ALP - Alkalna fosfataza

ALP - Alkalna fosfataza

 • ALP
Cena u privatnim laboratorijama za ALP - Alkalna fosfataza je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Enzim alkalna fosfataza (ALP) se nalazi u mnogim tkivima i organima, a posebno u jetri, kostima, crevima, bubrezima i placenti. ALP je rutinski dijagnostički marker za određivanje funkcije jetre, bilijarne opstrukcije i bolesti kostiju različite etiologije.

 • Uzorak

  Serum ili plazma (heparinizirana).

 • Kada se ispituje?

  Rutinski kod testova jetre, za razlikovanje hepatocelularnog ili holestatskog oboljenja, kao i kod oboljenja kostiju.

  Povišeni nivoi alkalne fosfataze u krvi mogu ukazivati na probleme koji se odnose na jetru, žuč ili kosti. Bolesti jetre i kostiju: hepatitis, ciroza, bilijarna opstrukcija i osteomalacija, osteoporoza (osteosarkom, metastaze, hiperparatiroidizam, Padžetova bolest). Karakteristično je povišenje serumske koncentracije u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen, ožiljno tkivo, rak), ali i kod oboljenja jetre. Tumori bubrega, infekcije, kao i neuhranjenost, takođe su pokazali povišene nivoe alkalne fosfataze u krvi. Limfomi, sarkoidoza, infarkt miokarda, mijelofibroza, pokazuju umereno povećane vrednosti ALP.

 • Priprema

  Kod nekih osoba može da pokaže veću vrednost posle jela, pa iz tog razloga treba natašte dati krv, posle noćnog gladovanja.

 • Detaljan opis

  Alkalna fosfataza (ALP) je enzim koji katalizuje razlaganje ortofosfata od ortofosfatnog monoestra pod alkalnim uslovima, pH 8,6. Postoje različiti oblici enzima koji se javljaju u zdravim i malignim tkivima. Enzim alkalna fosfataza se nalazi u mnogim tkivima i organima, a posebno u jetri, kostima, crevima, bubrezima i placenti. Alkalna fosfataza jetre je proizvedena u ćelijama koje oblažu male žučne puteve ili kanaliće u jetri. Sva tkiva poput jetre, kostiju, placente i creva proizvode nešto drugačiju alkalnu fosfatazu. Ove varijacije su poznate kao izoenzimi. Ako je bolest jetre opstruktivne prirode kao što je bilijarna opstrukcija, onda je uključen žučni drenažni sistem i alkalna fosfataza predstavlja prvi i najvažniji enzim čija će serumska koncentracija da poraste. Međutim, ako bolest prvenstveno zahvata ćelije jetre (hepatocite), onda će pre svega nivo enzima aminotransferaza porasti. Zato je korisno određivanje koncentracije (aktivnosti) enzima da bi se dijagnostikovale različite vrste oboljenja jetre tj. da bi se razdvojilo holestatsko i hepatocelularno oboljenje. Osim toga određivanje aktivnosti enzima ALP je korisno i za dijagnostiku različitih drugih oboljenja, prevashodno bolesti kostiju različite etiologije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ALP - Alkalna fosfataza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  U trudnoći i kod zarastanja kostiju nakon preloma su uobičajeno povećane vrednosti, kao i kod dece i adolescenata. Kontaminacija krvi antiokoagulansima (citrat, oksalat ili EDTA) dovodi do lažno sniženih vrednosti ALP-a.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 565-598
  2. Alkaline Phosphatase Level Test (ALP)". Healthline. Retrieved 2017-05-07.
  3. Kaplan, Marshall M. Alkaline Phosphatase. New England Journal of Medicine. 286 (4): 200–202

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.