DHT - Dihidrotestosteron

DHT - Dihidrotestosteron

 • DHT
Cena u privatnim laboratorijama za DHT - Dihidrotestosteron je od 1390 - 3420 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije androgenog hormona dihidrotestosterona - DHT. Klinički značaj ovog parametra je u sledećem: dijagnostika moguće povezanosti androgene alopecije (ćelavosti muškog tipa) i nivoa androgenih hormona, praćenje terapije kod pacijenata koji primaju inhibitore 5α-reduktaze i kod pacijenata na hemoterapiji (kod hiperplazije ili kancera prostate), evaluacija pacijenata sa naslednim nedostatkom enzima 5α-reduktaze, za utvrđivanje uzroka pojave muških polnih osobina (hirzuitizam, virilizacija) i neplodnosti kod žena.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa DHT zajedno sa drugim hormonima, pre svega androgenima i hormonima hipofize, je u sledećem:

  • Evaluacija androgene alopecije (ćelavosti muškog tipa) - pokazano je da se muškarci sa gubitkom kose po androgenom šablonu javlja visoka aktivnost enzima 5α-reduktaze i visoka koncentracija DHT-a
  • Praćenje pacijenata na terapiji lekovima koji su inhibitori enzima 5α-reduktaze (Proscar)
  • Dijagnostička pomoć kod evaluacije pacijenata sa naslednim nedostatkom izoenzima 5α-reduktaze i niskim vrednostima DHT
  • Evaluacija uzroka PCOS (sindroma policističnih jajnika) kod žena kao i pojave znakova maskulinizacije
  • Evaluacija preranog puberteta kod dečaka

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  DHT spada u grupu muških polnih hormona - androgena i derivat je testosterona. Steroidne je strukture. Kod muškaraca se testosteron sintetiše u Lajdigovim ćelijama testisa gde predstavlja dominantni polni hormon. Kod žena, dominantni polni hormoni su estrogeni, ali se sintetiše i testosteron i to u količini od 5 do 10 % ukupne količine kod muškog pola. Sinteza testosterona i drugih androgena kod žena dešava se u nadbubrežnim žlezdama i minimalno u jajnicima. Biosinteza testosterona započinje mobilizacijom holesterol-estara iz depoa u citoplazmu Lajdigovih ćelija (ili drugih testosteron sintetišućih ćelija) i njegovim prevođenjem u pregnenolon. Delovanjem sistema enzima iz grupe dehidrogenaza i hidrolaza nastaju intermedijeri DHEAS i androstendion, iz kojih finalno nastaje testosteron. Međutim, on nije biološki najmoćniji androgen. Tek prevođenjem testosterona u dihidrotestosteron - DHT delovanjem 5α-reduktaze (u tkivu testisa, kože i prostate) nastaje puno androgeno delovanje na ciljna tkiva. DHT ima višestruko veću androgenu aktivnost od testosterona i predstavlja glavni prostatični androgen koji reguliše njen rast i rad kao žlezde bitne za kvalitet sperme. Postoje dva izoenzima 5α-reduktaze, ali je izoenzim tip 2 dominantan u tkivu prostate i testisa. Zato je mutacija gena za ovaj oblik 5α-reduktaze kod muškaraca uzrok nekih poremećaja u radu polnih žlezdi. Sam proces sinteze androgena regulisan je hormonima hipotalamusno – hipofizne ose, konkretno delovanjem LH na Lajdigove ćelije, a nivo DHT zavisi od nivoa raspoloživog testosterona za njegovu konverziju.

  U cirkulaciji testosteron i DHT nalaze se vezani za transportne proteine: SHBG (transportni protein za polne hormone) i albumin. Slobodno je 2-3% ukupne količine. DHT ima izuzetan afinitet vezivanja za SHBG i u slobodnoj formi ima kratak poluživot u cirkulaciji.

  Uloga testosterona, a samim tim i DHT kao njegovog glavnog aktivnog oblika kod muškaraca je u sledećem:

  • Razvoj primarnih polnih karakteristika - razvoj polnog organa, sazrevanje sperme
  • Razvoj sekundarnih polnih karakteristika - maljavost, porast, raspored i održavanje mišićne mase, karakteristična koštana masa, raspored masnog tkiva, mutiranje glasa - pojava dubokog glasa, seksualni nagon, sinteza hemoglobina

  Kod žena testosteron služi kao depo za sintezu estrogena, a uloga DHT nije u potpunosti razjašnjena. Smatra se da ovaj aktivni oblik testosterona deluje na razvoj nekih sekundarnih polnih karakteristika u pubertetu.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  DHT - Dihidrotestosteron?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije DHT određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. U tumačenju rezultata uzimati u obzir dnevne varijacije DHT-a kao i njegovu nestabilnost i kratak poluživot. Kod pacijenata sa kancerom prostate u upotrebi su lekovi koji snižavaju nivo testosterona i DHT te i to treba uzeti u obzir pri tumačenju rezultata.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 183-196
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Pang S, Levine LS, Chow D, et al: Dihydrotestosterone and its relationship to testosterone in infancy and childhood. J Clin Endocrinol Metab 1979;48:821-826.
  5. Stanczyk FZ: Diagnosis of hyperandrogenism: biochemical criteria. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2006;20(2):177-191.
  6. Trueb RM: Molecular mechanisms of androgenetic alopecia. Exp Gerontol 2002;37(8-9):981-990.
  7. Rhodes L, Harper J, Uno H, et al: The effects of finasteride (Proscar) on hair growth, hair cycle stage, and serum testosterone and dihydrotestosterone in adult male and female stumptail macaques (Macaca arctoides). J Clin Endocrinol Metab 1994;79:991-996
  8. Gustafsson O, Norming U, Gustafsson S, et al: Dihydrotestosterone and testosterone levels in men screened for prostate cancer: a study of a randomized population. Br J Urol 1996;77:433-440.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.