Interleukini

Interleukine sekretuju ćelije imunog sistema i oni imaju značajnu ulogu u imunom odgovoru, u smislu komunikacije između ćelija odbrambenog sistema. To su hemijske supstance koje pripadaju grupi citokina. Ljudski genom kodira više od 50 različitih interleukina. Analiziranjem se dobija uvid u stanje imunog sistema.

Interleukin 10 IL-10 3400 - 3700
Interleukin 6 IL-6 3250 - 7000
Interleukin 8 IL-8 4750 - 5225
TNF-Alfa 2989 - 3900