najvećeg broja folikula u jajnicima, odnosno gubitak ovarijalne rezerve. Šta više, inhibin B bolji je pokazatelj gubitka reproduktivne sposobnosti žene u predmenopauzalnoj fazi i prediktor nastupanja menopauze nego merenje nivoa estrogena i drugih steroida (značajno pre pada nivo inhibina u krvi nego FSH i steroidnih hormona); te vrednosti tumače se zajedno sa FSH-om. Zajedno sa Antimilerovim hormonom, inhibin B je koristan marker procene ovarijalne rezerve žene.

  Kod muškaraca inhibin B ima ulogu u procesu spermatogeneze. Nivoi inhibina B direktno su proporcionalni broju Sertolijevih ćelija i kvalitetu i količini proizvedene sperme kod zdravih muškaraca. Zato je merenje ovog hormona značajan pokazatelj funkcije testisa u proceni plodnosti muškaraca. Kod dečaka, vrednosti inhibina B počinju da rastu u pubertetu kada se i očekuje normalan polni razvoj deteta. Poremećaj u koncentracijama inhibina u krvi može ukazati na probleme u polnom sazrevanju deteta, poput zakasnelog ili preuranjenog puberteta.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Inhibin B?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije inhibina B određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti inhibina B je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa izražene u pg/ml interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Inhibin B je poželjno tumačiti zajedno sa drugim hormonima i markerima u skladu sa godinama i fiziološkim stanjem pacijenta. Progesteron normalno umanjuje nivo inhibina u cirkulaciji.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Fischbach FT, Dunning MB III, eds. (2009). Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
  5. Groome NP, Evans LW. Does measurement of inhibin have a clinical role? Ann Clin Biochem. 2000 Jul; 37(Pt 4):419-431. PubMed 10902857.
  6. Sehested A, Juul AA, Andersson AM, et al. Serum inhibin A and inhibin B in healthy prepubertal, pubertal, and adolescent girls and adult women: Relation to age, stage of puberty, menstrual cycle, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and estradiol levels. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Apr; 85(4):1634-1640. PubMed 10770209
  7. Andersson AM. Inhibin B in the assessment of seminiferous tubular function. Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.2000; 14(3):389-397. PubMed 11517906.
  8. Anawalt BD, Bebb RA, Matsumoto AM, et al. Serum inhibin B levels reflect Sertoli cell function in normal men and men with testicular dysfunction. 1996; 81(9):3341-3345. PubMed 8784094.
  9. von Eckardstein S, Simoni M, Bergmann M, et al. Serum inhibin B in combination with serum follicle-stimulating hormone (FSH) is a more sensitive marker than serum FSH alone for impaired spermatogenesis in men, but cannot predict the presence of sperm in testicular tissue samples. J Clin Endocrinol Metab. 1999; 84(7):2496-2501. PubMed 10404826

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.