Lipaza

Lipaza

 • LIP
Cena u privatnim laboratorijama za Lipaza je od 150 - 650 din.
 • O analizi

  Lipaza je enzim koji se sintetiše u ćelijama pankreasa i njegova funkcija je razgradnja triglicerida koje unosimo hranom. Aktivnost ovog enzima se prvenstveno određuje u dijagnostici i praćenju akutnog pankreatitisa, ali se ponekad koristi i za dijagnozu i praćenje hroničnog pankreatitisa i drugih oboljenja pankreasa.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kada pacijent ima simptome oboljenja pankreasa, kao što su jak abdominalni bol, groznica, gubitak apetita i povraćanje.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Potrebno je vaditi krv posle noćnog gladovanja.

 • Detaljan opis

  Lipaza je jedan od digestivnih enzima koji se sintetišu u pankreasu i učestvuje u razgradnji triglicerida iz hrane na glicerol i masne kiseline. Njegova aktivnost se postiže u prisustvu proteina kolipaze koga sintetiše takođe pankreas i koji se smatra kofaktorom za delovanje lipaze. Osim kolipaze za potpunu aktivnost lipaze potrebne su i žučne soli.

  Smatra se da je lipaza enzim specifičan za pankreas, mada se sintetiše i u želucu, tankom crevu i plućima. Ovaj enzim se filtrira putem bubrežnih glomerula i potpuno se reapsorbuje u bubrežnim tubulama, pa se normalno ne može naći u urinu, osim u slučaju povišene lipaze u krvi kao i kod nekih bubrežnih oboljenja. Određivanje lipaze se koristi za dijagnostikovanje akutnog pankreatitisa (porast za 4-8 sati; duže ostaje povišen od amilaze, čak 7-10 dana, maksimalnu vrednost dostiže nakon 24h a povećanje može biti 2-50 puta u odnosu na gornju granicu referentnog opsega); stepen povećanja aktivnosti u serumu nije neophodno u korelaciji sa težinom bolesti, normalizacija nije uvek znak oporavka.

  Smatra se da je lipaza specifičnija od amilaze za dijagnozu akutnog pankreatitisa zbog gore navedenih osobina u poređenju sa amilazom pa se ako nije moguće odrediti oba ova enzima kod sumnje na akutni pankreatitis preporučuje određivanje lipaze. S obzirom na to da do povećanja aktivnosti lipaze može doći i u drugim stanjima vezanim za gastrointestinalni trakt ili kod pacijenata sa bubrežnom bolešću, povećanje tri puta u odnosu na gornju granicu referentnih vrednosti (bez prisustva bubrežne bolesti) doprinosi dijagnozi pankreatitisa.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Lipaza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Uzimanje opijata (zloupotreba ili upotreba lekova iz ove grupe jedinjenja) moze usloviti porast koncentracije lipaze u krvi (mogu izazvati kontrakciju Odijevog sfinktera).

   Literatura
  1. https://www.mayomedicallaboratories.com, pristupljeno 02.12.2018.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 583-592.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.