Mikroelementi

Veoma bitna grupa analiza, koja obuhvata sve elemente koji su neophodni organizmu u malim količinama. Ovo su esencijalni elementi, tako da život i zdravlje bez njih ne bi bili mogući. Analiziranjem testova iz ove grupe se može utvrditi njihova koncentracija u organizmu i eventualno se korigovati nedostaci koristeći dodatke ishrani u vidu komercijalno dostupnih suplemenata.

Aluminijum Al 1710 - 3900
Aluminijum (kosa) Aluminijum (kosa) 2160 - 2160
Arsen As 2600 - 3510
Bakar Cu 390 - 4000
Bakar (AAS) Bakar (AAS) 2250 - 2250
Bakar u eritrocitima 4050 - 4050
Bakar u punktatu jetre Bakar u punktatu jetre 2250 - 2250
Beta hidroksi buterna kiselina Beta hidroksi buterna kiselina 3330 - 3330
Bikarbonati CO2, TCO2 110 - 360
Bor Bor 11250 - 11250
Cink Zn 390 - 1750
Cink (AAS) Cink (AAS) 2700 - 2700
Cink u eritrocitima 4050 - 4050
Fluor Fluor 3150 - 3150
Hloridi Cl 100 - 360
Hrom Cr 2700 - 4300
Jonizovani kalcijum CA2+ 150 - 500
Kadmijum Kadmijum 2160 - 2160
Kalcijum CA, Ca2+ 100 - 360
Kalcijum u kosi Kalcijum u kosi 2160 - 2160
Kalcijum u punoj krvi Kalcijum u punoj krvi 306 - 306
Kalijum K 100 - 360
Kalijum u punoj krvi Kalijum u punoj krvi 450 - 450
Kobalt Co 2250 - 5000
Kobalt u krvi Kobalt u krvi 2250 - 2250
Magnezijum Mg 100 - 360
Magnezijum u punoj krvi Magnezijum u punoj krvi 306 - 306
Mangan Mangan 2700 - 2700
Natrijum Na 100 - 360
Natrijum u punoj krvi Natrijum u punoj krvi 450 - 450
Neorganski fosfor P 100 - 360
Olovo Pb 390 - 4000
Olovo u kosi Olovo u kosi 2250 - 2250
Selen Se 2156 - 3300
Silicijum Silicijum 2250 - 2250
Sumpor Sumpor 10800 - 10800
Sumpor u punoj krvi Sumpor u punoj krvi 10800 - 10800
Živa Hg 1980 - 5000
Živa u kosi Živa u kosi 2160 - 2160