Enzimi

Enzimi su biološki katalizatori, oni ubrzavaju biohemijske reakcije u organizmu. Gotovo sve reakcije u organizmu zahtevaju prisustvo enzima, kako bi reakcije bile dovoljno brze da održe ljudski život. Enzime stvara organizam i troši ih u reakcijama. Bez enzima organizam ne bi mogao da funkcioniše. Set testova daje uvid u osnovne metaboličke funkcije organizma i stanje ključnih organa.

Alanin aminotransferaza ALT, GPT 90 - 250
Alfa amilaza ukupna Amylase, Amy 150 - 600
Alkalna fosfataza ALP 90 - 360
Angiotenzin konvertujući enzim ACE 1100 - 6039
Aspartat aminotransferaza AST, GOT 90 - 250
Gama glutamil transferaza GGT 90 - 360
Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza G6PD 900 - 6490
Holinesteraza CHE 198 - 800
Holinesteraza eritrocitna CHE RBC 1100 - 1370
Kisela fosfataza prostatična ACP-P, PAP 150 - 450
Kisela fosfataza ukupna ACP 150 - 450
Koštana alkalna fosfataza ALP BONE 3800 - 5180
Laktat dehidrogenaza LDH 100 - 450
Lipaza LIP 150 - 650
Pankreasna amilaza PAMYLASE, P-AMY 230 - 1200