ALT - Alanin aminotransferaza

ALT - Alanin aminotransferaza

 • ALT
 • GPT
Cena u privatnim laboratorijama za ALT - Alanin aminotransferaza je od 90 - 240 din.
 • O analizi

  Određivanje ALT je indikovano prilikom dijagnoze, diferencijacije i praćenja hepatobilijarnih oboljenja.

 • Uzorak

  Serum, Li, Na-heparin, K2-EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje ALT je indikovano kada postoji sumnja na oštećenje jetre. Koristi se u diferencijalnoj dijagnozi oboljenja jetre. Obično se određuje zajedno sa AST i koriste se za diferencijaciju oboljenja jetre od oboljenja srca ili mišića.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Alanin aminotransferaza (ALT) je enzim koji se pretežno nalazi u ćelijama jetre i bubrega. Mnogo manje količine se nalaze u srcu i mišićima. Funkcija ALT-a je da konvertuje alanin, aminokiselinu iz proteina, u piruvat, glavnog posrednika u stvaranju energije na nivou ćelija. Kod zdravih osoba, ALT nivoi u krvi su niski. Kod oštećenja jetre, ALT se oslobađa u krv, obično pre pojave očiglednih manifestacija oštećenja jetre, kao što je žutica.

  ALT je odličan parametar u ranoj detekciji oštećenja jetre.

  Jetra je vitalni organ, smeštena na gornjoj desnoj strani abdominalne regije, ispod rebarnog luka. Uključena je u mnogo važnih funkcija u organizmu. Jetra je organ koji metaboliše nutriente u organizmu, stvara žuč kako bi se svarile masti, produkuje mnogo funkcionalno bitnih proteina kao što su faktori koagulacije, i metaboliše potencijalno toksične supstance u bezopasne, koje organizam može da koristi ili ekskretuje.

  ALT se najčešće određuje u kombinaciji sa asparatat aminotransferazom (AST), u sklopu takozvanog panela analiza za funkciju jetre. Nivoi oba enzima u najvećem broju slučajeva rastu ukoliko postoji oštećenje jete, iako je ALT specifičniji za jetru i u nekim slučajevima je samo on povišen, uz normalan AST.

  De Ritis koeficijent AST/ALT je korisno sredstvo u diferencijaciji uzroka i ozbiljnosti oštećenja jetre, kao i za razlikovanje oštećenja jetre od oštećenja srca ili mišića.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ALT - Alanin aminotransferaza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije ALT određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti ALT je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Sherwin JE. Liver function. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds.Clinical Chemistry, theory, analysis, and correlation. St. Louis:Mosby 1984:420-438.
  2. Moss DW, Henderson AR, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1987:346-421.
  3. Bergmeyer HU, Hørder M, Rej R. Approved recommendation (1985) on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 3. IFCC method for alanine aminotransferase.J Clin Chem Clin Biochem 1986;24:481-495.
  4. ECCLS. Determination of the catalytic activity concentration in serum of L-alanine aminotransferase (EC 2.6.1.2, ALAT). Klin Chem Mitt 1989;20:204-211.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.