anti-pANCA/MPO antitela

anti-pANCA/MPO antitela

 • pANCA
Cena u privatnim laboratorijama za anti-pANCA/MPO antitela je od 980 - 1600 din.
 • O analizi

  Anti-neutrofilna citoplazmatska antitela (engl. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies – ANCA) su autoantitela koja napadaju neutrofilne granulocite, vrstu leukocita koji učestvuju u odbrani organizma od bakterijskih infekcija. Test se koristi za kvantitativno određivanje pANCA/MPO antitela. Služi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju sistemskog vaskulitisa.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze i praćenja nekih formi autoimunog vaskulitisa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Imunski sistem se bori protiv infekcije uz pomoć antitela. Antitela se normalno proizvode kao odgovor na antigene (proteine i strane supstance u organizmu), koji uglavnom odgovaraju infektivnim organizmima. Ponekad antitela identifikuju normalne proteine u organizmu kao infektivne („strane“) i napadnu ih, pokrećući kaskadu inflamacije. Ova antitela se nazivaju autoantitela i izazivaju napad organizma na sopstvene ćelije.

  Anti-neutrofilna citoplazmatska antitela (engl. Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies –ANCA) su autoantitela koja napadaju neutrofilne granulocite, vrstu leukocita koji se bore protiv infekcija. Opisana su 1960. godine kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, autoimunskom neutropenijom i ulceroznim kolitisom. U vaskulitisu izazvanom ANCA antitelima ona vezuju najčešće dve vrste proteina koji se normalno nalaze u citoplazmi neutrofila. Ova dva proteina se nazivaju proteinaza 3 (PR3) i mijeloperoksidaza (MPO). Pacijenti sa vaskulitisom obično imaju autoantitela na PR3 (PR3-ANCA) ili na MPO (MPO-ANCA), ali ne na oba proteina.

  Dokazivanje prisustva ANCA u krvi se vrši pomoću dve metode:

  1. Indirektna imunofluorescencija (IIF) - ako su ANCA prisutna u uzorku, stvoriće se fluorescentna boja koja se vidi pod mikroskopom. Bojenje citoplazme neutrofila odgovara citoplazmatskim ANCA (cANCA) i dešava se kada su prisutna PR3-ANCA autoantitela. Bojenje oko jedra ćelije odgovara perinuklearnom ANCA (pANCA) i dešava se kad su prisutna MPO-ANCA autoantitela. Rezultati IIF se prikazuju kao pozitivan/negativan i koristi se kao skrining-metoda.
  2. ELISA - tehnika kojom se određuje koncentracija PR3 ili MPO-ANCA autoantitela.

  ANCA mogu biti prisutna kod mnogih autoimunskih oboljenja koja izazivaju inflamaciju, oštećenje tkiva i organa. cANCA/PR3 se češće viđaju kod granulomatoze sa poliangitisom, dok se pANCA/MPO antitela češće sreću kod mikroskopskog poliangitisa.

  ANCA nisu jedina autoantitela koja se mogu izmeriti u krvi osoba obolelih od vaskulitisa, ali su direktno uključena u oštećenje malih krvnih sudova. Vezivanje ANCA za neutrofile u krvi rezultuje:

  • oslobađanjem toksičnih supstanci iz neutrofila i oštećenjem zidova malih krvnih sudova,
  • migracijom neutrofila kroz krvne sudove i izazivanjem zapaljenja okolnog tkiva,
  • oslobađanjem signalnih faktora koji napadaju nove neutrofile koji dodatno uništavaju male krvne sudove.

  Ovo rezultuje suženjem, opstrukcijom krvnih sudova ili pojavom aneurizmi. Pojava simptoma zavisi od stepena autoimunske aktivnosti i zahvaćenog dela tela.

  Neki lekovi (propiltiouracil, hidralazin i penicilamin) su povezani sa razvojem ANCA autoanitela i pojavom vaskulitisa.

  Nekoliko tipova sistemskog vaskulitisa je blisko povezano sa ANCA:

  • granulomatoza sa poliangitisom (Wegener-ova granulomatoza),
  • mikroskopski poliangitis,
  • eozinofilna granulomatoza sa poliangitisom (Chug Strauss-ov sindrom),
  • Polyarteritis nodosa

  ANCA takođe služe za razlikovanje ulceroznog kolitisa od Kronove bolesti. Kod 80% pacijenta sa ulceroznim kolitisom atipična ANCA antitela su prisutna u krvi.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  anti-pANCA/MPO antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije pANCA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti pANCA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. U većini slučajeva, biopsija pogođenog krvnog suda je neophodna da bi se potvrdila dijagnoza autoimunskog vaskulitisa.

   Literatura
  1. Furata, S. and Jayne, D. Emerging Therapies in antineutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis. Medscape Multispecialty from Curr Opin Rheumatol  2014;26(1):1-6.
  2. (2011 April 1). What is Vasculitis? National Heart, Lung, and Blood Institute. [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/vas/ through http://www.nhlbi.nih.gov. Accessed April 2014
  3. Bronfenbrener, R (October 12, 2012) Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibody, Cytoplasmic (c-ANCA). Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086572-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2014.
  4. Millet A, et. al. Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitides. Ann Rheum Dis 2013;72(8):1273-1279.
  5. Watnick S, Dirkx T (2014). Kidney Disease, in Current Medical Diagnosis and Treatment. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW., eds. McGraw-Hill:New York. Chap 22.
  6. Nachman PH, Denu-Ciocca CJ. (2009). Chapter 31. Vasculitides. In: Lerma EV, Berns JS, Nissenson AR. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Nephrology & Hypertension. New York, NY: McGraw-Hill.
  7. Mark E. McClure, Vasculitis Research Fellow, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge,Rachel B. Jones, Consultant in Nephrology and Vasculitis, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, ANCA,2018.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.