Kalijum

Kalijum

 • K
Cena u privatnim laboratorijama za Kalijum je od 100 - 360 din.
 • O analizi

  Ovaj test se koristi za dijagnostifikovanje, diferencijaciju i praćenje hiperkalijemije (povišen nivo kalijuma) i hipokalijemije (snižen nivo kalijuma).

 • Uzorak

  Serum.

  Urin, 24h-urin.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje kalijuma je indikovano u dijagnozi i tretmanu:

  • acido-baznih promena,
  • aldosteronizma,
  • dijabetes insipidus-a,
  • adrenalne hipertenzije,
  • Addison-ove bolesti,
  • dehidratacije,
  • neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona,
  • dijabetične acidoze,
  • teške dijareje, ili kod drugih oboljenja koja dovode do disbalansa elektrolita.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju ukoliko se kalijum određuje iz krvi. Priprema je potrebna kod određivanja kalijuma iz 24h urina. Sakupljanje se vrši u toku 24h, odbacivanjem prve, koncentrovane porcije urina, prikupljanjem svih ostalih porcija urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom sledećeg dana. 24h urin se sakuplja u boce, napravljene specijalno za prikupljanje urina. Neophodno je ispravno sakupiti celokupnu količinu 24h urina, kako zbog validnosti određene vrednosti kalijuma iz urina, tako i zbog podatka o diurezi (kompletna količina urina (ml) u 24h), koji se koristi za procenu klirensa kalijuma kroz bubrege.

 • Detaljan opis

  Oko 97% kalijuma u organizmu se nalazi intracelularno. Transport u ćelije regulisan je pomoću Na/K ATP-aze koja se nalazi u ćelijskoj membrani. Samo oko 3% kalijuma sadržano je u ekstracelularnoj tečnosti. Kalijum se filtrira u glomerulima bubrega i veći deo (oko 90%) se reapsorbuje u proksimalnim tubulima i u Henleovoj petlji. Reapsorpcija ili ekskrecija u distalnim tubulima je pod uticajem aldosterona i vrednosti pH krvi.

  Zbog visoke koncentracije kalijuma u intracelularnoj tečnosti, serumske vrednosti kalijuma ne odražavaju uvek nivo kalijuma u organizmu. Dakle, podaci dobijeni u serumu mogu se tumačiti samo uz pažljivo razmatranje kliničke slike pacijenta i njegovog acido-baznog statusa. Razmotriti sledeće primere:

  • dijabetična koma, tokom koje je transport kalijuma usmeren u ćeliju smanjen zbog nedostatka insulina,
  • akutna intoksikacija srčanim glikozidima sa pratećom inhibicijom Na/K ATP-aze iz membrane.

  U oba slučaja postoji, uprkos manje-više značajnom povećanju nivoa kalijuma u serumu, intracelularni nedostatak kalijuma.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Kalijum?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije kalijuma određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti kalijuma je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Eisenman G. Glass Electrodes for Hydrogen and Other Cations, Principles and Practice. New York: Marcel Dekker Inc.; 1967:2.
  2. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 3rd ed. Washington: AACC Press; 1990.
  3. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Evaluation of PrecisionPerformance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – SecondEdition. NCCLS Document EP5-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory StandardsInstitute; 2004.
  4. Wu, Alan H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. Saunders Elsevier, St. Louis, MO: 2006, 880-885.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.