Holinesteraza eritrocitna

Holinesteraza eritrocitna

 • CHE RBC
Cena u privatnim laboratorijama za Holinesteraza eritrocitna je od 1100 - 1370 din.
 • O analizi

  Enzimi acetilholinesteraza (AChE) i butirilholinesteraza (BuChe) su važni biomarkeri izloženosti organofosfornim i karbamatnim insekticidima. Aktivnost ovih enzima se određuje prvenstveno kada pacijent ima simptome trovanja pesticidima ili periodično kod osoba koje imaju povećan rizik za izloženost pesticidima. AChE se koristi kao dijagnostički parametar u sklopu ispitivanja sintetske funkcije jetre.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi sa EDTA antikoagulansom, ili amnionska tečnost.

 • Kada se ispituje?

  Ovaj enzim je indikator trovanja insekticidima, koji dovode do inhibicije obe izoforme entzima, serumske i eritrocitne. Usled trovanja insekticidima dolazi do bržeg pada aktivnosti serumske holinesteraze. Pad od 40% aktivnosti ovog enzima izaziva pojavu prvih simptoma, dok pad od 80% uzrokuje pojavu neuromuskularnih efekata. Nakon davanja enzimskih reaktivatora (piridin-2-aldoksim), posle 3-5 dana dolazi do povećanja aktivnosti holinesteraze za 15 do 20%.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Ovaj enzim je prisutan u:

  • eritrocitima,
  • plućima,
  • slezini,
  • na nervnim završecima i
  • sivoj moždanoj masi.

  Uloga ovog enzima je trenutna hidroliza acetilholina na nervnim završecima. Aktivnost ovog enzima se određuje se da bi se utvrdilo da li je neko izložen ili otrovan organofosfatima koji se nalaze u sastavu pesticida, odnosno da bi se pratio nivo holinesteraze osobama koje rade sa pesticidima. Određuje se i u sklopu procene sintetske funkcije jetre, jer predstavlja osetljiv parametar.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Holinesteraza eritrocitna?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Hemolizovani uzorci moraju da se odbace jer se aktivnost enzima određuje u uzorcima ispranih eritrocita koji se potom hemolizuju.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 592-594.
  2. https://www.mayomedicallaboratories.com, pristupljeno 02.12.2018.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.