Kalprotektin

Kalprotektin

 • FC
 • FCal
Cena u privatnim laboratorijama za Kalprotektin je od 2000 - 4700 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije kalprotektina. Služi za detekciju zapaljenja u tankom crevu i razlikovanja inflamatorne bolesti creva od neinflamatornih stanja.

 • Uzorak

  Uzorak fecesa

 • Kada se ispituje?

  Služi kao pomoć u dijagnozi inflamatorne bolesti creva, Chron-ove bolesti i ulceroznog kolitisa kao i razlikovanju inflamatorne bolesti creva od sindroma iritabilnih creva.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Kalprotektin je kalcijum i cink-vezujući protein koga stvaraju polimorfonuklearni granulociti, monociti i skvamozne epitelne ćelije, izuzev onih u zdravoj koži. Nakon vezivanja kalcijuma, može odoleti degradaciji od strane leukocita i bakterijskih enzima.

  Razne organske bolesti u gastrointestinalnom traktu mogu izazvati oštećenje intestinalne mukoze. Ova oštećenja mogu varirati od povećane permeabilnosti mukoze do inflamacije, što može biti toksično ili hemotaktično. Oštećenja mukoze dovode do stimulacije leukocita, posebno polimorfonuklearnih granulocita, koji migriraju do mesta inflamacije gde otpuštaju svoj sadržaj, uključujući antimikrobnu supstancu kao što je kalprotektin. Kalprotektin čini 60% ukupnih proteina citoplazme polimorfonuklearnih granulocita i njegova koncentracija u stolici reflektuje broj polimorfonuklearnih granulocita koji su migrirali na mesto inflamacije.

  Kalprotektin može biti detektovan u uzorku stolice vrlo male zapremine. Kod organskih bolesti gastro-intestinalnog trakta (GIT) koncentracija kalprotektina u stolici značajno raste. Pacijenti sa organskim ili funkcionalnim abdominalnim poremećajima mogu imati slične simptome i sama klinička slika može biti nedovoljna za uspostavljanje specifične dijagnoze. Kalprotektin služi kao pomoć pri dijagnozi inflamatornih bolesti creva kao što su ulcerozni kolitis i Crohn-ova bolest.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Kalprotektin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije kalprotektina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti kalprotektina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, p. 1712, 2012. LabCorp-Calprotectin, Fecal , 2019.
  2. (© 1995–2017). Calprotectin, Feces. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/63016. Accessed on 1/22/17.
  3. Rowe, W. and Lichtenstein, G. Inflammatory bowel disease workup. Medscape Drugs Dis. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/179037-workup#c6. Accessed on 1/22/17.
  4. Walsham, N. and Sherwood, R. Fecal calprotectin in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol 2016; 9: 21–29.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.