Antitela

Antitela ili imunoglobulini su glikoproteini koji se nalaze u organizmu. Oni su glavna snaga imunog sistema u odbrani organizma od patogenih bakterija i virusa i stvaraju se kada organizam dođe u kontakt s njima. Analiziranjem se dolazi do informacije o stanju imunog sistema, kao i detekcije prisustva bakterija ili virusa u organizmu.

ACA - Anti centromerna At Centromerna At 1107 - 3190
AMA - Antimitohondrijalna antitela AMA, AMA IgG 1000 - 2000
AMA M2 - Antimitohondrijalna antitela AMA - M2 945 - 1590
AMPA receptor, detekcija antitela AMPA receptor detekcija antitela 2070 - 2070
ANA (ENA) profil (ekstraktibilni nuklearni antigeni profil) ANA (ENA) profil 1200 - 6500
ANA - Antinuklearna antitela ANA 980 - 1600
ANNA tip 1 (Hu D autoat) ANNA tip 1 (Hu D autoat) 1980 - 1980
ANNA tip 2 (Ri At) ANNA tip 2 (Ri At) 1980 - 1980
APA - Antiparijetalna antitela APA 870 - 1600
ASA At - Antisrčana antitela ASA 1000 - 3195
ASCA IgA (Kronova bolest) ASCA IgA 1150 - 4005
ASCA IgG (Kronova bolest) ASCA IgG 1150 - 2430
ASCA IgM ASCA IgM 2430 - 2430
ASMA - Anti glatko mišićna antitela ASMA (engl. anti-smooth muscle antibody) 922 - 2100
Aktin At Aktin At 2250 - 2250
Alfa - enolaza antitela 2070 - 2070
Amfifizin antitela Amfifizin antitela 2070 - 2070
Anti Jo-1 At - Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline Anti Jo – 1 At 1197 - 3190
Anti RANA antitela Anti RANA antitela 2250 - 2250
Anti RNP 70 At Anti RNP 70 1080 - 2500
Anti Sm At - Antitela na Smith antigen Anti Sm At, Sm At 1008 - 2100
Anti Streptodornaza (Anti DNase B) Anti Streptodornaza (Anti DNase B) 2520 - 2520
Anti U-1 RNP At U-1 RNP At 1341 - 3190
Anti zona pelucida antitela IgA, IgG, IgM Anti zona pelucida antitela IgA IgG IgM 2250 - 2250
Anti-La/SS-B antitela Anti-SS-B (La) 1161 - 3190
Anti-MUSK At - Antitela na mišić specifičnu tirozin kinazu Anti-MUSK At 1664 - 11500
Anti-Ro/SS-A antitela Anti-SS-A (Ro) 1161 - 3190
Anti-kardiolipinska IgG antitela ACA, ACA IgG 981 - 2000
Anti-kardiolipinska IgM antitela ACA, ACA IgM 981 - 2000
Antiadrenalna antitela Antiadrenalna antitela 2700 - 2700
Antidisijalozilna antitela IgG (GD1a) Antidisijalozilna antitela IgG (GD1a) 2070 - 2070
Antidisijalozilna antitela IgG (GD1b) Antidisijalozilna antitela IgG (GD1b) 2070 - 2070
Antidisijalozilna antitela IgM (GD1a) Antidisijalozilna antitela IgM (GD1a) 2070 - 2070
Antidisijalozilna antitela IgM (GD1b) Antidisijalozilna antitela IgM (GD1b) 2070 - 2070
Antifosfolipidna antitela IgG APA 1000 - 2000
Antifosfolipidna antitela IgM APA 1000 - 2000
Antihijaluronidaza Antihijaluronidaza 2610 - 2610
Antimitohondrijalna antitela – M4 (AMA-M4) Antimitohondrijalna antitela M4 (AMA M4) 1350 - 1350
Antimitohondrijalna antitela – M9 (AMA-M9) Antimitohondrijalna antitela M9 (AMA M9) 1350 - 1350
Antinuklearna antitela (ANA Hep2) Antinuklearna antitela (ANA Hep2) 1350 - 1500
Antinuklearna antitela (ANA) IgA Antinuklearna antitela (ANA) IgA 1980 - 1980
Antinuklearna antitela (ANA) IgM Antinuklearna antitela (ANA) IgM 1980 - 1980
Antinukleozomna antitela Antinukleozomna antitela 2070 - 2070
Antiovarijalna antitela Antiovarijalna At 1176 - 2100
Antispermatozoidna antitela Antispermatozoidna At 950 - 2000
Antitela epitelijuma žučnih kanala Antitela epitelijuma žučnih kanala 2070 - 2070
Antitela na C1 inhibitor esteraze Antitela na C1 inhibitor esteraze 2070 - 2070
Antitela na GABA B receptor Antitela na GABA B receptor 2070 - 2070
Antitela na LDL receptor povezan sa protein 4(LRP4) Antitela na LDL receptor povezan sa protein 4(LRP4) 2070 - 2070
Antitela na PM/Scl p100 Antitela na PM/Scl p100 2250 - 2250
Antitela na PM/Scl p75 Antitela na PM/Scl p75 2070 - 2070
Antitela na RNK polimerazu III 2250 - 2250
Antitela na acetil-holinske receptore Acetilholinski receptori 1590 - 9000
Antitela na alfa fodrin IgA Antitela na alfa fodrin IgA 2070 - 2070
Antitela na alfa fodrin IgG Antitela na alfa fodrin IgG 2070 - 2070
Antitela na aneksin V (IgG) Antitela na aneksin V (IgG) 2070 - 2070
Antitela na antigen membrane ćelija Antitela na antigen membrane ćelija 2250 - 2250
