17-OH progesteron

17-OH progesteron

 • 17-OHP
Cena u privatnim laboratorijama za 17-OH progesteron je od 890 - 1700 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije hormona 17-OH progesterona.

  17-OHP je koristan parametar u proceni rada nadbubrežnih žlezda, zatim kao pomoć u dijagnostici bolesti i tumora povezanih sa nadbubrežnim žlezdama, ali najveći značaj ima u dijagnostici naslednog oboljenja kongenitalne adrenalne hiperplazije. Pomoćni je parametar u dijagnostici uzroka pojačane maljavosti i sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena (hirzuitizam i virilizam) i u dijagnostici preuranjenog puberteta kod dečaka.

 • Uzorak

  Serum, EDTA ili heparinizirana plazma

  Uzorke seruma poželjno je odvojiti i čuvati do testiranja na hladnom, za odloženo testiranje moguće je zamrznuti uzorke, poznata interferencija je biotin.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja koncentracije 17-OHP (zajedno sa drugim hormonima i parametrima) je u sledećem:

  1. Dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije: Kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH) je jedan od najčešćih endokrinoloških poremećaja, koji se nasleđuje (autozomalno recesivno, oba roditelja su nosioci mutacije gena bez simptoma). Kod 90-95% slučajeva KAH-a, uzrok je nedostatak enzima steroid 21-hidroksilaze (21-OH), uzrokovan mutacijama u CYP21A2 genu. Nedostatak ovog enzima dovodi do smanjene sinteze kortizola i aldosterona iz 17-OHP, kao i povećanja nivoa androgenih hormona. Rezultat prevelike sinteze i sekrecije androgena je prenatalna virilizacija ženske dece, a posle rođenja ubrzan rast i prerani pubertet kod oba pola. Usled nedostatka kortizola kod osoba se javljaju poremećaji u metabolizmu masti, proteina i glukoze, neregulisan krvni pritisak i nizak stepen imuniteta (povraćanje, letargija, poremećaj ishrane, nizak krvni pritisak su najčešći simptomi kod dece). U najtežim slučajevima može doći do dehidratacije usled disbalansa elektrolita zbog nedostatka aldosterona, što može imati i smrtni ishod. U zavisnosti od težine simptoma, razlikuju se tri forme 21-OH deficijencije: klasična forma sa gubitkom soli, klasična jednostavna virilizujuća forma i neklasična forma. Koncentracija 17-OHP u KAH-u je značajno povećana uz povišeni nivo hipofiznog ACTH, što je dovoljan dijagnostički uslov za potvrdu prisustva ove bolesti. U dijagnostičkom ACTH-stimulacionom testu, davanjem ACTH dolazi do porasta bazalnih nivoa 17-OHP, bez povećanja nivoa kortizola. 17-OHP se zbog svoje specifičnosti i osetljivosti kao parametar može koristiti u skriningu novorođenčadi na KAH. Potvrda dijagnoze KAH su genetički testovi.
  2. Dijagnostika uzroka hirzutizma i virilizacije: Određivanje koncentracije 17-OHP u vidu pomoćnog parametra za utvrđivanje uzroka pojave izraženih sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena. Pojava preteranih malja na licu i telu, akni, ćelavosti muškog tipa, uvećanja Adamove jabučice, odsustvo ili poremećaj u menstrualnom ciklusu su sve simptomi pojačane androgene aktivnosti kod devojčica i žena. Povišena koncentracija 17-OHP, DHEAS i drugih androgena uz granične ili povišene nivoe testosterona su povezani sa uticajem na folikule i kvalitet dlaka te pojačanom maljavošću kod žena (hirzutizam). Prenatalno visoki nivoi 17-OHP mogu uticati da se ne razviju u potpunosti polni organi kod devojčica, te da se mogu roditi sa nediferenciranim polnim organom, dok se kasnije primećuju znaci muških polnih karakteristika (virilizacija) .
  3. Dijagnostika uzroka preranog puberteta kod dečaka: pojava pubične maljavosti, promena glasa, uvećanje polnih žlezdi pre osme/devete godine života deteta obično su u vezi sa pojačanom androgenom aktivnošću, pa je potrebno uraditi androgeni profil koji uključuje i merenje 17-OHP.
  4. Pomoćni parametar u proceni uzroka neplodnosti kod žena
  5. Pomoćni parametar u dijagnostici PCOS (Sindroma policističnih jajnika)

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. 17-OHP podleže dnevnim varijacijama, viši je ujutru nego uveče.

 • Detaljan opis

  17-OHP je prekursor u sintezi mineralo i glukokortikoida u kori nadbubrega, što je njegova najvažnija uloga. U kori nadbubrežnih žlezda iz holesterola enzimskim delovanjem nastaje progesteron, a iz njega dejstvom ključnog enzima 17α-hidroksilaze nastaje 17-OHP. Sinteza i dalji metabolizam ovog hormona je šematski prikazana na slici dole.

  U zonama fasciculata i glomerulosa nadbubrega iz 17-OHP nastaju, delovanjem enzima hidroksilaza, kortizol i aldosteron, ključni hormoni za regulaciju metabolizma ugljenih hidrata, proteina, masti i elektrolita u organizmu, regulaciju krvnog pritiska i održavanje imuniteta. Sintezu hormona u kori nadbubrega reguliše hipofizni hormon ACTH. Osim u nadbubregu, male količine 17-OHP nastaju u polnim žlezdama. Kao hormon, 17-OHP nema značajnu aktivnost u ciljnim tkivima, ali ukoliko postoji deficijencija enzima koji učestvuju u metaboličkom putu njegove transformacije do kortizola ili aldosterona, dolazi do nagomilavanja ovog hormona u nadbubregu i cirklulaciji, te se on usmerava ka sintezi androgenih hormona, koji regulišu polni razvoj. Zbog svega navedenog, 17-OHP je koristan pokazatelj u kom delu procesa sinteze hormona nadbubrega postoji problem te je od izuzetne važnosti za dijagnostiku određenih bolesti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  17-OH progesteron?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije 17-OHP određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti 17-OHP je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultate ovog testa ne treba interpretirati kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa će interpretirati lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. 17-OHP je poželjno tumačiti zajedno sa ACTH i nivoima drugih adrenalnih hormona.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 139-173
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Witchel SF. Congenital Adrenal Hyperplasia. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2017. Apr 24. pii: S1083-3188(16)30343-6. doi: 10.1016/j.jpag.2017.04.001. Review. PubMed PMID: 28450075.
  5. White, PC and Speiser, PW. Congenital Adrenal Hyperplasia due to 21-Hydroxylase Deficiency. Endocrine Reviews 21(3): 245–291. PubMed PMID: 10857554.
  6. Dowshen, S. (Reviewed 2009 January). Blood Test: 17-Hydroxyprogesterone. KidsHealth from Nemours Foundation [On-line]. Dostupno online na http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_hydroxyprogesterone.html, pristupljeno decembar 2018.
  7. White PC. Congenital adrenal hyperplasia and related disorders. In: Kliegman RM, Bonita F, Stanton MD, St Geme JW, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 576.
  8. https://labtestsonline.org/tests/17-hydroxyprogesterone, pristupljeno 16.12.2018.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.