Antitela

Antitela ili imunoglobulini su glikoproteini koji se nalaze u organizmu. Oni su glavna snaga imunog sistema u odbrani organizma od patogenih bakterija i virusa i stvaraju se kada organizam dođe u kontakt s njima. Analiziranjem se dolazi do informacije o stanju imunog sistema, kao i detekcije prisustva bakterija ili virusa u organizmu.

ANA (ENA) profil ANA (ENA) profil 1200 - 8500
ASCA IgA (Kronova bolest) ASCA IgA 1150 - 4005
ASCA IgG (Kronova bolest) ASCA IgG 1150 - 2000
Anti RNP 70 At Anti RNP 70 1200 - 2500
Anti U-1 RNP At U-1 RNP At 1341 - 3190
Anti centromerna At (ACA) Centromerna At 1107 - 3190
Anti-La/SS-B antitela Anti-SS-B (La) 1161 - 3190
Anti-Ro/SS-A antitela Anti-SS-A (Ro) 1161 - 3190
Anti-glatko mišićna antitela ASMA (engl. anti-smooth muscle antibody) 922 - 2100
Anti-kardiolipinska IgG antitela ACA, ACA IgG 981 - 2000
Anti-kardiolipinska IgM antitela ACA, ACA IgM 981 - 2000
Antifosfolipidna antitela IgG APA 1000 - 2000
Antifosfolipidna antitela IgM APA 1000 - 2000
Antimitohondrijalna antitela (AMA) AMA, AMA IgG 1000 - 2000
Antimitohondrijalna antitela (M2) AMA - M2 945 - 1590
Antinuklearna antitela ANA 980 - 1600
Antiovarijalna antitela Antiovarijalna At 1176 - 2100
Antiparijetalna antitela APA 870 - 1700
Antispermatozoidna antitela Antispermatozoidna At 950 - 2000
Antisrčana antitela (ASA At) ASA 1000 - 2400
Antitela na "Smith" (anti-Sm) antigen Anti Sm At, Sm At 1008 - 2100
Antitela na Smith i ribonukleoproteinske antigene (anti-Sm/RNP) Anti RNP/Sm 1200 - 2500
Antitela na acetil-holinske receptore Acetilholinski receptori 1590 - 5600
Antitela na mikrozome jetre i bubrega LKM1, LKM1 At, S-Anti LKM1 980 - 2700
Antitela na mišić specifičnu tirozin kinazu (MUSK) Anti-MUSK At 1664 - 11500
Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti-Jo1) Anti Jo – 1 At 1197 - 3190
Antitela na topoizomerazu I (Scl70) anti-TopoI/Scl-70, Anti SCL 70 At 1197 - 3190
Antitela prema intrinsic factoru Intrinsic factor At 1000 - 1800
Antitrombocitna Antitela IgA Trombocitna At IgA 2100 - 3000
Antitrombocitna Antitela IgM Trombocitna At IgM 2100 - 3000
Antitrombocitna antitela IgG Trombocitna At IgG 2100 - 3000
Beta-2-glikoprotein 1 IgM antitela β2GP-1 IgM Ab 1017 - 2800
Citotoksična antitela Citotoksična At 1700 - 4500
Neuronalna Antitela (Ho, Yu, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2) Neuronalna At 4518 - 8000
anti-cANCA/PR3 antitela cANCA 936 - 1600
anti-pANCA/MPO antitela pANCA 980 - 1600
anti-ssDNK antitela anti-ss DNK At 870 - 1650