Koagulacija

Koagulacija (zgrušavanje krvi) je proces koji započinje nakon povrede krvnog suda, tokom koga krv prelazi iz tečnog stanja u gel i stvara se krvni ugrušak. Fiziološka funkcija koagulacije je da zaustavi krvarenje. Poremećaji koagulacije mogu dovesti do toga da dođe do preteranog krvarenja ili povećanog zgrušavanja krvi čak i kada nema povrede. U procesu koagulacije učestvuje dosta faktora, a analiziranjem se dolazi do pregleda celog procesa.

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme a-PTT, APTT 220 - 600
Anti faktor Xa aktivnost Anti-Xa 144 - 2500
Antitrombin III AT-III 686 - 3500
D-dimer D dimer 1485 - 2250
Euglobulinska fibrinoliza 550 - 1100
Faktor koagulacije II Faktor II, Protrombin 2205 - 4500
Faktor koagulacije IX Faktor IX 2450 - 3600
Faktor koagulacije V Faktor V 1800 - 4900
Faktor koagulacije VII Faktor VII 2200 - 23600
Faktor koagulacije VIII Faktor VIII 1971 - 3000
Faktor koagulacije X Faktor X 2196 - 3500
Faktor koagulacije XI Faktor XI 2511 - 4500
Faktor koagulacije XII Faktor XII 2460 - 3500
Faktor koagulacije XIII Faktor XIII 1421 - 3300
Fibrinogen FIB, FibAg, Fib activity 120 - 480
Lupus antikoagulans LA 1080 - 2100
Lupus ćelije 500 - 1600
Lupusna antitela 1050 - 1600
Metilentetrahidrofolat reduktaza MTHFR 2499 - 11000
Protein C 640 - 4500
Protein S 2142 - 4500
Protrombinsko vreme PT, PT-INR 210 - 600
Rezistencija na aktivirani protein C APCR 1700 - 4400
Trombinsko vreme TT 230 - 550
Von-Willebrand Faktor (Aktivnost) VWF AC 1850 - 3708
Von-Willebrand Faktor (Antigen) VWF AG 2056 - 3500
Vreme koagulacije 90 - 450
Vreme krvarenja 50 - 450