Koagulacija

Koagulacija (zgrušavanje krvi) je proces koji započinje nakon povrede krvnog suda, tokom koga krv prelazi iz tečnog stanja u gel i stvara se krvni ugrušak. Fiziološka funkcija koagulacije je da zaustavi krvarenje. Poremećaji koagulacije mogu dovesti do toga da dođe do preteranog krvarenja ili povećanog zgrušavanja krvi čak i kada nema povrede. U procesu koagulacije učestvuje dosta faktora, a analiziranjem se dolazi do pregleda celog procesa.

APCR - Rezistencija na aktivirani protein C APCR 1700 - 4400
APTT - Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme a-PTT, APTT 220 - 600
Anti faktor Xa APIXABAN( Eliquis) Anti faktor Xa APIXABAN( Eliquis) 4050 - 4050
Anti faktor Xa aktivnost Anti-Xa 1500 - 2500
Antitrombin III AT-III 686 - 3500
D-dimer D dimer 1350 - 2250
Euglobulinska fibrinoliza 550 - 1100
Faktor koagulacije II Faktor II, Protrombin 2205 - 4500
Faktor koagulacije IX Faktor IX 2450 - 4050
Faktor koagulacije V Faktor V, FV 1800 - 4900
Faktor koagulacije VII Faktor VII 2200 - 23600
Faktor koagulacije VIII Faktor VIII, AHF, rFVIII 1971 - 3510
Faktor koagulacije X Faktor X 2196 - 4050
Faktor koagulacije XI Faktor XI 2511 - 4500
Faktor koagulacije XII Faktor XII 2460 - 3600
Faktor koagulacije XIII Faktor XIII 1421 - 4500
Fibrinogen FIB, FibAg, Fib activity 120 - 480
Fibronektin Fibronektin 3600 - 3600
LA - Lupus antikoagulans LA 1080 - 2100
Lupus ćelije 500 - 1600
Lupusna antitela 1050 - 1600
MTHFR - Metilentetrahidrofolat reduktaza MTHFR 2499 - 11000
PT - Protrombinsko vreme PT, PT-INR 210 - 600
PT - Protrombinsko vreme POCT metodom PT Protrombinsko vreme POCT metodom 450 - 500
Protein C 640 - 4500
Protein S PS 2142 - 4500
TT - Trombinsko vreme TT 230 - 550
VWF AC - Von-Willebrand Faktor (Aktivnost) VWF AC 1850 - 3708
VWF AG - Von-Willebrand Faktor (Antigen) VWF AG 2056 - 3500
Vreme koagulacije 90 - 450
Vreme krvarenja 50 - 450