Antitela na aquaporin 4 IgG Antitela na aquaporin 4 IgG 2250 - 2250
Antitela na asialoglikoprotein receptore Antitela na asialoglikoprotein receptore 2250 - 2250
Antitela na citozol jetre (LC1) Antitela na citozol jetre (LC1) 2700 - 2700
Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgA Antitela na deaminirani glijadin protein (anti DGP) IgA 3240 - 3240
Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgG Antitela na deaminirani glijadin protein (anti DGP) IgG 3240 - 3240
Antitela na dezmoglein 1 (Anti DSG 1) Antitela na dezmoglein 1 (Anti DSG 1) 2250 - 2250
Antitela na dezmoglein 3 (Anti DSG 3) Antitela na dezmoglein 3 (Anti DSG 3) 2250 - 2250
Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu 1350 - 1350
Antitela na egzokrini pankreas IgA Antitela na egzokrini pankreas IgA 2250 - 2250
Antitela na egzokrini pankreas IgG Antitela na egzokrini pankreas IgG 2250 - 2250
Antitela na epidermalnu bazalnu Antitela na epidermalnu bazalnu 2250 - 2250
Antitela na epitel kolona IgA Antitela na epitel kolona IgA 2250 - 2250
Antitela na fibrilarin U3RNP Antitela na fibrilarin U3RNP 2250 - 2250
Antitela na filagrin Antitela na filagrin 2250 - 2250
Antitela na fosfatidilglicerol IgG Antitela na fosfatidilglicerol IgG 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilglicerol IgM Antitela na fosfatidilglicerol IgM 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilinozitol IgG Antitela na fosfatidilinozitol IgG 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilinozitol IgM Antitela na fosfatidilinozitol IgM 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilserin IgA Antitela na fosfatidilserin IgA 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilserin IgG Antitela na fosfatidilserin IgG 1620 - 1620
Antitela na fosfatidilserin IgM Antitela na fosfatidilserin IgM 1620 - 1620
Antitela na gangliozid (osnovni profil) Antitela na gangliozid (osnovni profil) 2250 - 2250
Antitela na gangliozid (prošireni profil) Antitela na gangliozid (prošireni profil) 4500 - 4500
Antitela na glijadin IgA Antitela na glijadin IgA 1350 - 1350
Antitela na glijadin IgG Antitela na glijadin IgG 1350 - 1350
Antitela na glomeraluralnu bazalnu membranu Antitela na glomeraluralnu bazalnu membranu 2070 - 2070
Antitela na histone IgG klase Antitela na histone IgG klase 2070 - 2070
Antitela na hromatin Antitela na hromatin 2250 - 2250
Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgA Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgA 2250 - 2250
Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgG Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgG 2250 - 2250
Antitela na jejunum IgA Antitela na jejunum IgA 2250 - 2250
Antitela na jejunum IgG Antitela na jejunum IgG 2250 - 2250
Antitela na jetru, skrining, IgG + IgM kombinovani test Antitela na jetru skrining IgG + IgM kombinovani test 4680 - 4680
Antitela na kalijumove kanale Antitela na kalijumove kanale 2070 - 2070
Antitela na keratin Antitela na keratin 2250 - 2250
Antitela na laminin 5 Antitela na laminin 5 2250 - 2250
Antitela na melanocite Antitela na melanocite 2250 - 2250
Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG) Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG) 2070 - 2070
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgA(MAG) Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgA(MAG) 2070 - 2070
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgG(MAG) Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgG(MAG) 2070 - 2070
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgM(MAG) Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgM(MAG) 2070 - 2070
Antitela na miolemu Antitela na miolemu 2250 - 2250
Antitela na miozin Antitela na miozin 2070 - 2070
Antitela na muskarinske M3 acetilholinske receptore (M3AChR) Antitela na muskarinske M3 acetilholinske receptore (M3AChR) 2250 - 2250
Antitela na mutirani citrulirani vimentin (anti-MCV) Antitela na mutirani citrulirani vimentin (anti MCV) 2250 - 2250
Antitela na paratireoidne žlezde Antitela na paratireoidne žlezde 2250 - 2250
