AMH - Anti-Milerov hormon

AMH - Anti-Milerov hormon

 • AMH
Cena u privatnim laboratorijama za AMH - Anti-Milerov hormon je od 1590 - 3800 din.
 • O analizi

  Anti-Milerov hormon se proizvodi u testisima kod muškaraca i jajnicima kod žena. Određivanje koncentracije ovog hormona kod žena služi za procenu funkcije jajnika u slučaju neplodnosti, pomoć u terapiji neplodnosti, u proceni poremećaja u sindromu policističnih jajnika (PCOS), kao tumor marker kod praćenja terapije nekih tumora jajnika. Kod muškaraca se koristi za dijagnostikovanje poremećaja povezanih sa razvojem polnih organa i neplodnosti.

 • Uzorak

  Uzorak za analizu je venska krv u obliku seruma ili heparinizirane plazme. Nema interferencija, poželjno je uzorak čuvati do testiranja u odgovarajućim temperaturnim uslovima.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje koncentracije AMH radi se kada je potrebno proceniti reproduktivni potencijal žene u postupcima asisitirane fertilizacije (veštačka oplodnja), u dijagnostici sindroma policističnih jajnika, zatim u onkologiji kao mogući tumor marker kod određenih tumora jajnika, kod muškaraca u cilju dijagnostikovanja određenih polnih abnormalnosti.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Anti-Milerov hormon je glikoprotein koji spada u grupu tzv. hormona rasta, odnosno β-transformišućih faktora rasta. Ime je dobio po nemačkom anatomu i fiziologu Mileru (Johannes Peter Müller, 1801-1858), a gen za kodiranje ovog proteina nalazi se na 19. hromozomu. Uloga ovog hormona je stimulacija razvoja muških polnih organa, tako što još u embrionalnoj fazi sprečava razvoj Milerovih kanala, što su strukture iz kojih se razvijaju ženski polni organi (materica i Falopijeve tube). Sintetiše se u reproduktivnim tkivima, tj. u testisima (Sertolijeve ćelije) i jajnicima (u granuloza ćelijama antralnih i manjih preantralnih folikula gde dolazi do sazrevanja jajne ćelije). Kod muškaraca najintenzivnija produkcija ovog hormona dešava se u ranom dobu, već u fetalnom razvoju i traje sve do kraja puberteta kada polako počinje da opada. Kod žena je obrnuta situacija. U pubertetu počinje intenzivnija sinteza AMH sa ciljem regulacije menstrualnog ciklusa, tj. sazrevanja folikula i ovulacije. Na rođenju žena ima oko milion oocita u svojim jajnicima, a tokom detinjstva taj broj se smanjuje na oko 500 000, od čega samo jedan manji broj prolazi kroz proces sazrevanja tokom menstrualnog ciklusa i može učestvovati u reprodukciji. Zajedno sa FSH i LH, AMH utiče na sazrevanje folikula, odnosno jajne ćelije. Njegova uloga ogleda se u tome da kontroliše prebrz ili preterani folikularni rast balansirajući uticaj FSH i LH tokom menstrualnog ciklusa. Zato se kaže da je on marker ovarijalne rezerve, tj. broja folikula i kvaliteta jajnih ćelija sadržanih u njima. Vrednosti ovog markera proporcionalne su ovarijalnoj rezervi i opadaju tokom reproduktivnog perioda u životu žene, a postaju nemerljive nakon menopauze.

  AMH se određuje sa ciljem:

  1. Procene ovarijalne rezerve jer je ovaj hormon marker preostalog broja folikula, njihovog kvaliteta i potencijala. Koristi se u kombinaciji sa estradiolom i FSH kao prediktor dugoročne plodnosti žene.
  2. Predviđanja odgovora na in vitro oplodnju
  3. Procene vremena nastupanja menopauze: AMH kontinuirano opada sa godinama starosti žene.
  4. Skrininga i dijagnoze PCOS: pokazano je da se kod žena sa ovim stanjem često nalaze izuzetno visoke vrednosti AMH.
  5. Dijagnostikovanja i praćenja tumora jajnika: neke vrste tumora jajnika (granulozni) produkuju visoke vrednosti ovog hormona.
  6. Dijagnostike seksualnih anomalija: virilizacija, kriptorhizam (izostanak spuštanja testisa kod dečaka) i razlikovanje od anorhizma (odsustvo testisa).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  AMH - Anti-Milerov hormon?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije AMH određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti AMH je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Zavisno od metode i karakteristika testa referentni opsezi se razlikuju, a dodatno se diferenciraju referentne grupe zavisno od pola i uzrasta pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Rezultati testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva određenog stanja. Rezultate testa će interpretirati lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. AMH nije samostalan parametar te je najbolje rezultate ovog testa interpretirati zajedno sa drugim parametrima poput estradiola ili FSH. Ono što mu daje prednost nad estradiolom i FSH jeste da se testiranje može raditi u bilo kom trenutku menstrualnog ciklusa i da ne zavisi od trudnoće ili upotrebe oralnih kontraceptiva.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 1945-1990.
  2. Antimullerian Hormone, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Dostupno online na http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/608824. Pristupljeno 01.04.2020.
  3. Eilertsen TB, Vanky E, Carlsen SM. Anti-mullerian hormone in the diagnosis of polycystic ovary syndrome: can morphologic description be replaced? Human Reprod 2012;27:2494–502.
  4. Armengaud J, Charkaluk M, Trivin C, Tardy V, Breat G, et al. Precocious pubarche: distinguishing late-onset congenital adrenal hyperplasia from premature adrenarche. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:2835–40.
  5. Broekmans FJ, Fauser BCJM. Female infertility: evaluation and management. In: Jameson JL, De Groot LJ, de Kretser DM, et al, eds. Endocrinology: Adult and Pediatric. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 132.
  6. Lobo RA. Infertility: etiology, diagnostic evaluation, management, prognosis. In: Lobo RA, Gershenson DM, Lentz GM, Valea FA, eds. Comprehensive Gynecology. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017:chap 42.
  7. Rebar RW, Catherino WH. Reproductive endocrinology and infertility. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 236.
  8. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Boorman DW, Gracia CR. Contribution of the rate of change of Antimüllerian hormone in estimating time to menopause for late reproductive-age women. Fertil Steril. 2012; 98(5):1254-9.
  9. La Marca A, Grisendi V, Griesinger G. How much does AMH really vary in normal women. Int J Endocrinol. 2013;2013:959487.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.