Interleukini

Interleukine sekretuju ćelije imunog sistema i oni imaju značajnu ulogu u imunom odgovoru, u smislu komunikacije između ćelija odbrambenog sistema. To su hemijske supstance koje pripadaju grupi citokina. Ljudski genom kodira više od 50 različitih interleukina. Analiziranjem se dobija uvid u stanje imunog sistema.

IL-1 (Interleukin 1) beta IL 1 (Interleukin 1) beta 7200 - 7200
IL-10 (Interleukin 10) IL-10 3400 - 3700
IL-6 (Interleukin 6) IL-6 2700 - 7000
IL-8 (Interleukin 8) IL-8 4750 - 7200
TNF-Alfa 2989 - 4050