Holinesteraza

Holinesteraza

 • CHE
Cena u privatnim laboratorijama za Holinesteraza je od 198 - 800 din.
 • O analizi

  Aktivnost ovog enzima se određuje kod sumnje na izloženost ili trovanje organofosfatima koji se nalaze u sastavu pesticida, kao i kod osoba koje rade sa pesticidima, periodično u okviru sistematskog pregleda. Određivanje aktivnosti ovog enzima je značajno i radi identifikovanja pojedinaca sa naslednom deficijencijom pseudoholinesteraza pre hirurških intervencija koje zahtevaju anesteziju miorelaksansom sukcinilholinom ili da se otkrije uzrok produžene apneje (kratak periodični prekid disanja) nakon totalne anestezije.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kada pacijent ima simptome trovanja pesticidima, ili periodično kod osoba koje imaju povećan rizik izloženosti pesticidima. Kod osoba koje imaju bliske srodnike koji su imali produženu apneju i mišićnu paralizu nakon upotrebe sukcinilholina tokom hirurške operacije. Aktivnost ovog enzima se određuje zajedno sa drugim faktorima, prilikom ispitivanja sintetske funkcije jetre.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Holinesteraza je enzim koji se nalazi se u:

  • jetri,
  • pankreasu,
  • srcu,
  • beloj moždanoj masi i
  • serumu

  Ovaj enzim katalizuje hidrolizu holinergičkih jedinjenja. Za razliku od acetilholinesteraze koja se nalazi u eritrocitima i ima veći afinitet prema acetilholinu (neurotransmiteru), serumska holinesteraza ima veći afinitet prema butirilholinu i brže ga hidrolizuje. Biološka uloga holinesteraze je nepoznata. Serumska holinesteraza služi kao indikator mogućeg trovanja insekticidima. Meri se kao indeks funkcije jetre, vreme poluživota je od 10 do 14 dana i smanjenje koncentracije holinesteraze mora biti veće od 75% da bi se značajno produžila neuromuskularna blokada sukcinilholinom. Preoperativni skrining holinesteraze koristi se za otkrivanje pacijenata sa atipičnim formama enzima, da bi se izbegla prolongirana apneja izazvana sporom eliminacijom mišićnih relaksanasa. Snižene vrednosti holinesteraze se nalaze u slučajevima akutne i hronične hepatocelularne insuficijencije, kolagene bolesti, trovanja organofosfatnim jedinjenjima i kod ciroze, infarkta miokarda, akutnih infekcija i atipičnih fenotipova enzima. Uzroci povišenih vrednosti mogu biti alkoholizam, astma i psorijaza.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Holinesteraza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Hemolizirani uzorci daju lažno povišene vrednosti i takvi uzorci se moraju odbaciti.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 592-594.
  2. https://www.mayomedicallaboratories.com, pristupljeno 02.12.2018.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.