Alfa amilaza ukupna

Alfa amilaza ukupna

 • Amylase
 • Amy
Cena u privatnim laboratorijama za Alfa amilaza ukupna je od 150 - 600 din.
 • O analizi

  Određuje se primarno u dijagnostici i praćenju akutnog pankreatitisa, ali se ponekad koristi i za dijagnozu i praćenje hroničnog pankreatitisa i drugih oboljenja pankreasa, ali i kod dijagnoze i praćenja oboljenja pljuvačnih žlezda. Kod akutnog pankreatitisa, amilaza raste 5-6 sati nakon vidljivih simptoma i ostaje povišena 2-5 dana. Vrednosti amilaze u mokraći proporcionalne su onima u serumu. Isti je i dijagnostički značaj.

 • Uzorak

  Uzorak može biti serum ili plazma; pojedinačni uzorak ili 24h urin; peritonealna tečnost.

 • Kada se ispituje?

  Kada pacijent ima simptome oboljenja pankreasa, kao što su jak abdominalni bol, groznica, gubitak apetita i povraćanje, ili kod sumnje na oboljenja pljuvačnih žlezda.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Alfa amilaza je enzim koji spada u enzime digestivnih sokova. Alfa amilaza katalizuje hidrolizu alfa 1,4-glikozidne veze u molekulu polisaharida stvarajući maltozu i glukozu iz amiloze. U većim količinama amilaza se sintetiše u pankreasnim acinusima, a nešto manjim delom u pljuvačnim žlezdama. Ima je i u drugim organima, ali u mnogo manjoj meri. Amilaza se izlučuje pankreasnim sokom u duodenum (početni deo tankog creva); jedan deo prelazi u ekstracelularnu tečnost te tako dospeva i u cirkulaciju odakle se izlučuje glomerularnom filtracijom u urin gde pokazuje nisku katalitičku aktivnost. U serumu se nalaze dva izoenzima: amilaza tipa P iz pankreasa i amilaza tipa S iz pljuvačnih žlezda. Oba tipa izoenzima amilaze dospevaju u plazmu s mesta sinteze i koriste se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa odnosno za otkrivanje zapaljenskih procesa u pljuvačnim žlezdama.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Alfa amilaza ukupna?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Zbog toga što se normalno izlučuje urinom, aktivnost amilaze u krvi raste proporcionalno stepenu bubrežnog oštećenja kod bolesti bubrega.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 583-585.
  2. https://www.mayomedicallaboratories.com

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.