Antitela na parotidne žlezde Antitela na parotidne žlezde 2250 - 2250
Antitela na pituitarnu žlezdu Antitela na pituitarnu žlezdu 2070 - 2070
Antitela na polimerazu I ribonukleinske kiseline (RNK) Antitela na polimerazu I ribonukleinske kiseline (RNK) 2250 - 2250
Antitela na poprečno prugaste mišiće Antitela na poprečno prugaste mišiće 2250 - 2250
Antitela na proliferativni ćelijski Antitela na proliferativni ćelijski 2250 - 2250
Antitela na sarkolemu Antitela na sarkolemu 2070 - 2070
Antitela na serotonin IgG Antitela na serotonin IgG 1980 - 1980
Antitela na serotonin IgM Antitela na serotonin IgM 1980 - 1980
Antitela na solubilni antigen jetre i Antitela na solubilni antigen jetre i 2700 - 2700
Antitela na testise IgA, IgG, IgM Antitela na testise IgA IgG IgM 3780 - 3780
Antitela na timus IgG Antitela na timus IgG 2250 - 2250
Antitela na unutrašnji faktor Antitela na unutrašnji faktor 2070 - 2070
Antitela na zucne kanale Antitela na zucne kanale 2250 - 2250
Antitela prema intrinsic factoru Intrinsic factor At 1000 - 1800
Antitela prema kontaktin udruzenom proteinu Antitela prema kontaktin udruzenom proteinu 2070 - 2070
Antitela specifična za miozitis, skrining Antitela specifična za miozitis skrining 4500 - 4500
Antitrombocitna Antitela IgA Trombocitna At IgA 2100 - 3000
Antitrombocitna Antitela IgM Trombocitna At IgM 2100 - 3000
Antitrombocitna At (slobodna) Antitrombocitna At (slobodna) 18630 - 18630
Antitrombocitna At (vezana) Antitrombocitna At (vezana) 4950 - 4950
Antitrombocitna antitela IgG Trombocitna At IgG 2100 - 3000
Autoantitela na mijelin osnovni protein (Citokeratin 8/18, MBP) Autoantitela na mijelin osnovni protein (Citokeratin 8/18 MBP) 2070 - 2070
Beta-2-glikoprotein 1 IgM antitela β2GP-1 IgM Ab 1017 - 2800
Bullous Pemphigoid, detekcija antitela 4500 - 4500
CV 2 antitela CV 2 antitela 2070 - 2070
Citotoksična antitela Citotoksična At 1700 - 4500
DFS 70 autoantitela DFS 70 autoantitela 2070 - 2070
Dopamin receptor 2 IgG antitela 2070 - 2070
ENA profil ENA profil 7650 - 7650
Fosfolipaza A2 receptor IgG antitela Fosfolipaza A2 receptor IgG antitela 2070 - 2070
Heparin PF4 com.(HIT II) At Heparin PF4 com.(HIT II) At 6300 - 6300
Histoplazma detekcija antitela Histoplazma detekcija antitela 4050 - 4050
Imuni status Imuni status 18000 - 18000
Kolapsin medijator protein antitela (CRMP5 At) Kolapsin medijator protein antitela (CRMP5 At) 2070 - 2070
LGI1 antitela LGI1 antitela 2070 - 2070
LKM1 At - Antitela na mikrozome jetre i bubrega LKM1, LKM1 At, S-Anti LKM1 980 - 2700
Ma antitela Ma antitela 2070 - 2070
Ma2 antitela (Ta) Ma2 antitela (Ta) 2070 - 2070
Mi 2 At Mi 2 At 2700 - 2700
N metil D aspartat receptor, detekcija IgA antitela N metil D aspartat receptor detekcija IgA antitela 2070 - 2070
N metil D aspartat receptor, detekcija IgG antitela N metil D aspartat receptor detekcija IgG antitela 2070 - 2070
N metil D aspartat receptor, detekcija IgM antitela N metil D aspartat receptor detekcija IgM antitela 2070 - 2070
Neuronalna Antitela (Ho, Yu, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2) Neuronalna At 4320 - 8000
Oligoklonalni lanci i IgG indeks Oligoklonalni lanci i IgG indeks 7200 - 7200
Oligomerni protein matriksa hrskavice Oligomerni protein matriksa hrskavice 2250 - 2250
Panel paraneoplastičnih antitela Panel paraneoplastičnih antitela 10800 - 14400
Protrombinska IgG At Protrombinska IgG At 2070 - 2070
Protrombinska IgM At Protrombinska IgM At 2070 - 2070
Recoverin Recoverin 2070 - 2070
Reumatoidni faktor (RF) IgG Reumatoidni faktor (RF) IgG 1350 - 1350
Reumatoidni faktor (RF) IgM Reumatoidni faktor (RF) IgM 1350 - 1350
SOX1 IgG antitela SOX1 IgG antitela 2070 - 2070
Scl-70 At - Antitela na topoizomerazu I anti-TopoI/Scl-70, Anti SCL 70 At 1197 - 3190
Tetanus Antitoxin Tetanus Antitoxin 1980 - 1980
Titin (MGT 30) antitela Titin (MGT 30) antitela 2070 - 2070
Yo at Yo at 2070 - 2070
anti-Sm - RNP - Antitela na Smith i ribonukleoproteinske antigene Anti RNP/Sm 1200 - 2500
anti-cANCA/PR3 antitela cANCA 936 - 1600
anti-pANCA/MPO antitela pANCA 980 - 1600
anti-ssDNK antitela anti-ss DNK At 870 - 1650