Feces

Serija testova koji se rade iz uzorka fecesa (stolice) i koji mogu doprineti postavljanju dijagnoze nekih oboljenja digestivnog trakta. Analiziranje obuhvata mikroskopsko analiziranje, hemijske i mikrobiološke testove. Šta je uzrok tegobe (karcinom, upale, bakterijske infekcije, paraziti) može se saznati nakon analize.

Campylobacter 350 - 1250
Ciste crevnih protozoa u stolici Protozoe 200 - 1760
Clostridium difficile toxin A i B C.difficile 1116 - 3240
Helminti 400 - 2410
Kalprotektin FC, FCal 2000 - 4700
Koprokultura 400 - 3600
Leukociti u stolici 400 - 600
Mikološki pregled stolice 200 - 620
Pankreasna elastaza FE-1 2817 - 6000
Paraziti u stolici 200 - 1500
Svarljivost 200 - 2000
Test na okultno krvarenje FOBT (engl. fecal occult blood test) 300 - 1000
Test za određivanje adeno i rota virusa u stolici Adeno rota virus 600 - 1800
Yersinia enterocolicita Yersinia 310 - 1650