ACP - Kisela fosfataza ukupna

ACP - Kisela fosfataza ukupna

 • ACP
Cena u privatnim laboratorijama za ACP - Kisela fosfataza ukupna je od 150 - 450 din.
 • O analizi

  Aktivnost kisele fosfataze povećana je kod bolesti prostate npr. kod hipertrofije prostate, prostatitisa ili karcinoma. Takođe povećane vrednosti su i kod hematoloških poremećaja, bolesti kostiju ili jetre, kao i kod Pagetove i Gošeove bolesti.

 • Uzorak

  Zakišeljen serum (1 kap sirćetne kiseline na 1ml seruma).

 • Kada se ispituje?

  Ispituje se kod stanja kao što su:

  • benigna hiperplazija prostate,
  • osteoporoza,
  • hiperparatireoidizam,
  • maligne bolesti (karcinom prostate, osteogeni sarkom, multipli mijelom, metastaze na kostima),
  • Gošeova bolest slezine,
  • poremećaj metabolizma glukocerebrozida.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Kisela fosfataza je enzim koji se nalazi u gotovo svim tkivima organizma, a ponajviše u prostati, želucu, jetri, mišićima, slezini, eritrocitima i trombocitima. Kisela fosfataza predstavlja grupu enzima koji hidrolizuju ortofosfatne monoestre. Obuhvata sve fosfataze sa optimalnim pH ispod 7. Izoenzimi ili izoforme kiselih fosfataza razlikuju se po rasprostranjenosti u tkivima, hromozomskom poreklu, molekulskoj masi, homologiji aminokiselina, dužini sekvence aminokiselina, rezistenciji na tartarat i fluorid. Na osnovu svojstava inhibicije L-(+)-tartaratom podeljene su na:

  • Tartarat osetljive kisele fosfataze - lizozomalna i prostatična ACP su jako inhibirane tartaratnim jonom
  • Tartarat rezistentne kisele fosfataze - eritrocitna i koštana ACP
  • Serumska kisela fosfataza - najveći deo aktivnosti ACP u normalnom (nehemolizovanom) serumu je tartarat rezistentna forma (TR-ACP) i potiče iz osteoklasta.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ACP - Kisela fosfataza ukupna?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Hemolizirani uzorci daju visoke vrednosti ACP i taj uzorak se mora odbaciti.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 565-598
  2. https://www.mayomedicallaboratories.com, pristupljeno 02.12.2018.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.