Mikroelementi

Veoma bitna grupa analiza, koja obuhvata sve elemente koji su neophodni organizmu u malim količinama. Ovo su esencijalni elementi, tako da život i zdravlje bez njih ne bi bili mogući. Analiziranjem testova iz ove grupe se može utvrditi njihova koncentracija u organizmu i eventualno se korigovati nedostaci koristeći dodatke ishrani u vidu komercijalno dostupnih suplemenata.

Aluminijum Al 1710 - 3900
Arsen As 2600 - 3900
Bakar Cu 390 - 4000
Bikarbonati CO2, TCO2 110 - 600
Cink Zn 390 - 3000
Hloridi Cl 100 - 360
Hrom Cr 2700 - 4300
Jonizovani kalcijum CA2+ 150 - 600
Kalcijum CA, Ca2+ 100 - 360
Kalijum K 100 - 360
Kobalt Co 3000 - 5000
Magnezijum Mg 100 - 360
Natrijum Na 100 - 360
Neorganski fosfor P 100 - 360
Olovo Pb 390 - 4000
Selen Se 2156 - 3500
Živa Hg 1980 - 5000