anti-cANCA/PR3 antitela

anti-cANCA/PR3 antitela

 • cANCA
Cena u privatnim laboratorijama za anti-cANCA/PR3 antitela je od 936 - 1600 din.
 • O analizi

  Anti-neutrofilna citoplazmatska antitela (engl. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies - ANCA) su autoantitela koja napadaju neutrofilne granulocite, vrstu leukocita koji učestvuju u odbrani od infekcija. Test se koristi za kvantitativno određivanje cANCA antitela. Služi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju sistemskog vaskulitisa (autoimunsko oboljenje koje dovodi do zapaljenja krvnih sudova). Ovaj test se koristi i kao dodatna analiza koja omogućava razlikovanje Kronove bolesti od ulcerativnog kolitisa, kao dve srodne inflamatorne bolesti creva.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze i praćenja nekih formi autoimunskog vaskulitisa i razlikovanja ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Imunski sistem se bori protiv infekcije uz pomoć antitela. Antitela se normalno proizvode kao odgovor na antigene (proteine i strane supstance u organizmu), koji uglavnom odgovaraju infektivnim organizmima. Ponekad antitela identifikuju normalne proteine u organizmu kao infektivne („strane“) i napadnu ih, pokrećući kaskadu inflamacije. Ova antitela se nazivaju autoantitela i izazivaju napad organizma na sopstvene ćelije.

  Anti-neutrofilna citoplazmatska antitela (engl. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies - ANCA) su autoantitela koja napadaju neutrofilne granulocite, vrstu leukocita koji učestvuju u odbrani od infekcija. Opisana su 1960. godine kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, autoimunskom neutropenijom i ulceroznim kolitisom. U ANCA-povezanom vaskulitisu ANCA obično vežu dve vrste proteina koji se normalno nalaze u citoplazmi neutrofila. Ova dva proteina se nazivaju proteinaza 3 (PR3) i mijeloperoksidaza (MPO). Pacijenti sa vaskulitisom obično imaju autoantitela na PR3 (PR3-ANCA) ili na MPO (MPO-ANCA), ali ne na oba.

  ANCA mogu biti prisutna kod mnogih autoimunskih oboljenja koja izazivaju inflamaciju, uništavanje tkiva i organa. cANCA/PR3 se češće viđaju kod granulomatoze sa poliangitisom, dok se pANCA/MPO antitela češće sreću kod mikroskopskog poliangitisa.

  ANCA nisu jedina autoantitela koja se mogu izmeriti u krvi osoba obolelih od vaskulitisa, ali su direktno uključena u oštećenje malih krvnih sudova. Vezivanje ANCA za neutrofile u krvi rezultuje:

  • oslobađanjem toksičnih supstanci iz neutrofila i oštećenjem zidova malih krvnih sudova;
  • migracijom neutrofila kroz krvne sudove i izazivanjem zapaljenja okolnog tkiva;
  • oslobađanjem signalnih faktora koji napadaju nove neutrofile koji dodatno uništavaju male krvne sudove

  Ovo rezultuje suženjem, opstrukcijom krvnih sudova ili pojavom aneurizmi. Pojava simptoma zavisi od stepena autoimunske aktivnosti i zahvaćenog dela tela.

  Neki lekovi (propiltiouracil, hidralazin i penicilamin) su povezani sa razvojem ANCA autoanitela i pojavom vaskulitisa.

  Nekoliko tipova sistemskog vaskulitisa je blisko povezano sa ANCA:

  • granulomatoza sa poliangitisom (Wegener-ova granulomatoza)
  • mikroskopski poliangitis
  • eozinofilna granulomatoza sa poliangitisom (Chug Strauss-ov sindrom)
  • poliartritis nodosa

  ANCA takođe služe za razlikovanje ulceroznog kolitisa od Kronove bolesti. Kod 80% pacijenta sa ulceroznim kolitisom atipična ANCA antitela su prisutna u krvi.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  anti-cANCA/PR3 antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije cANCA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti cANCA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. U većini slučajeva, biopsija pogođenog krvnog suda je neophodna da bi se potvrdila dijagnoza autoimunskog vaskulitisa.

   Literatura
  1. Furata S, Jayne D. Emerging Therapies in Antineutrophil Cytoplasm Antibody-Associated Vasculitis. Medscape Multispecialty from Curr OpinRheumatol 2014;26(1):1-6.
  2. (2011 April 1). What is Vasculitis? National Heart, Lung, and Blood Institute. [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/vas/ through http://www.nhlbi.nih.gov. Accessed April 2014
  3. Bronfenbrener, R (October 12, 2012) Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibody, Cytoplasmic (c-ANCA). Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086572-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed May 2014.
  4. Millet A, et. al. Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitides. Ann Rheum Dis 2013;72(8):1273-1279.
  5. Pagana KD, Pagana TJ. (© 2011). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. pp 90-91.
  6. Shah A, Bylund DJ, McCallum RM. (2011) Vasculitis, in Henry's Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, 22nd ed. McPherson RA, Pincus MR, eds. Elsevier-Saunders: Philadelphia.Chap 52, pp 991-1002.
  7. Watnick S, Dirkx T (2014). Kidney Disease, in Current Medical Diagnosis and Treatment. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW., eds. McGraw-Hill:New York. Chap 22.
  8. Nachman PH, Denu-Ciocca CJ. (2009). Chapter 31. Vasculitides. In: Lerma EV, Berns JS, Nissenson AR. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Nephrology & Hypertension. New York, NY: McGraw-Hill.
  9. Mark E. McClure, Vasculitis Research Fellow, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge,Rachel B. Jones, Consultant in Nephrology and Vasculitis, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, ANCA,2018.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.