Natrijum

Natrijum

 • Na
Cena u privatnim laboratorijama za Natrijum je od 100 - 360 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije natrijuma. Služi kao pomoć pri detekciji stanja kao što su aldosteronizam, dehidratacija, Addisonova bolest, dijabetes insipidus, adrenalna hipertenzija, neodgovarajuća funkcija ADH, dijabetična acidoza, perzistentna dijareja, ili drugih stanja praćenih disbalansom elektrolita.

 • Uzorak

  Određivanje se vrši iz seruma, plazme (antikoagulans: litijum-heparin) ili urina.

 • Kada se ispituje?

  Rezultate određivanja natrijuma treba kombinovati sa rezultatima određivanja drugih elektrolita (K+, Cl-…), ali i drugim parametrima biohemijskih određivanja i kliničkom slikom samog pacijeta, kako bi se dobio kompletan uvid u stanje pacijenta.

 • Priprema

  Određivanje koncentracije natrijuma u krvi ne zahteva specifičnu pripremu. Ukoliko postoji potreba za obustavom određenih lekova pre same analize, neophodna je konsultacija sa lekarom.

 • Detaljan opis

  Natrijum je glavni ekstracelularni katjon. Učestvuje u održavanju osmolalnosti plazme, tako da ima značajnu ulogu u održavanju raspodele vode i osmotskog pritiska u ekstracelularnoj tečnosti. Količina natrijuma u telu zavisi od ravnoteže između unosa natrijuma i njegovog izlučivanja.

  Hiponatremija (snižena koncnetracija natrijuma u krvi) može nastati usled smanjenog unosa natrijuma, ili gubitaka natrijuma iz gastrointestinalnog trakta (npr. kod povraćanja i dijareja), putem bubrega ili znojnim žlezdama. Gubitak putem bubrega može biti uzrokovan upotrebom nekih diuretika, zbog primarnog ili sekundarnog nedostatka aldosterona i drugih mineralokortikoida ili zbog teške poliurije. Ovakav poremećaj se često sreće kod metaboličke acidoze. Hiponatremija se takođe javlja kod nefrotskog sindroma, hipoproteinemije, primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije i kongestivne srčane insuficijencije. Simptomi teške hiponatremije su posledica edema mozga i počinju kao osećaj slabosti, zatim se razvijaju napadi, što može dovesti do kome i smrti, ako se poremećaj u koncentraciji natrijuma ne reguliše.

  Hipernatremija (povišena koncentracija natrijuma u krvi) se često može pripisati prekomernom gubitku telesnih tečnosti siromašnih natrijumom. Hipernatremija je često povezana sa hiperkalcemijom i hipokalemijom, a može se razviti kod oboljenja jetre, zatajenja srca, trudnoće, opekotina i osmotske diureze. Ostali uzroci uključuju smanjenu proizvodnju antidiuretskog hormona (ADH- vazopresin) ili smanjenu tubularnu osetljivost na hormon (u slučaju bolesti dijabetes insipidus), neadekvatnu parenteralnu ishranu fiziološkim rastvorom ili visok unos soli bez odgovarajućeg unosa vode. Hipernatremija se javlja kod dehidratacije, povećanog zadržavanja natrijuma od strane bubrega, kod hiperaldosteronizma, Kušingovog sindroma i dijabetičke acidoze. Teška hipernatremija može biti povezana sa smanjenjem volumena ektracelularne tečnosti, laktatnom acidozom i povećanim hematokritom. Simptomi hipernatrijemije variraju od žeđi do mentalne konfuzije, razdražljivosti, neuroloških napada, kome i smrti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Natrijum?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije natrijuma određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti koncentracije natrijuma je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima, kliničkom slikom pacijenta i istorijom bolesti.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 807-836.
  2. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 3rd ed. Washington: AACC Press; 1990.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.