Anti-Ro/SS-A antitela

Anti-Ro/SS-A antitela

 • Anti-SS-A (Ro)
Cena u privatnim laboratorijama za Anti-Ro/SS-A antitela je od 1161 - 3190 din.
 • O analizi

  Anti-Ro/SS-A antitela (Anti-Sjögren sindrom A antigen) su autoantitela koja se sreću kod pacijenata sa Sjögrenovim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom (SLE). Ovaj test se koristi za kvantitativno određivanje anti-Ro/SS-A antitela. Služi kao pomoć pri postavljanju diferencijalne dijagnoze autoimunskih oboljenja.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju autoimunskih oboljenja.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Imunski sistem se bori protiv infekcije uz pomoć antitela. Antitela se normalno proizvode kao odgovor na antigene (proteine i strane supstance u organizmu), koje uglavnom odgovaraju infektivnim organizmima. Ponekad antitela identifikuju normalne proteine u organizmu kao infektivne („strane“) i napadnu ih, pokrećući kaskadu inflamacije. Ova antitela se nazivaju autoantitela i izazivaju napad organizma na sopstvene ćelije.

  Anti-Ro/SS-A antitela (Anti-Sjögren sindrom A antigen) su autoantitela koja se sreću kod pacijenata sa Sjögrenovim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom (SLE). Ova autoantitela prepoznaju dva proteina:

  • Ro-52, koji se nalazi u citoplazmi ćelije i predstavlja interferon-inducibilni protein
  • Ro-60, koji se nalazi u jedru ćelije, vezuje malu nekodiranu YRNK i ima ulogu u prevenciji sistemskih autoimunskih bolesti.

  Anti-SS-A/Ro antitela su detektovana u serumu kod 30% pacijenata sa SLE. Ova antitela su povezana sa nekim tipovima SLE:

  • SLE koji se javlja kod starijih pacijenata,
  • subkutanim SLE,
  • lekovima-indukovanim subakutnim SLE,
  • kod pacijenata sa deficijencijom C1q, C4 ili C2, sa ili bez SLE.

  Ova antitela su i povezana sa ekstraglandularnom inflamacijom kod pacijenata sa SLE, koja uključuje:

  • vaskulitis
  • purpuru
  • adenopatiju

  Anti-SS-A/Ro antitela se javljaju u serumu pacijenata sa primarnim Sjögrenovim sindromom (50-60%) i kod pacijenata sa mešovitom bolešću vezivnog tkiva. Ova antitela se javljaju i u krvi majki koje su rodile bebe sa neonatalnim lupusnim sindromom i kompletnim kongenitalnim srčanim blokom.

  Anti-SS-A/Ro antitela predstavljaju deo tzv. ekstraktivnog nuklearnog antigen panela (engl. extractable nuclear antigen-ENA). ENA je panel koji detektuje prisustvo autoantitela u krvi koji reaguju sa proteinima u ćelijskom jedru i čini ga 6 glavnih proteina (Ro, La, Sm, RNP, Scl-70 i Jo1). ENA panel se koristi kao prateći test kod pozitivnih antinuklearnih antitela u cilju dijagnoze autoimunskih bolesti, njihovog razlikovanja i praćenja.

  4-ENA panel se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze mešovite bolesti vezivnog tkiva, SLE i Sjögrenovog sindroma i uključuje:

  • anti-RNP - anti-ribonukleoprotein,
  • anti-Sm - Smith antitela,
  • anti-SS-A (Ro) - anti-Sjögren sidrom A,
  • anti-SS-B (La) - anti-Sjögren sindrom B.

  6-ENA panel se koristi kao pomoć pri dijagnozi skleroderme i polimiozitisa i pored gore nabrojanih antitela uključuje:

  • anti-Sci-70 - skleroderma antitela,
  • anti-Jo-1 – anti histidil tRNK-sintaza antitela

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Anti-Ro/SS-A antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije anti-Ro/SS-A antitela određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti anti-Ro/SS-A antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. John G. Routsias, Autoantibodies (Second Edition), 2007.
  2. Meyer O., www.ncbi.nlm.nih.gov, [Anti-SSA/Ro and anti-SSB/La antibodies. What's new?], 2002.
  3. 2017 review completed by Boris Calderon, MD, DABCC, FAACC, Associate Medical Advisor, Eli Lilly and Company.
  4. Aggarwal A. Role of autoantibody testing. Best Pract Res Clin Rheumatol 2014;28(6):907-920.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.