anti-ssDNK antitela

anti-ssDNK antitela

 • anti-ss DNK At
Cena u privatnim laboratorijama za anti-ssDNK antitela je od 870 - 1650 din.
 • O analizi

  Sistemski eritemski lupus (SLE) je hronična inflamatorna autoimuna bolest koja pogađa mnoge organe (kožu, zglobove, srce, pluća, bubrege) i krv i dovodi do njihovog oštećenja. Ovo oboljenje karakteriše prisustvo cirkulišućih autoantitela. Određivanje anti-ssDNK antitela se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze SLE, naročito kada su anti-dsDNK antitela negativna.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod pomoći pri postavljanju dijagnoze sistemskog eritemskog lupusa i kod praćenja progresije bolesti.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Sistemski eritemski lupus (SLE) je hronična inflamatorna autoimuna bolest koja pogađa mnoge organe (kožu, zglobove, srce, pluća, bubrege) i krv i dovodi do njihovog oštećenja. Ovo oboljenje se karakteriše prisustvom cirkulišućih autoantitela. Autoantitela nastaju kada imuni sistem izgubi sposobnost razlikovanja stranog antigena od sopstvenog antigena, što ima za posledicu da antitela imunog sistema napadaju sopstvene antigene zdravog tkiva i izazivaju oticanje, bol i oštećenje.

  Anti-jednolančana DNK antitela (anti-ssDNK antitela) se koriste za diferencijalnu dijagnozu novih pacijenta sa SLE sa kliničkom osetljivošću 100% i specifičnošću od 85%. Ona napadaju genetski materijal (DNK) u jedru ćelije. Određivanjem ovih antitela se identifikuje prisustvo autoantitela u krvi i zajedno sa ostalim testovima na autoantitela se može postaviti diferencijalna dijagnoza SLE.

  Jedno od ozbiljnih komplikacija lupusa je nefritis, zapaljenje bubrega koje može dovesti do prisustva proteina u urinu, visokog krvnog pritiska i oštećenja bubrega. Dešava se kad autoantitela vezana za antigen stvaraju depozite u bubregu. Visok titar anti-ss DNK antitela je generalno povezan sa uznapredovalom inflamacijom i oštećenjem bubrega.

  Anti ss-DNK antitela se mogu naću u krvi 10-15% pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Takođe mogu biti povećana kod sledećih oboljenja:

  • leukemija
  • preeklampsija
  • hronični hepatitis
  • komplikacije dijabetesa
  • zapaljenska
  • neurološka oboljenja

  Određivanje anti-ssDNK antitela se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze SLE, naročito kada su anti-dsDNK antitela negativna.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  anti-ssDNK antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.